7 Essentiele Ingrediënten van een Kwaliteitsmanagement Plan

Written by LetsBuild

Follow us

img

Share this story

Wat is het hoofddoel van een project? Ik ben eker dat er meerdere antwoorden zijn op deze vraag die juist kunnen zijn. Ik zeg dit omdat ze allen leiden tot dezelfde conclusie en dat is de klant tevredenheid. In andere woorden, hoe meer tevreden de klant is, hoe meer succesvol uw project zal zijn. Maar, hoe maken we de klant gelukkig? Uit onze ervaring hier bij APROPLAN, is de veiligste route naar klant tevredenheid en geluk gebaseerd rondom het vaststellen van een helder proces dat deel uitmaakt van het gehele Kwaliteit Projectmanagement Plan.

De universele term hiervoor is het Kwaliteitsmanagement Plan (KMP)

Het KMP geeft u klant de mogelijkheid om zich zeker te voelen bij het door u beloofde resultaat. In andere woorden, het is een formele blauwdruk, waarin u het voorgestelde systeem en de activiteiten omschrijft die zullen uitgevoerd worden om de criteria van de klant te vervullen. Vanuit uw perspectief, zal het LMP u toestaan om controle te hebben over de uitvoering en opleveringen van een bepaald niveau aan kwaliteit.

Daarnaast zou het KMP ook bepaalde processen en technieken moeten omvatten die u zal gebruiken om de kwaliteitsbenodigdheden te omschrijven. Vaak blijkt het zo te zijn dat de kwaliteitscriteria en -benodigdheden nog niet bekend zijn wanneer u het actuele plan maakt.

Nu dat we dat uit de weg hebben, laten we kijken naar de 7 essentiële ingrediënten van een KMP:

  1. Het ontdekken van de kwaliteitsbenodigdheden. – Dit is het proces dat us zal gebruiken om uit te vinden hoe de klant de kwaliteit van de resultaten die u uiteindelijk presenteert zal beoordelen.
  2. Het opzetten van kwaliteitsnormen. – Het bepalen en aankondigen van de kwaliteitsnormen die u zal gaan volgen in de uitvoering van het project.
  3. Wie zal wat doen? – Wat zijn de rollen die officieel vervuld moeten worden om de kwaliteitscriteria te vervullen? U zou deze moeten omschrijven en de verantwoordelijkheidstaken weten te omschrijven. U bent correct, de projectmanager is verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat, maar, afhankelijk van de scope van het project, kan kwaliteitsondersteuning toegekend worden. Dit gebied kan inspecteurs, auditors, derde-partij testen specialisten of andere partijen omvatten.
  4. Het selecteren van de criteria voor compleetheid en correctheid. – Ik ben ervan verzekert dat u het eens zal zijn wanneer ik zeg dat de beste manier om een kant gelukkig te maken is om hun te VRAGEN waar zij gelukkig van zouden worden en hoe hij/zij het werk gedaan willen hebben. Dus, communiceren met de klant van tevoren om succes te definiëren is essentieel en cruciaal voor een waardevolle lange-termijn relatie
  5. Wat is het syteem voor het garanderen van een constante kwaliteit? – Om de klant te kunnen verzekeren van een constante kwaliteit, zou u de QA-processen (Quality Assurance) moeten delen. Zelfs als deze processen uitgevoerd worden door derde partijen, zou u de hoofd QA-activiteiten en technieken die gebruikt zullen worden moeten introduceren en definiëren.
  6. Welke tools al u gebruiken voor de kwaliteitsmeting? – Hier zou u een uitgebreide lijst moeten maken van alle tools die u zal gaan gebruiken gedurende de projectcyclus, inclusief uitwerking.
  7. Hoe gaan we de kwaliteit controleren? – Hier zou u de processen moeten uitleggen van hoe u uw kwaliteitscontrole processen en activiteiten zal gaan opzetten. De activiteiten binnen het QC-proces (Quality Control) zouden voortduren doorheen het project uitgevoerd moeten worden. Hier kan u ook een diepere inzage geven in de precieze activiteiten en technieken die u gebruikt voor kwaliteitscontrole.

Zoals u kan zien, is het kwaliteitsmanagement plan een segment van het gehele projectplan, wat essentieel is voor u klant en uw toekomst. Het lijkt misschien op een heleboel werk, dat is het ook. Echter, slimme bouwprojectmanagers zijn altijd op zoek naar tools die hen kunnen helpen in het optimaliseren van de werkstroom zonder de kwaliteiten te benadelen. Hier is een aanvullend artikel over hoe u een kwaliteitsmanagement plan kan maken vooraleer u bekent bent met de kwaliteitsbenodigdheden.