Gebruik constructie checklists om uw administratieve werkstromen te beveiligen

Written by LetsBuild

Follow us

img

Share this story

Digitale checklists zijn eenvoudige, geautomatiseerde to-do lijst formulieren die ontworpen zijn om de werkstromen acties op de werf en op het kantoor te definiëren. Het idee is om een overeenkomende constructie checklist sjabloon te activeren wanneer een checklist formulier wordt gecreëerd, bewerkt, ondertekend, voltooid of geblokkeerd en specifieke gebruikers of de takeneigenaren worden via de app of email op de hoogte gesteld over de toegewezen taken.

Digitale checklists werken in het toewijzen van to-do taken die geconfigureerd kunnen worden om af te gaan wanneer taken gemarkeerd worden op de lijst, welke vervolgens een cascade aan acties delegeert die geen administratieve monitoring nodig hebben in elke stap van het proces. Scenario’s hebben betrekking op werktuigtracking, tijdsmanagement, ongeluk- en incidentenrapportering, routine bouwwerf risicoassessment, nakomingsinspecties, etc…

Geautomatiseerde constructie checklists zijn beter dan manuele follow-ups

De moderne bouwwerf is tegenwoordig een versnelde omgeving met weinig tolerantie voor fouten. Dit creëert een heleboel verantwoordelijkheden en administratief werk voor uw projectmanager en supervisors. Wanneer er zo veel werk gaande is, zou het onmogelijk zijn om alles op de werf en op het kantoor bij te houden, waardoor het moeilijk wordt om te verzekeren dat taken door de juiste mensen uitgevoerd en opgevolgd worden. Digitale checklists zijn een slimme oplossing om uw werfwerkers autonoom te laten functioneren, ten alle tijden geconnecteerd aan hun collega’s, wat u zal helpen in het behalen van uw bouw- en projectdoelen. Hier zijn enkele redenen waarom ze beter zijn dan manuele delegatie en opvolging:

  1. Minder onnodig papierwerk. Wanneer alles gestandaardiseerd is en op een centraal platform wordt gezet, is er geen nood om vervelend papierwerk in te vullen na het actuele werk op de werf. Ook is er geen nood om door bergen papieren of Excel checklists te zoeken wanneer er ergens een onduidelijkheid wordt gevonden.
  2. Verantwoordelijkheid. Aangezien alles transparant is – welke taak, wie is er verantwoordelijk voor elke taak, wanneer is de deadline, op welke locatie – en alles gezien kan worden door iedereen, met realtime updates, is elke teamgenoot verantwoordelijk voor zijn taken en is er een duidelijk overzicht van de werkstromen. De projectmanager kan elke activiteit opvolgen in het dagelijkse werk.
  3. Geconnecteerde en slimme werkstromen. Al het werk kan voorbereid worden in uw checklists, met formulieren die rechtstreeks ingevuld kunnen worden terwijl u een inspectie uitvoert, terwijl u notificaties stuurt naar andere teamgenoten voor geconnecteerde taken in een werkstroom. Vergeet niet dat de kleinste fout in de uitvoering van een bouwproject kan leiden tot diepgaande problemen en dure vertragingen. Een checklist houdt een logische sequentie bij van uw uitgevoerde taken, wat dure herwerken en extra werk kan helpen vermijden.
  4. Problemen worden geïdentificeerd vooraleer de vertragingen of problemen kunnen veroorzaken. Een realtime systeem geeft snelle inzichten tot incidenten en werktuigstatus die moeilijk te verzamelen zijn met papieren formulieren. Dit geeft de mogelijkheid tot een preventief onderhoudssysteem met sterkere vooruitziendheid op aankoop en probleemoplossende beslissingen.
  5. Versnelde reactie op problematische werktuigen. Met zoveel bouwwerktuigen op de werf, kan het soms wel dagen of weken duren alvorens een werktuigprobleem geïdentificeerd en opgelost kan worden, mede door de vele rapporteringskanalen en de bedrijfshiërarchie. Digitale checklists verminderen deze reactietijd tot enkele minuten of uren, dankzij versnelde rapporten en realtime opvolging van het probleem.

Voorbeelden van constructie checklists voor betere administratieve werkstromen

Wij hebben essentiële constructie checklists samengesteld die u zouden kunnen helpen in het managen van kritische processen, het standaardiseren van herhalende voltooiingsprocessen op de werf, uw stakeholders in teams ondersteunen in het opnemen van hun verantwoordelijkheden en uw gehele bouwbedrijf kunnen ondersteunen in het behalen van uw projectdoelen. Ook hebben we een beknopte begeleiding geschreven voor elke checklist die u zal uitleggen hoe deze u kan helpen met het verbeteren van uw processen.

Globale risico assessment checklist

Het onderhouden van een veilige werkomgeving is een cruciale verantwoordelijkheid voor uw projectmanager. De gevolgen van het falen op dit gebied kan kostelijk zijn, zowel op financieel gebied als voor uw reputatie. Het hebben van een specifieke en gestandaardiseerde OSHA-gebaseerde checklist is essentieel voor het fatsoenlijk uitvoeren van een werfinspectie en het uitvoeren van een risico assessment.

Pre-Constructie risico assessment checklist

Het managen van de gezondheid en veiligheid van uw organisatie en werkvloer omvat routine checks en risicocontrole van veelvoorkomende bouwrisico’s. Vergelijkbaar met uw veiligheidsinspectie checklist, omvat deze pre-constructie risico assessment toegevoegde evaluatie van uw werknemers bewustheid over veelvoorkomende risico’s op de werkvloer.

Persoonlijk beschermende uitrusting checklist

Reguliere inspecties zijn een vereiste voor het verzekeren dat uw persoonlijk beschermende uitrusting werkt zoals het hoort en dat potentiële werkrisico’s die een invloed op uw lichaamsgezondheid kunnen hebben tijdig geïdentificeerd worden.

Tools pre-gebruik inspectie

Om te verzekeren dat powertools en gerelateerde werktuigen veilig functioneren, verzekeren pre-gebruik inspecties u dat uw tools en uitrusting in zich in goede conditie bevinden en veilig te gebruiken zijn.

Wist u dat u door het toevoegen van een digitale handtekening, u uw werkstroom control verhoogt voor uw constructie werfprocessen?

Uw eigen constructie checklist specifiek op maat maken naargelang uw bouwwerf behoeftes

Als u niet het type bent om gebruik te maken van voorgemaakte constructie sjablonen, kan u er ook voor kiezen om uw eigen checklists te maken die specifieker zijn voor de behoeftes van uw bouwwerf.

Echter, vooraleer u uw eigen checklists kan maken, is het belangrijk dat u weet wat een checklist functioneel maakt. Uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat u checklist u helpt met het besparen van tijd. Het maken van een unieke checklist voor uw projectteam en werkvloer is een belangrijk begin, aangezien dit u en uw werfwerkers een beter inzicht geeft tot uw processen. Het doel is om een samenwerkende en gedisciplineerde werkcultuur te creëren, niet alleen doosjes aan te vinken.

U kan zelfs met een primair sjabloon beginnen en deze aanpassen naar de werkstroom van uw team. Uw bedrijf en werkrollen zullen u helpen in het beslissen wat voor checklist voor u het beste is. Vergeet niet dat u checklist vooral moet draaien rondom consistente en herhaalbare werkprocessen – deze kunnen gestandaardiseerd en op volgorde uitgevoerd worden.

Voor een aanvullende selectie aan checklists, kan een kijkje nemen bij constructie checklists: De ultieme gids om tijd te besparen door gebruik te maken van geautomatiseerde constructie checklists werkstromen.