Uw gebouw- en milieu-inspectie garandeert projectconformiteit en energieprestaties

Written by LetsBuild

Follow us

img

Share this story

De gebouw- en milieu-inspectie zorgt ervoor dat uw bouwproject voldoet aan de huidige bouw- en milieuvoorschriften. Wanneer u een bouwproject aanneemt, of u nu de projecteigenaar, de aannemer of de onderaannemer bent, bent u wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat alle bouwprocessen, producten en het hele project voldoen aan de bouw- en milieuregelgeving. Dit artikel overloopt de basis van Europese bouwcodes en richtlijnen, zodat u weet welke inspecties u moet uitvoeren om ervoor te zorgen dat u de juiste normen en wettelijke vereisten naleeft.

Eurocodes: de bouwnormen in de EU

De EN Eurocodes zijn de erkende referentiedocumenten

 • Als u moet aantonen dat uw bouw- en civieltechnische werken voldoen aan de basisvereisten van de bouwproductenverordening, met name basisvereiste 1 over de ‘Mechanische weerstand en stabiliteit’ en basisvereiste 2 over de ‘Veiligheid in geval van brand’
 • Als u bouwcontracten en contracten voor aanverwante technische diensten moet opstellen
 • Als u geharmoniseerde technische specificaties voor bouwproducten – EN’s (Europese normen) en ETA’s (Europese technische goedkeuringen) moet opstellen

De EN-Eurocodes zien er als volgt uit en hebben betrekking op:

 •   EN 1990: Eurocode – Grondslagen van het constructief ontwerp
 •   EN 1991: Eurocode 1 – Belastingen op constructies
 •   EN 1992: Eurocode 2 – Ontwerp en berekening van betonconstructies
 •   EN 1993: Eurocode 3 – Ontwerp en berekening van staalconstructies
 •   EN 1994: Eurocode 4 – Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies
 •   EN 1995: Eurocode 5 – Ontwerp en berekening van houtconstructies
 •   EN 1996: Eurocode 6 – Ontwerp en de berekening van metselwerk
 •   EN 1997: Eurocode 7 – Geotechnisch ontwerp
 •   EN 1998: Eurocode 8 – Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies
 •   EN 1999: Eurocode 9 – Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies

Bekijk de algemene constructievereisten om te inspecteren en waarom ze belangrijk zijn voor de conformiteit van uw gebouw.

Milieuvoorschriften voor de bouw

Aanverwante bouwwetgeving met betrekking tot milieuregelgeving omvat het volgende:

 •   Richtlijn 2010/31/EU: Richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) – biedt maatregelen met betrekking tot de energieprestatie van nieuwe en bestaande gebouwen, waaronder de eis dat alle nieuwe gebouwen tegen eind december 2020 Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG) moeten zijn.
 •   Richtlijn 2012/27/EU: Richtlijn energie-efficiëntie (EED) – stelt een kader voor maatregelen vast voor de bevordering van energie-efficiëntie, dat overwegingen inzake energie-efficiëntie omvat bij de bouw en renovatie van openbare gebouwen en bij de openbare aanbesteding van energie-efficiënte gebouwen, producten en diensten.
 •   Verordening EU 305/2011: Bouwproductenverordening (CPR) – beschrijft het formaat van technische beoordeling voor bouwproducten.
 •   Verordening EU 1221/2009: Eco-management and audit scheme (EMAS) – beschrijft het vrijwillige milieubeheersysteem (EMS) dat een organisatie kan helpen de impact van haar activiteiten op het milieu te beheren. ISO 14001 maakt integraal deel uit van EMAS. Meer weten over de ISO-normen over kwaliteitsbeheer voor constructies?

De milieuwetten optimaal naleven door checklists voor bouw- en milieu-inspecties

Technische inspecties

De technische inspecties om na te gaan of een gebouw aan de voorschriften voldoet, zijn gebaseerd op de Manual of Standard Building Specifications (Standaardbouwbeschrijving). De beoordelingen kunnen zelfevaluaties door de projecteigenaar en architecten, onafhankelijke beoordelingen door certificerende instellingen of een combinatie van beide zijn, afhankelijk van het type inspectie en van de plaats waar de inspecties worden uitgevoerd. Over het algemeen worden de prestatienormen voor gebouweninspectie echter bepaald door de volgende primaire inspectiecategorieën (gebaseerd op het inspectiekader van het Building Control Partnership in het VK):

 •     Begin – Deze inspectie is noodzakelijk voordat de volledige plannen of de bouwaanvraag worden ingediend.
 •     Funderingen – Funderingsinspecties zijn essentieel om ervoor te zorgen dat uw funderingen de last van uw bouwvoorstellen kunnen dragen. Deze inspectie wordt uitgevoerd vóór het storten van om het even welke betonnen fundering.
 •     Materialen van de vloerplaat – Tijdens deze inspectie wordt nagegaan of de isolatie en de materialen van de vloerplaat correct zijn voordat een gebied met beton wordt bedekt.
 •     Vochtbestendige lagen en membranen – Inspecties van vochtbestendige lagen, vloeren, membranen en methaanbarrières zijn vereist voordat deze worden bedekt met metselwerk of beton.
 •     Afvoeruitlijning en verval – Voordat alle afvoersystemen worden afgedekt, moeten ze worden geïnspecteerd om na te gaan of er voldoende toegang en voldoende verval is.
 •     Pre-gipsplaat – Alle verborgen werken (inclusief constructiestaal en dakconstructie) moeten worden geïnspecteerd voordat er gipsplaten worden aangebracht.
 •     Afvoertest – Om de waterdichtheid, prestaties en eventuele lekkageproblemen van nieuwe afvoersystemen na te gaan, moeten afvoertesten worden uitgevoerd.
 •     Vóór de bewoning – Deze inspectie wordt uitgevoerd voordat de klant een gebouw bewoont.
 •     Voltooiing – Deze inspectie moet worden uitgevoerd voordat de aannemer of bouwer de werf verlaat, zodra alle werken zijn voltooid. Als alle werken naar tevredenheid zijn uitgevoerd, wordt een voltooiingscertificaat afgegeven.

Deze inspecties omvatten alle basisvereisten die nodig zijn om te voldoen aan de bouwvoorschriften, in het bijzonder de technische specificaties en gezondheids- en veiligheidsaspecten. Kijk voor specifieke Eurocode vereisten op de JRC Eurocodes website waar u alle details voor elke code vindt. U kunt u uw eigen checklists hierop baseren. U kunt er sjablonen van specifieke inspectiechecklists voor gebouwinspectie vinden, om uw eigen checklists op te stellen.

Inspecties voor energieprestaties

In verband met de eerder genoemde milieurichtlijnen, is een energieprestatiebeoordeling vereist om een bouwcertificaat te krijgen dat het energieprestatieniveau van uw gebouw bepaalt. Een gekwalificeerde beoordelaar verzamelt informatie over de kenmerken en componenten van uw gebouw, evenals over de energiesystemen en het verbruik (International Energy Agency, 2010). De beoordeling omvat de minimale analyse van:

 •     Bouwvorm, oppervlakte en aanverwante details
 •     Thermische, zonne- en daglichteigenschappen van de gebouwschil en haar luchtdoorlatendheid
 •     Verwarmingsinstallatie en warmwatervoorziening, inclusief hun efficiëntie, reactievermogen en bedieningselementen
 •     Ventilatie, airconditioning en bedieningselementen, en vaste verlichting
 •     Brandstof en hernieuwbare energiebronnen
 •     Overige elementen: verlichtingssystemen, geïnstalleerde apparatuur en toestellen (Arkesteijn en van Dijk, 2010)

Effectieve bouw- en milieu-inspecties met checklists

Als u werkt met checklistsjablonen verduidelijkt u uw inspecties en de verantwoordelijkheden voor de inspecteur, controleert u de inspectietaken en levert u een onmiddellijk rapport over uw activiteiten voor de bouw- en milieu-inspectie. Checklists zijn een geweldig hulpmiddel wanneer u uw inspectieobservaties en -bevindingen ter plaatse wilt documenteren. Ze maken consistent en eenvoudig inspectieproces mogelijk.

Lees meer over gerelateerde kwaliteitsinspecties die direct van invloed zijn op de prestaties van uw gebouwinspectie.

Upgrade uw inspectieprocedures met digitale formulieren

Door uw checklists te upgraden naar digitale formulieren, kunt u een sneller en nauwkeuriger inspectieproces ontwerpen voor uw gebouw- en milieu-inspectie ter plaatse. Wanneer u gebruikmaakt van bouwbeheersoftware waarmee u uw inspectieactiviteiten en observaties ter plaatse in realtime kunt vastleggen, blijft u gefocust op en waakzaam voor de omstandigheden waarop u moet letten. Als u al uw gegevens op een universeel platform plaatst, kunt u bovendien statusupdates invoeren van inspectie-items die moeten worden gecontroleerd en opgevolgd.

LetsBuild is een cloudgebaseerde app voor het beheer van bouwprojecten, waarmee u de gebouw- en veiligheidsinspectie van uw bouwprojecten kunt vereenvoudigen. De nauwkeurigheid van de inspecties neemt hierdoor toe en bouwcertificaten kunnen sneller worden afgeleverd.