Bouwmanagement processen: Alles wat u moet weten

Written by LetsBuild

Top Construction Project Management Processes | LetsBuild

Follow us

img

Share this story

Projectmanagement is de fundering waarop elk bouwproject tot stand komt. Een bouwprojectmanager moet over een bepaalde variatie aan skills en competenties beschikken vooraleer hij in staat zal zijn om door een project te navigeren en een bepaalde functionele connectie met de teams kan opzetten. Bouwprojecten hebben een voortdurende nood aan aanpassingen, waardoor projectmanagement de sleutel vormt voor het behouden van de stabiliteit gedurende de procedure. In dit artikel zullen we een beter beeld schetsen over de vitale concepten en principes rondom bouwprojectmanagement.  

Wat betekent Bouwprojectmanagement (BPM)?

Bouwprojectmanagement kan gedefinieerd worden als de sturing, regulering en supervisie van een project, vanaf het begin tot het einde. Het ultieme doel van bouwprojectmanagement is de volledige tevredenheid van de klantbehoeftes voor een rendabel project, op het gebied van functionaliteit als budget. Er is een groot aantal verschillende projecttypes, zoals commercieel, residentieel, industrieel en burgerlijk.

Het hoofdconcept van bouwprojectmanagement is sterk geconnecteerd aan de technische parameters zoals het budget en de uitvoering, maar ook is er een sterke communicatie nodig tussen alle betrokkenen (stakeholders, aannemers, de gemeenschap)
De Rol van een Bouwprojectmanager
Een bouwprojectmanager is verantwoordelijk voor de planning, coördinatie, begroting en het overzien van de projecten van begin tot eind. In het kort, een bouwprojectmanagement moet letten op het volgende:

 • Het samenstellen van de begroting en het onderhandelen van de kostenschatting.
 • Het opstellen van de werkschema’s.
 • Het selecteren van de meest efficiënte bouwmethodes en strategieën.
 • Het contact houden met de klanten voor werk of budget gerelateerde problemen.
 • Het overleggen met de werknemers en andere professionele partijen over technische en contractuele details.
 • Een oogje houden op het personeel op de bouwwerf.
 • Samenwerken met bouwspecialisten.

De Aannemer: Rol en Taken

De bouwprojectmanager kiest de aannemer van een project zodra het design compleet is. In bepaalde gevallen kan dit zelf al gebeuren wanneer het project nog in de ontwikkelingsfase is. De selectie is gebaseerd op een veilingsproces tussen verschillende aannemers. Er zijn drie verschillende methodes waarmee een aannemer geselecteerd kan worden: laag-bod selectie, beste-waarde selectie, kwalificatie-gebaseerde selectie.
Aannemers zouden bewust moeten zijn van deadlines, begrotingen, publieke veiligheid, beslissingen maken, kwaliteitsmanagement, werktekeningen, human resources en wiskunde.

Bouwprojectmanagement: The Voornaamste Functies  


Bouwmanagement is normaal gezien overkoepelend over een aantal verschillende functies. De meest belangrijke hiervan kunnen samengevat worden naar het volgende:

 1. Specificatie van projectdoelen en de plannen, inclusief een uitbeelding van de scope, tijdsindeling, begrotingen, doelen stelling en het selecteren van projectdeelnemers.
 2. Het boosten van middelen effectiviteit door het aannemen van een sterke werkkracht en de benodigde uitrusting.
 3. Het uitvoeren van verschillende operaties door legitieme coördinatie en management van contracten, planning, schatting, design en constructie gedurende het gehele proces.
 4. De efficiënte ontwikkeling van sterke communicatie tussen de betrokken voor het oplossen van enige conflicten die kunnen opkomen.

 

De Basis Principes van Bouwprojectmanagement

Het is geen geheim dat bouwprojectmanagement een gecompliceerd vak is. Echter zijn er een aantal fundamentele principes alle nieuwelingen van het vak zouden moeten weten:
Alles begint bij de projecteigenaar die uitreikt naar de aannemers om hun te vragen voor biedingen. De bouwmanagers die geïnteresseerd zijn in het uitvoeren van dit project zullen vervolgen een bod plaatsen op het project, aan de eigenaar. Het bod zal details bevatten over de kosten die de projecteigenaar zal moeten betalen voor het uitvoeren van het project.
Er zijn twee verschillende soorten biedingen:

 • Open bod: Open biedingen zijn veel voorkomend bij publieke projecten. Het in een veiling waar iedere aannemer welkom is om een bod te plaatsen. Een open bod is normaal gezien open gepromoot.
 • Gesloten bod: Privé projecten zijn gebaseerd op gesloten biedingen. De projecteigenaar stuurt een uitnodiging om te bieden naar een specifiek aantal aannemers.


Na het ontvangen van alle biedingen voor een bepaald project, zal de eigenaar voortgaan tot de selectie van een aannemer naargelang de volgende methodes:

 • Laag-bod selectie: In dit geval is prijs de grootste focus van het project. De bouwmanagement bedrijven presenteren de laagste biedingen die ze zouden accepteren voor de uitvoering van het project. De projecteigenaar selecteert de laagste offerte en gaat hiermee verder.
 • Beste-waarde selectie: Dit proces overweegt zowel kwalificaties als de prijs. De eigenaar kiest het meest aantrekkelijke bod op het gebied van kwaliteit en geld.
 • Kwalificatie-gebaseerde selectie: Deze methode wordt geadopteerd wanneer kwalificaties worden gebruikt als een enkel criterium voor het selecteren van het bouwmanagement bedrijf. Een aanvraag voor kwalificaties (AVK) helpt de eigenaar in het verder verzamelen van informatie over de ervaring en de projectorganisatie competenties van de aannemer.

Contractsoorten

Wanneer de selectieprocedure compleet is, wordt er ook een overeenkomst gemaakt over het soort contract. Normaal gezien zijn er vier contractsoorten:

 • Forfaitair: De meest Populaire overeenkomst. De eigenaar en de aannemer stellen een vaste prijs voor het gehele project. De prijs blijft hetzelfde, zelfs wanneer de totale kosten van een project hoger blijken uit te komen dan het overeengekomen bedrag.
 • Unit prijs: Wanneer er objectieve moeilijkheden zijn in het overeenkomen van een vooraf betaalde prijs, wordt deze methode verkozen. De projecteigenaar biedt materialen aan voor een bepaalde prijs per unit om zo de kosten te verlagen.
 • Kost-plus prijs: Een kost-plus prijs contract is de beste contractovereenkomst voor aannemers. Bovenop de totale kosten van het project, en de vooraf afgesproken vaste prijs voor de aannemer, is de eigenaar uiteindelijk verantwoordelijk voor enige onverwachte kosten die opkomen.
 • Gegarandeerde maximumprijs: Het laatste soort contract varieert niet al te veel van de vorige. Het voornaamste verschil is dat de maximum afgesproken prijs niet overschreden kan worden.

 

Projectmanagement Processen


Het biedproces is nu voorbij en nu is het tijd voor alle betrokkenen om het project uit te voeren. Normaal gezien heeft elk project een standaard levenscyclus, ongeacht enige speciale karakteristieken. Deze structuur kan uitgelijnd worden volgens vier basis stadia:

 1. Project Initiatie

Gedurende de eerste fase, worden de haalbaarheid en het projectdoel in kaart gebracht. Dit is een cruciale stap in het gehele proces, aangezien dit kan laten zien of het project een goede opportuniteit oplevert of niet. Indien nodig wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan, waarop een aanbevolen oplossing of plan wordt gebaseerd.
Zodra alles is besloten, wordt er een project initiatie document (PID) gemaakt. Het project initiatie document legt de fundering voor het constructieplan, en is een van de meest belangrijke documenten in projectmanagement.

 1. Planning Fase

Tijdens de projectplanning fase kijkt het team naar al het werk dat verricht moet worden. Dit is een doorlopende activiteit tot aan het einde van het project. De voornaamste prioriteit gedurende deze fase, is het plannen van tijd, kosten en middelen voor het project. Gebaseerd op deze benodigdheden, ontwikkelt het team een strategie die aangehouden zal worden. Dit is ook bekend als scope management. Een ander belangrijk document dat voorbereid moet worden is een werk breakdown structuur (WBS), een checklist die al het nodige werk splits tot kleinere, meer functionele categorieën.
Zodra de begroting, het schema en het werk gedefinieerd zijn, is het project bijna klaar om te beginnen. De volgende stap in dit belangrijke proces is risicomanagement. Vanaf dit punt zou het team moeten bekijken wat de potentiële gevaren zijn voor het project en hiervoor preventieve oplossingen bedenken. Tot slot is er ook een communicatieplan nodig, aangezien dit zorgt voor een efficiënte informatiestroom tussen de project stakeholders.

 1. Uitvoeringsfase

Tijdens de uitvoeringsfase wordt het projectplan uitgevoerd. Als een standaardregel wordt deze fase opgesplitst in twee hoofdprocessen: het uitvoeren en het toezicht houden en besturen. Het projectteam verzekert dat de benodigde taken uitgevoerd worden. Tegelijkertijd wordt de progressie onder toezicht gehouden door de projectmanager, wie bij zal sturen indien nodig. In feite spendeert een projectmanager het meeste tijd in het toezicht houden van het project, zo gebruikt hij informatie die hij krijgt doorverwezen om taken bij te sturen en controle te behouden over het project.

 1. Sluitingsfase

De laatste fase van het project betreft de uiteindelijk afsluiting. De projectmanager evalueert wat er goed ging en evalueert potentiële faalmomenten. Uiteindelijk zal het team een projectrapport opmaken, de eindbegroting calculeren en informatie opleveren betreffende enige onafgewerkte taken. Het projectrapport, in combinatie met de analyse van de potentiële faalmomenten, zorgt voor waardevolle feedback voor toekomstige bouwprojecten.

Project Tijdsindeling

Betrouwbare tijdsindeling kan vele risico’s elimineren die eventueel kunnen opkomen tijdens een bouwproject. Het hoofddoel van tijdsindeling is om de allocatie van de middelen te verbeteren binnen een project. Op deze manier, kunnen potentiële vertragingen vermeden worden, en kan de communicatie tussen verschillende partijen verzekerd worden. Er zijn een bepaald aantal verschillende tijdsindeling technieken die ene projectmanager zou kunnen selecteren:

 • Gantt Charts: Deze zijn zonder twijfel de meest praktische systemen die een projecteam ter beschikking kan hebben. Een Gantt Chart geeft u een overzicht van een bouwproject en laat u weten wanneer taken achterblijven of op tijd voltooid worden. Houd wel in gedachte dat Gantt Charts een onmisbare functie van GenieBelt’s platform zijn.
 • Balanslijn tijdsindeling: De balanslijn techniek is een extreem waardevolle methode voor herhaalbare taken. Zo kunnen ze aanzienbare hulp verlenen in het halen van deadlines en het effectief toewijzen van middelen.
 • Kritieke pad methode: Dit is een van de meest populaire tijdsindeling tools, welke erg behulpzaam is in het systematisch verdelen van middelen en het accuraat calculeren van tijdlijnen. Kortom, de kritieke pad methode kan u ondersteunen in het tijdig opleveren van uw bouwproject.
 • Q-Tijdsindeling: Deze constructie tijdsindeling methode wordt steeds meer bekend de laatste tijd, aangezien het projectmanagers ondersteunt in het opdelen van meerdere, af en toe conflicterende taken, in de juiste volgorde.

Het definiëren van een budget is zo goed als de meest fundamentele parameter die in gedachten gehouden moet worden wanneer een project voor het eerst wordt samengesteld. Het schatten van de kosten kan een redelijke uitdaging blijken te zijn. Echter wanneer dit correct uitgevoerd wordt, kan het de sleutel tot succes vormen. Als generieke regel zijn er vier basis parameters die een projectmanager in gedachte moet houden.

 • Analyse van het project: De eerste actie die u moet ondernemen is het verduidelijken van de verschillende doelen en beperkingen van het opkomende project. Zodra u dit heeft voltooid, zal u een beter idee hebben over wat u wilt bereiken en wie u exact nodig heeft om dit te doen.
 • Schatting van het budget: Zodra alle prioriteiten van het project in de juist volgorde zijn, is het tijd om uw budget to organiseren naargelang uw uitgewerkte tijdlijn. Nu is het ook een goed moment om te vragen naar biedingen van geïnteresseerde aannemers.
 • Bijhouden van de kosten: Zodra een bouwproject aan de gang is, wordt het essentieel om een oogje te houden op de projectkosten. Hoe vroeger u hiermee begint, hoe beter, aangezien dit u zal toestaan om potentiele misbruik van middelen vroegtijdig te ontdekken voordat het te laat is.
 • Accounting: Beschikken over een zeer competente accounting afdeling is erg belangrijk. In samenwerking met het projectteam zullen zij verantwoordelijk zijn om alle financiële afspraken volgens het plan te laten verlopen.

Het Legale Aspect van een Bouwproject


Een bouwproject bevat meerdere verschillende details. Een van de meest belangrijke, die geen enkele projectmanager zou moeten missen, heeft betrekking tot de legale parameters. Een goed voorbereide bouwprojectmanager zou altijd in staat moeten zijn om vragen over potentiele legale geschillen te beantwoorden, of andere legale risico’s te begrijpen. Op deze manier is het gehele project beveiligd en ondersteunt door een sterkere fundering. Normaal gezien zijn er zes gebieden die in gedachten gehouden moeten worden:

 • De betrokkenen: Deze categorie omvat iedereen die betrokken is in het bouwproject (aannemers, consultants, onderaannemers, kopers, etc…)
 • Aannemers: Alhoewel er bepaalde vaste contract formats zijn voor bouwprojecten, worden er vaak bepaalde aanpassingen gemaakt in de overeenkomsten zodat legaal advies meer dan nodig is.
 • Wetgevingen en Regulatie: Een sterk legaal team kan verzekeren dat alle verschillende wetten en regulaties fatsoenlijk gevolgd worden
 • Inkoop: Het inkoopproces gaat over de aankoop van alle verschillende materialen en diensten die noodzakelijk zijn voor een bouwproject. Het is daarmee belangrijk dat ook dit onderdeel van het project stevig gereguleerd wordt vanuit een legaal aspect.  
 • Verzekering: Het is geen geheim dat er redelijk wat fysieke gevaren voorkomen op een bouwwerf. Daarmee is het belangrijk dat een projectmanager voldoende geïnformeerd is over de verzekeringsafspraken en ervoor heeft gezorgd dat deze gedetailleerd en zorgvuldig uitgewerkt zijn.

Conclusie

Een bouwproject samenstellen is een erg uitdagende opdracht. Er zijn een overvloed aan parameters en elementen die uitgebreid geanalyseerd moeten worden. Daarom is het zo cruciaal om het managementteam van uw project te vertrouwen met een software die uw leven gemakkelijker zal maken en tegelijkertijd u de mogelijkheid zal geven om uw bouwplan tot een hoger niveau te tillen. In GenieBelt hebben we de kennis en het verlangen om u te helpen, dus zorg dat u zich inschrijft bij ons platform en begin met het organiseren van uw volgende bouwproject.

Op zoek naar een tool dat u kan helpen in het managen van uw bouwprojecten?

Bij GenieBelt, geven we u de realtime technologie die u toestaat om een overzicht en inzichten te verkrijgen voor uw projecten.
Vraag een demo aan