Tijdverspilling in de bouwsector kost maar liefst €152 miljard per jaar!

Written by LetsBuild

Follow us

img

Share this story

Uit een enquête van de Amerikaanse bouwsector blijkt dat de tijd die verspild wordt aan niet-optimale activiteiten – zoals op zoek gaan naar gegevens om fouten op te lossen, herwerkingen, geschillen te beslechten en andere gelijkaardige activiteiten – een overschrijding betekent van ongeveer €152 miljard aan arbeidskosten per jaar, én dat is enkel nog maar in de Verenigde Staten.
De studie bevroeg bijna 600 grote bouwfirma’s die gedetailleerd beschreven hoe hun projectteams hun tijd doorbrengen op werf. In het bijzonder werd aandacht besteed aan hoe ze informatie beheren, communiceren en de manier waarop ze met elkaar samenwerken. De steekproef bestond uit respondenten uit de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en Canada – 49% van de respondenten was afkomstig van algemene aannemersbedrijven, 36% uit gespecialiseerde beroepen/vakgebieden en 15% bestond uit bedrijfseigenaars. De respondenten zijn afkomstig uit de commerciële en industriële sectoren, civiele techniek, gezondheidszorg, olie-, gas- en energiesector, het onderwijs en de overheid.
Deze gezamenlijke studie door FMI Corporation en PlanGrid gaat dieper in op de noodzaak om te heroverwegen hoe de bouwsector omgaat met projectgegevens en samenwerking om de productiviteit te verbeteren en de kosten & budgetoverschrijdingen te minimaliseren.

Tijdverspilling in de bouw

Volgens de studie wordt ongeveer 14 uur per week verspild aan niet-optimale activiteiten op de bouwplaats. Dit betekent tijd die wordt besteed aan het onnodig ophalen van specifieke gegevens of informatie, het oplossen van conflicten en het zoeken naar oplossingen voor fouten en herwerkingen. Dat is maar liefst 35% van de werktijd die één tot twee volledige werkdagen zou kunnen innemen om vermijdbare problemen te verhelpen. Eender welke tijd die besteed wordt aan niet-optimale taken betekent tijd die niet aan activiteiten wordt besteed die wél waarde toevoegen aan het project.
Volgens de enquête zijn dit wekelijks de grootste tijdverspillende taken:

  • 5,5 uur gespendeerd aan het onnodig opzoeken van projectgegevens zoals herziene plannen, verschillende ontwerpen, budgetbladen en andere relevante informatie die vereist is voor het project.
  • 4,7 uur gespendeerd aan het oplossen van vermijdbare conflicten zoals geschillen met stakeholders.
  • 3,9 uur gespendeerd aan het oplossen van fouten of herwerkingen.

Wanneer we dit in overweging nemen voor kaderleden en mid-level managers, ziet de kostenstructuur er in de Verenigde Staten als volgt uit:
construction productivity

Image by FMI.

Voor een Amerikaanse projectmanager met een basissalaris van $147.105,48 per jaar, betekent dit dat de verspilde werkuren aan niet-optimale activiteiten het bedrijf $49.247,33 per jaar kosten.
Vanwege de organisatorische tekortkomingen van de bouwsector met betrekking tot de manier waarop informatie wordt gedeeld en beheerd, verliezen bouwfirma’s doorgaans één tot twee volledige werkdagen aan taken die geen waarde toevoegen aan het project. Op jaarbasis verspillen ze dus evenveel aan arbeidskosten als een fulltime medewerker in de backoffice. Zelfs ondanks deze enorme kost, zijn projectmanagers niet verrast én verwachten ze zelfs dat ze tijd moeten verspillen aan ‘zero-value’ taken. Het is dan ook gebruikelijk geworden dat sleutelfiguren tijd en middelen spenderen aan zaken die frustraties veroorzaken en geen enkele bijkomende waarde toevoegen aan het project.

Hoe verspilde arbeidskosten aanpakken

Arbeidskosten voor niet-optimale activiteiten zijn niets anders dan weggesmeten geld. In een ontzettend competitieve industrie moet deze arbeidsinefficiëntie dan ook snel aangepakt worden. Ongeacht u vasthoudt aan hetzelfde bedrijfsmodel of overschakelt op een nieuw model: het komt allemaal neer op het beperken van niet-optimale taken door het informatiebeheer en de samenwerking te verbeteren.
Investeren in software die bij uw constructiebedrijf past, kan dure, verspilde arbeidskosten voorkomen. Voor een stapsgewijze handleiding over hoe u uw eigen productiviteit op de werf kunt verbeteren, kunt u onze gratis e-book downloaden.