Bouwtrends om een oogje op te houden in 2019

Written by LetsBuild

Follow us

img

Share this story

Naarmate er voorspelt wordt dat de globale bouwindustrie zal gaan stijgen met 3.7% tussen 2019 en 2020, wordt ook verwacht dat de globale uitvoer van de bouw zal gaan stijgen tot 12.9 biljoen Amerikaanse dollar tegen 2022. In het laatste jaar zijn de investeringen in bouwtechnologieën gegroeid met 30%, wat gelijk staat aan 1 miljard dollar.

Naarmate investeringen in de bouwsector en de achterliggende technologie blijven stijgen, moeten constructiebedrijven een oogje houden op de bouwtrends die hen een voorsprong geven in sector, terwijl deze steeds competitiever wordt.

Als opvolging op onze opsomming van de grootste bouwtrends van 2018 die zullen doorstromen naar 2019, gaan we verder op onze lijst van bouwtrends voor het nieuwe jaar in dit artikel. In onze 2018 bouwtrends samenvatting, Spraken we over bouwsoftware en applicaties, bouwinformatiemodellen (BIM), geprefabriceerde en modulaire constructie, groene en duurzame constructie en andere spannende onderwerpen.

Drones

In een eerder blogartikel hebben we het al eens over drones gehad, waar we nu een diepere kijk naar zullen nemen. In het verleden duurde het meerdere weken, soms wel maanden om een gehele bouwwerf in kaart te brengen. Echter wordt deze onderzoekstijd verlaagt naar enkele minuten wanneer drones hiervoor worden ingeschakeld. Door tijd te besparen, besparen bedrijven hiermee ook geld.

Drone technologie is nog steeds aan het evolueren, zoals bijvoorbeeld op het gebied van nauwkeurigheid en precisie. Met de ontwikkeling van minder menselijke betrokkenheid, doen steeds meer bedrijven mee aan het dronespel. Kijk uit voor meer constructiebedrijven en aannemers die drones zullen inschakelen dit jaar!

Robotica

Robotica is een gevoelig onderwerp voor de oudere generatie in de bouwindustrie, wat vaak wordt uitgedrukt middels de uitspraak: “De robots gaan onze constructiejobs stelen!” Laten we dit robot onderwerp maar eens in perspectief brengen, maar eerst zullen we uitdrukken dat deze robots niet andermans bouwwerk zullen gaan stelen! Zeker niet in de huidige arbeidsmarkt, waar nu al een tekort aan handarbeid is in de bouwsector, en de jongere generatie niet te wachten staat op dit intensieve handarbeid.

Een studie uit 2018 die redelijke angst veroorzaakte door te constateren dat robots 2.7 miljoen banen in de bouwsector zouden gaan stelen of overbodig zouden maken. Natuurlijk is dit een zorgwekkend getal, wat beter begrepen kan worden wanneer het in de context van de studieresultaten wordt bekeken. Het komt erop neer dat deze studie haar werkgelegenheidscijfers baseerde op verschillende bouwindustrie sectoren en gebruikte vervolgens een 6.5% groeipercentage per decennium om de arbeidscijfers van 2057 te proberen te voorspellen. Vervolgens, gebaseerd op een rapport van McKinsey, werd er een automatiseringspotentieel schatting toegepast op we werkgelegenheidscijfers, om te zien hoeveel jobs er zogezegd in iedere sector overbodig zouden worden gemaakt.

Om deze twee rapporten te simplificeren kunnen we de arbeidsmarkt in de bouwsector segmenteren in arbeid met een hoog automatiseringspotentieel (zoals operatieve ingenieurs met een 88% automatiseringspotentieel) en arbeid met een laag automatiseringspotentieel (zoals dakwerkers met 31%, handarbeiders met 35% en metaalbewerkers met 39%).

De gemiddelde schatting van McKinsey geeft 38% automatiseringspotentieel aan onvoorspelbaar handarbeid (technisch gezien is het moeilijk om onvoorspelbare werkpatronen na te bootsen middels automatiseringsprocessen) en 70% automatiseringspotentieel voor constructie- en extractiewerk (dit kan uitgevoerd worden door gelijkaardige autonome technologieën zoals zelfrijdende auto’s die extractiewerk verrichten).

De studie concludeerde ook dat maar 5% van al het werk doorheen de industrieën potentieel door robots vervangen zouden kunnen worden.

Momenteel worden robots gebruikt voor veel repetitieve taken zoals bakstenen leggen, taken waar ze erg goed in zien aangezien ze deze non-stop kunnen uitvoeren zonder lunchpauze of slaapnood. In 2019, verwachten we dat steeds meer robots ontwikkeld sullen worden, en kijken we toe ze steeds meet saaie en repetitieve taken zullen overnemen, terwijl arbeiders steeds productiever zullen worden naarmate zij zich kunnen focussen op hun taken die meer skills behoeven.

Augmented reality

Als u nog niet bekend bent met augmented reality (AR), kan u misschien beter geïnformeerd worden door de definitie van Redshift door Autodesk: “Een live gekopieerde uitkijk op de fysieke, werkelijke omgeving, waarin elementen aangevuld worden door een computergestuurde zintuiglijke input. Virtual reality vervangt de werkelijkheid met een volledig gesimuleerd alternatief, terwijl augmented reality de echte wereld gebruikt en daaraan toevoegt. In deze context zouden dat 3D modellen van uw ontwerpen kunnen zijn.”

In constructie en architectuur, betekend AR dat een 3D model van een ontwerp virtueel geplaatst kan worden op een bestaande ruimte, door gebruik te maken van 3D modellen en mobiele toestellen. Naast het visualiseren, kan AR ook bepaalde inconsistenties en compatibiliteitsproblemen voorspellen, wat toekomstige bouwproblemen of bewerkingen kan vermijden alvorens er iets gebouwd wordt.

Draagbare technologie

Draagbare technologie is een opkomende trend in de bouwindustrie aangezien het een erge verbetering kan verzorgen op het gebied van arbeidsveiligheid. De laatste paar jaren hebben we de ontwikkelingen rondom verschillende draagbare technologieën in de gaten gehouden, zoals de smart werkschoenen; die sensoren hebben voor temperatuurverschillen en gaslekken, beschermende werkbrillen met de mogelijkheid om 3D elementen op te bouwwerf te projecteren, smart bouwhelmen die de moeheid van een drager kunnen meten door het analyseren van hun breingolven, en zo veel meer.

Wij zijn in ieder geval erg enthousiast over de ontwikkelingen die in 2019 zullen komen op het gebied van draagbare technologie op de bouwwerf!

Zelfhelend cement

Zelfhelend cement is een uitvinding die de werelden van burgerlijke ingenieurs en marine biologie met elkaar liet kruisen. Met dank aan de microbioloog Hendrik Jonkers, hij vond een manier om de levensduur van cement te verlengen door zelf-activerende kalksteen-producerende bacteriën toe te voegen aan het cement. Dit ontwerp verlaagt de hoeveelheid cement die opnieuw geproduceerd moet worden en minimaliseert de reparatie- en onderhoudskosten.
Met het initiatief voor groenere materialen en methodes, zullen we vast en zeker meer te horen krijgen over zelfhelend cement en gerelateerde materialen dit jaar.

In een eerder artikel, spraken we over een Nederlandse materiaalwetenschapper die werkte aan zelfhelende asfaltwegen.
Welke andere constructietechnologie trends zouden we voor jullie nog verder kunnen belichten? We zouden het fantastisch vinden om van onze lezers te horen. Als u deze onderwerpen interessant vind, raden we u ook aan om ons artikel te lezen over het toepassen van constructie technologie oplossingen die leiden tot een veiligere bouwwerf.