Strategie voor effectieve kostenraming in het beheer van een bouwproject

Written by LetsBuild

Follow us

img

Share this story

Hoe zorg je voor de juiste inschatting als het gaat om bouwprojectbeheer? Een succesvol project staat of valt met de juiste kostenbeheersing. Je krijgt immers alleen een compleet beeld van je project als je de volledige kosten correct hebt berekend. Veel bouwmanagers proberen deze stap over te slaan, maar dat is een grote vergissing. Het is een van de voornaamste oorzaken voor financieel verlies en mislukte projecten. Zorg als bouwprojectmanager dus voor een goede kostenramingsstrategie. Dat is een must.

Als je andere managers vraagt hoe zij het doen, is de kans groot dat ze een accurate inschatting van de bouwmanagementkosten als een belangrijke factor noemen. Het is net zoiets als boodschappen doen: je berekent thuis wat de kosten zullen zijn, zodat je precies weet hoeveel je gaat uitgeven en het eindresultaat kunt voorspellen.

Een goede kostenramingsstrategie uitwerken, hoe doe je dat? Aan de hand van drie eenvoudige stappen bereik je de meest nauwkeurige kostenraming. Elk ervan is opgezet om je door het hele proces te begeleiden. Pas ze toe en je zult merken dat je de kosten prima kunt beheersen. Je werkt de strategie uit en verwerft zo nieuwe kennis, gecombineerd met wat je tijdens eerdere projecten al hebt opgestoken.

1. Eerste ruwe schatting

Deze stap ken je al. Dit is de eerste fase. Deze schatting is grotendeels gebaseerd op alle informatie op hoog niveau, samen met wat je als manager uit eerdere projecten hebt geleerd of over vergelijkbare projecten hebt gehoord. Deze eerste ruwe schatting moet worden gepresenteerd als onderdeel van het ontwerpvoorstel.

2. Tussentijdse schattingen

Terwijl de planningsfase loopt, gaan de analist en de projectmanager aan de slag met de klantenbeoordeling en de goedkeuring. Op basis hiervan worden de projectramingen later gedefinieerd en verduidelijkt. Ook wordt meer informatie aan het projectmanagementteam verstrekt, zodat het team de projectmanager kan helpen met de schattingen. Hierna werkt de projectmanager een gedetailleerde projectplanning uit. Die omvat het volgende:

  • Duur van en inspanning voor elke taak
  • Toegewezen middelen voor elke taak
  • Volledig, gedetailleerd kostenbeheer voor de projectinspanningen

3. Definitieve, gedetailleerde projectschatting

Deze gedetailleerde projectschattingen stellen de projectmanager in staat enkele taken toe te spitsen en een volledige kostenraming toe te passen. Dit omvat de hardware, software, materiaaltests en bijkomende ruimte voor het projectteam. Wanneer je als projectmanager op dit punt uitkomt, kun je de aanvankelijke schattingen die je voor het ontwerpvoorstel deed aanpassen. Je kunt vervangingen aanbrengen om de meer accurate info over de totale projectkosten in overeenstemming te brengen. Deze nieuwe schatting moet aan de projectstakeholders worden meegedeeld.

Probeer deze strategie vandaag en ontdek of ze voor jou werkt. Houd ook steeds je ogen open voor verbeteringen of toevoegingen aan deze strategie. Doe dit door tijdens de uitvoering kostencontrole toe te passen.

Vul dit artikel aan met gerelateerde blogposts over kostenraming, zoals het stuk over de kostenraming van projecten, kostbare stappen als voorbereiding van een raming van bouwwerken, en een algemene gids over de verlaging van de hoge kosten van een bouwbedrijf. Rond het af door een gratis ebook over de verbetering van de productiviteit op de bouwplaats te downloaden.