Projectlevering verstoren: Een nieuwe toekomst voor de bouw

Written by LetsBuild

Follow us

img

Share this story

Sinds we het in een eerder artikel hadden over Slecthe projectlevering praktijken blijkt het dat verstoring een buzzword is dat niet langer ongekend is in de industrie. Echter, nu dat de millennial generatie het grootste deel van de hedendaagse werkkracht omvat, evolueert het werklandschap. Het keerpunt van een aantal grote veranderingen lijkt eraan te komen, zo ook in de wereld van bouwen.

Volgens het Globale Infrastructuur Initiatie 2018 Summit Beste Ideeën, zijn er drie merkwaardige oorzaken van deze verandering.

  1. Het welbekende feit dat de productiviteit en het gebruik van technologie laag zijn in de bouw waardoor het rijp is voor verstoring .
  2. Zo veel nieuwe tools en technologieën worden gebruikt in de bouw en veranderen hoe de industrie werkt
  3. De huidige werkgeneratie werd opgevoed met schermen en smart toestellen – ze vinden het zelfs moeilijk om te integreren met oudere schoolwerkpraktijken, wat op zich al een duidelijke indicatie voor verandering is.

De vraag blijft, echter, of deze verandering zal komen vanuit de traditionele spelers in de bouwsector of de tech bedrijven die steeds meer investeren in deze sector de eerste slag zullen slaan. Bestaande bedrijven moeten hun posities herdenken over deze trends alvorens de nieuwe spelers het heft in eigen handen gaan nemen.

Modulaire constructie

Het gebruik van interoperabele en modulaire componenten in de bouw zal de kwaliteit en efficiëntie verbeteren en de bouw- en opleveringstijden verlagen. Echter, de volledige potentie van deze verstoring kan enkel gerealiseerd worden wanneer de industrie kan opereren in een nieuw model doorheen alle supply chains die werken met prefabricatie en modules, inclusief samenwerkingscontracten en technologieën zoals 3D printing. Een nieuwe werkwijze is nodig tussen alle stakeholders, waarin iedereen kan overeenkomen over een gestandaardiseerde/interoperabele productiemethode met de mogelijkheid om projecten naar wens aan te passen.
Volgens experts zal modulaire constructie een erg grote transformatie veroorzaken in de constructiesector.

Uitkomst en uitvoer-gebaseerde constructie

Het succes van projecten wordt momenteel gebaseerd op de oplevering binnen budget en tijdschema. Natuurlijk zijn dit belangrijke criteria, echter worden andere uitkomsten vaak over het hoofd gezien. Een vertraagd project zou normaal gezien veel publieke kritieken kunnen krijgen, los van de positieve uitkomsten die uiteindelijk bereikt zou worden – een vermindering in reistijd en uitlaatstoffen. Een strenge focus op kosten en tijdsindeling gedurende de design en bouwfases kunnen een risico vormen voor uitvoer-gedreven beslissingen.

Vergeet niet dat het hoofddoel van een bouwproject is om lange-termijn voordelen te leveren op een sociaal, economisch en ecologisch gebied. Deze verstoring neemt de focus van oplevering weg van het budget en de tijdsindeling en plaatst deze op de actuele uitkomsten van een infrastructuurproject en de voordelen die dit met zich mee zal brengen.

Realtime bouwmanagement

De meeste projecten lijden onder de druk van budgets en deadlines, waardoor er vaak problemen kunnen ontstaan wanneer de stakeholders niet overeenkomen. In de GII survey zeiden 33% van de deelnemers dat de meest voorkomende oorzaak tot project falen ligt bij stakeholder meningsverschillen. Ook gaven meerdere deelnemers aan dat ze vonden dat bouwprojecten erg zouden voordelen van een meer transparante en duidelijke manier van dataverwerking voor projectmanagement.

Een multidisciplinaire realtime samenwerking die kan groeien en integreren naargelang de verschillende functies en taken, zal een complete verstoring veroorzaken op het gebied van projectlevering aangezien teams de mogelijkheid hebben om enige problemen snel te identificeren en op te lossen vooraleer het een groter probleem wordt.

Gerelateerd artikel: Ontdek hoe  BIM-gebaseerde samenwerking het lang-tijdige probleem van bouwproductiviteit kan oplossen.

Risicodeling contracten

Samenwerkende contracten behandelen projecten als mutuele ondernemingen (Aldus volgens de McKinsey definitie), waarin contracten een bepaalde risicodeling integreren en duidelijke, realistische doelen opstellen. Dit soort contracten zorgen voor transparante systemen voor de stakeholders en teamgenoten. Een gedeeld risico tussen verschillende stakeholders resulteert in innovatieve oplossingen, wat dan weer lijdt tot verbeterde projectlevering.

De verstoring die wordt beschreven hierboven is slechts het topje van de ijsberg in hoe bepaalde aspecten van de bouwsector anders aangepakt kunnen worden, wat zou kunnen lijden tot een verbetering in leveringssystemen en een uiteindelijke verandering in de toekomst van de bouwindustrie. Deze ontwikkelingen vormen de basis van een revolutie op het gebied van de succesvolle levering van complexe projecten en kunnen de oplossing zijn van het tijdloze productiviteitsprobleem. Het aanpassen van onze werkwijze zal moeilijk en tijdrovend zijn, maar zodra we onszelf verhogen naar nieuw werkmodellen en projectlevering, zullen we het onszelf steeds makkelijker, productiever en winstgevender maken.

Zoals de meeste transformaties – op industrieel of bedrijfsniveau – zal het een tijdje duren om doelen te definiëren en behalen. Het zal nog langer duren vooraleer we hier voordelen mee zullen behalen en vervolgens nog langer duren vooraleer we de maximale voordelen kunnen behalen. Waarom zou u vandaag niet meteen beginnen met het verstoren van uw projectlevering, zodat u een onderdeel kan zijn van de toekomst van de bouw?