Constructietechnologie toepassen voor een veiligere werf

Written by LetsBuild

Follow us

img

Share this story

De constructiesector is een inherent gevaarlijke en risicovolle industrie, en de naleving van de veiligheidsvoorschriften in de bouw brengt grote hoeveelheden complexe informatie met zich mee. In 2015 stierven 4.836 Britse werknemers op de werkplaats, waarvan 21,4% van de sterfgevallen plaatsvonden in de bouwsector (bron: Federal Occupational Safety and Health Administration – OSHA).
Meestal werden de accidentele sterfgevallen en letsels in de bouw veroorzaakt door:

  •  Vallen: mensen vallen omdat de toegang tot de werf niet voldoende is, of de werkplek zelf niet veilig is.
  •  Bouwmachines: bouwmachines kunnen omslachtig zijn. Ze worden vaak gebruikt op een modderig en oneffen oppervlak, waarbij de bestuurder over een slechte zichtbaarheid beschikt. Personen op de werf worden gekwetst of gedood door bewegende voertuigen, vooral wanneer deze achteruit rijden.
  • Vallend materiaal en botsingen: vallende materialen of structurele instortingen treffen personen op de bouwsite.
  • Elektrische ongevallen: men krijgt een elektrische schok of verbrandt zich door onveilige apparatuur.
  • Struikelen: struikelen vormt de meest voorkomende oorzaak van gerapporteerde letsels op bouwplaatsen, met méér dan 1.000 ernstige verwondingen per jaar.

Bouwvakkers lopen een grote kans te lijden aan een slechte gezondheid na blootstelling aan zowel zware werkomstandigheden als gevaarlijke stoffen:

  • Asbest: blootstelling kan ernstige luchtwegaandoeningen veroorzaken, zoals asbestose en kanker.
  • Autonoom heffen: het heffen van zware en onhandige ladingen veroorzaakt rugletsels en andere kwetsuren.
  • Lawaai en trillingen: luide constructiehinder kan gehoorverlies veroorzaken en herhaald gebruik van trilgereedschap (bv. drilboor) kan leiden tot hand-armvibratiesyndroom (HAVS).
  • Chemicaliën: blootstelling aan materialen zoals cement en oplosmiddelen kan huidproblemen veroorzaken zoals dermatitis.

Streven naar een stijgende trend

Vanwege de wijzigingen aan en correcte implementaties van veiligheidsvoorschriften, is het aantal dodelijke ongevallen de voorbije veertig jaar aanzienlijk gedaald. Maar ondanks de inspanningen van de sector om sterfgevallen en letsels op de werkplaats te verminderen, is er geen grote daling van incidenten waargenomen. Zero-incidentdoelstellingen en -voorschriften kunnen alleen geen einde maken aan alle gevaren en risico’s op de bouwwerf. In de afgelopen jaren hebben constructiebedrijven gezocht naar nieuwere, hoogtechnologische oplossingen om risico’s op de bouwplaats te reduceren en hun werknemers te beschermen.

Digitaliseer uw veiligheidsnormen en -vereisten

Een van de meest pijnlijke aspecten aan het naleven van de veiligheidsvoorschriften in de bouw betreft alle papierwerk, veiligheidsinformatie en -reguleringen. Het veiligheidshandboek is moeilijk te begrijpen en daarbij komen nog eens alle andere organisatorische en interne veiligheidsvoorschriften en -vereisten – u moet heel wat informatie verteren, en weet niet waar te beginnen en welke elementen u mogelijks gemist heeft.
Beschikken over software die deze pijnpunten begrijpt, kan u helpen om deze standaarden en normen te digitaliseren in handige checklists opdat uw medewerkers enkel nog hun mobiel apparaat moeten gebruiken tijdens veiligheidscontroles en rechtstreeks hun waarnemingen via de software kunnen vastleggen. Zo worden ze ook onmiddellijk geïnformeerd wanneer een non-conformiteit of gebrek werd vastgesteld. De perfecte software helpt u de gaten in te vullen en maakt de correcte veiligheidsinformatie voor u beschikbaar, zelfs wanneer u offline bent.

Bouw aan een veiligheidscultuur via software

De belangrijkste sleutel tot het creëren van veilige werkplaatsen is het zorgen voor transparantie in alle communicatie- en samenwerkingskanalen, vooral op het gebied van veiligheid. Het komt allemaal neer op het creëren van een open veiligheidscultuur waar iedereen zich comfortabel voelt om vragen te stellen en bezorgdheden over de veiligheid op de werf te escaleren. Een degelijke applicatie maakt het mogelijk voor uw teams om hun veiligheidsbezorgdheden en -vragen vanop de werf naar het kantoor (en vice-versa) te communiceren en te leren van incidenten en ‘near-miss’-data.

Realtime veiligheidsbezorgdheden en -updates

Als u over de juiste technologie beschikt, hebben uw teams toegang tot realtime informatie over veiligheidsbezorgdheden en -updates. Software die draait rond samenwerking in realtime kan u op de hoogte houden van veiligheidsrisico’s en -updates op het moment dat deze zich voordoen.
Incidentmeldingen worden eenvoudiger gemaakt via individuele zelfrapporten zodat er niet langer achterpoortjes bestaan voor niet-naleving. Dit geeft gebruikers vertrouwen in hun werkprestaties doordat ze beschikken over alle informatie- en communicatiekanalen. Dit helpt op zijn beurt om een veiligheidscultuur op te bouwen binnen uw bedrijf en met uw verschillende stakeholders.

De kracht van collaboratieve software

Collaboratieve technologieën stellen teams en stakeholders in staat om samen te werken aan een veiligere werkomgeving met verantwoordelijkheid voor elkaar. Omdat elke persoon over alle middelen beschikt om zijn of haar job uit te voeren, kan men ervoor zorgen dat iedereen de bouwsite verlaat zoals deze naar zijn werk kwam.
Wilt u meer weten over hoe de digitalisatie van bouwprocessen de veiligheid op de werkplek verbetert? Download dan onze gratis eBook.