Hoe bewuste keuzes de ontwikkeling aandrijven voor de ontwikkeling van nieuwe bouwmaterialen en methodes

Written by LetsBuild

Follow us

img

Share this story

In de afgelopen tien jaar hebben we de persoonlijke consumptie zien verschuiven naar een meer ethische, morele focus. Wat betreft de bouwsector hechten consumenten tegenwoordig meer waarde aan wat milieuvriendelijk en energie-efficiënt is. Naast de impact op het milieu zien mensen ook dat de groene keuze een correlatie heeft met een betere kosteneffectiviteit.
Zowel eigenaars als bouwers zien in dat het gebruik van groene bouwmaterialen en -technieken voor minder afval zorgt, betere energie-efficiency en lagere bouwkosten. Eigenaars eisen lagere kosten en een beter risicobeheer, dus bouwers passen hun projectaanpak daar aan aan. Bouwers eisen groenere materialen, dus fabrikanten moeten duurzamere mogelijkheden bieden.
 

Groen bouwen

Zoals in een eerder bericht hebben gemeld, is de groene beweging de afgelopen tien jaar enorm gegroeid over de gehele bouwsector. Zorgen over klimaatverandering en het gebruik van niet-duurzame energie hebben de groei van het gebruik van duurzame bouwstrategieën gestimuleerd. Economische en ergonomische redenen zoals de hogere efficiency en verbeterde bouwprestaties hebben hier ook een bijdrage aan geleverd.
Hier komt het op neer: groen bouwen draait om de duurzaamheid van het bouwterrein, het efficiënt gebruik van water en energie, de kwaliteit van het binnenmilieu en de impact op de atmosfeer. Het hele punt is het verminderen van de milieueffecten van een bouwproject.
De bouwsector zorgt voor ten minste 40% van het primaire energieverbruik en de druk op fabrikanten neemt toe om bouwmateriaal te ontwikkelen dat energiezuinig kan worden geproduceerd. Groene materialen en praktijken zijn steeds meer de standaard voor de sector. Overheden zorgen steeds meer voor stimulansen om de kosten en energieverbruik in de bouw te drukken en zo de sector te moderniseren.
 

Groene materialen

Groene of duurzame bouwmaterialen bestaan uit zaken die hernieuwbaar zijn geproduceerd. Duurzame bouwmaterialen hebben de volgende hoofdkenmerken:

 • Hernieuwbaar Groene materialen zijn materialen die aan het einde van hun levenscyclus kunnen worden hergebruikt of gerecycled. Groene materialen overstijgen de gebruikelijke praktijk van “produceren-gebruiken-weggooien”. Groene materialen doorlopen een gesloten kring waar ze zo vaak mogelijk worden hergebruikt of gerecycled.
 • Energie-efficiënt. Groene bouwmaterialen verlagen het energieverbruik in gebouwen en faciliteiten. Ze kunnen ook energiezuinig worden geproduceerd op geproduceerd uit energie-efficiënte materialen.
 • Kostenefficiency Groene materialen vergen minder onderhoud en vervanging gedurende de levenscyclus van het gebouw.
 • Verbeterde luchtkwaliteit. Groene materialen verbeteren de luchtkwaliteit binnen een gebouw wat bijdraagt aan een betere gezondheid van de bewoners. De gebruikelijke, niet-duurzame materialen stoten vluchtige organische stoffen (VOS) uit die de gezondheid negatief beïnvloeden. Groene materialen stoten geen of nauwelijks VOS uit waardoor de luchtkwaliteit in een gebouw enorm verbeterd.

Voorbeelden van groene bouwmaterialen:

 • Zonnepanelen
 • Gerecycled hout
 • Kurk en bamboe vloeren
 • Dakpannen van gerecycled rubber of plastic
 • Driedubbel glas
 • Vezelplaat (isolatie uit gerecycled krantenmateriaal)
 • Verf met lage VOS
 • Waterbesparende douchekoppen

 

Groene innovatie

Terwijl de bouwsector steeds duurzamer wordt, gaan er deuren open voor de innovatie van groener bouwmateriaal. Kwalitatief hoogstaande bouwmaterialen met duurzame standaarden zijn beschikbaar op de markt – high performance glasfolie dat UV- en IR-straling tegenhoudt en de binnentemperatuur regelt en verf met minder uitstoot van vluchtige organische stoffen waardoor de luchtkwaliteit verbeterd.
De meeste fabrikanten en aannemers zijn creatief in het hergebruik van elementen van bestaande structuren en verbeteren continu hun processen om minder afval te produceren en unieke gerecyclede en geüpcyclede architectonische elementen te kunnen leveren. Deze creativiteit stimuleert daarnaast ook de consumenten.
 

Groene invloed

Het blijkt dat de bouwsector wereldwijd jaarlijks 3 miljard ton ruwe grondstoffen verbruikt – dit is 40% van het wereldwijde gebruik van deze materialen (Worldwatch Institute, 2016) Beton is verantwoordelijk voor 7-10% van de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide. De verschuiving naar een meer duurzame manier van wonen en bouwen zorgt voor meer wetten en verordeningen met als resultaat dat groene materialen en praktijken steeds meer worden gebruikt in bouwprojecten.
Groene materialen zijn duurder dan traditionele bouwmaterialen, maar op lange termijn worden ze gebruikt in producten die kosteneffectiever en energiezuiniger zijn. Wat de schaal en het budget van het bouwproject ook zijn, groene materialen zijn tegenwoordig een betaalbare optie.
 

Leadership in Energy and Environmental Design

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) is een van de meest populaire certificatieprogramma’s voor groen bouwen wereldwijd. Het is ontwikkeld door de non-profitorganisatie U.S. Green Building Council (USGBC) en omvat scoresystemen voor het ontwerp, de bouw, het gebruik en het onderhoud van groene gebouwen, woningen en buurten om eigenaars en gebruikers te helpen verantwoord met het milieu om te gaan en grondstoffen efficiënt te gebruiken (Berkeley Planning Journal, 2015). Sterker nog, LEED-projecten heeft 80 miljoen ton aan materiaal van de afvalberg gered en dit heeft een enorme impact op het minimaliseren van de milieueffecten van de bouw. Dankzij al deze positieve effecten neem de vraag naar LEED-bouw gestaag toe. In de Verenigde Staten nemen groen materialen de sector over. Tenminste 48% van bouwprojecten (exclusief woningbouw) worden nu aangemerkt als groen. In 2005 was dit percentage nog 1,4%. In de groene bouw zijn enorme sprongen gemaakt.
Daarnaast geven bepaalde overheden een belastingvoordeel wanneer een bouwproject eenmaal als groen zijn aangemerkt. Er zijn vaak ook subsidies beschikbaar voor milieuvriendelijke bouwprojecten.
 

Het voordeel van groen

Groen is niet alleen goed voor het milieu en de gezondheid, maar wat consumenten ook erg aanspreekt is dat het een hoop geld bespaart. Voor moreel en ethisch bewuste mensen klinkt dit wat vreemd, maar in een systeem dat grotendeels door economische krachten wordt gedreven, is het feit dat duurzame materialen zorgen voor minder reparatie en onderhoud doorslaggevend.
 
 
Vul dit inzichtelijke stuk aan met een bespreking van de snelle groei van de smart building beweging dankzij haar voordelen op het vlak van de duurzaamheid en de veiligheid – en fris uw kennis op van de milieuwetten die een meer duurzame benadering in de sector steunen. Download een gratis ebook over de bouwproductiviteit en verbeter uw groene bouwprocessen om uw doelstellingen voor duurzaam bouwen efficiënt te bereiken.