Waarom moet u uw HSE digitaliseren?

Written by LetsBuild

Follow us

img

Share this story

De bouw- en faciliteitenbeheersector richten zich steeds vaker op de digitalisatie van hun processen en workflow. Bouwfirma’s maken langzaamaan meer gebruik van digitale technologieën over de gehele waardeketen heen. Een belangrijk aspect hierbij is hoe digitalisering de kwaliteit, gezondheid, veiligheid en het milieu (QHSE) beïnvloedt.
Digitalisering betekent het omzetten van informatie van een fysieke tot een digitale vorm terwijl digitalisatie het benutten van digitalisering is om de bestaande bedrijfsprocessen en workflow te verbeteren. In de bouwsector houdt digitalisatie een frequenter gebruik van BIM (bouwwerkinformatiemodel), geïntegreerde systemen, operaties op afstand, automatisatie, robottechnologie & artificiële intelligentie (AI) en toegang tot cloudgebaseerde werkmiddelen om data te verzamelen en te analyseren in. Cloudgebaseerde projectmanagementsoftware heeft eerder al zijn nut bewezen als het aankomt op het verlichten van de administratieve last die compliance (naleving van de regelgeving en wettelijke voorschriften) met zich meebrengt.

Voordelen van digitalisatie

Digitalisatie leidt tot betere en efficiëntere werkprocessen, het vervangen van manuele werkmethoden (denk aan pen & papier) en maakt het mogelijk om data te verzamelen en betere beslissingen te maken. De voordelen omvatten o.a.:

 • Verminderde risico’s
 • Minder ongevallen op de werkvloer
 • Minder afwezige werknemers door ziekte en kwetsuren
 • Lost het gebrek aan mankracht op
 • Minder juridische kwesties
 • Lagere werkingskosten
 • Betere relatie tussen stakeholders
 • Betere maatschappelijke verantwoordelijkheid
 • Verhoogde efficiëntie
 • Verhoogde omzet
 • Betere compliance met ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 en andere standaarden

Aan de andere kant kan digitalisatie leiden tot nieuwe uitdagingen met betrekking tot de beveiliging van data, menselijke fouten en sabotage. Dit betekent dat de sector waakzaam moet omgaan met de risico’s die door digitalisatie worden teweeggebracht.

Impact van digitalisatie in de bouwsector

Hoewel er niet nog niet veel onderzoek is gedaan naar de gevolgen van digitalisatie in de bouwsector, zijn er een aantal private bouwsoftwarefirma’s met relevante case studies die aantonen dat bouwtechnologie en -tools voornamelijk ingezet worden om de besluitvorming, samenwerking en automatisatie te verbeteren. Hoewel de sector momenteel druk in de weer is met de adoptie van nieuwe technologieën, doet het nog steeds beroep op heel wat conventionele en traditionele processen.
Huidige initiatieven brengen een verandering met zich mee die de manier waarop constructiebedrijven werken radicaal wijzigt. Digitalisatie betekent niet alleen het digitaliseren van werkprocessen binnen de organisatie, maar ook het implementeren van nieuwe vormen van bedrijfsmodellen en een frisse kijk op collaboratie.
Wat op dit moment in elk geval vaststaat is dat het weinig waarschijnlijk is dat medewerkers de verandering zullen omarmen indien ze niet voldoende betrokken worden bij de digitalisatie van het bedrijf.
Ontdek hier welke factoren de weerstand binnen een organisatie tegen QHSE-digitalisatie beïnvloeden.

Impact op QHSE

Statistieken tonen ons dat een falend QHSE-beleid leidt tot een overweldigende menselijke en financiële kost. De financiële last die gepaard gaat met een gebrekkig gezondheid- en veiligheidsbeleid zijn o.a. te wijten aan:

 • Werkdagen verloren aan werkgerelateerde verwondingen en ziektes
 • Sterfgevallen vanwege beroepsmatige ziektes of ongevallen
 • Letsels op het werk
 • Medewerkers die bijna dagelijks (dodelijk) gewond raken
 • Onverzekerde ongevallen

Door de QHSE-processen en -systemen in de bouwsector te digitaliseren, kunnen deze overbodige financiële kosten voorkomen worden en dat allemaal dankzij een georganiseerde en geautomatiseerde benadering tot QHSE.

Transformeer uw bedrijf met behulp van projectmanagementsoftware

Of u nu werkt aan een bouwproject of nadien onderhoud verricht: een betrouwbaar en digitaal QHSE-systeem vormt de ruggengraat van uw planning, constructie en compliance. Een gedigitaliseerde HSE is een enorme stap richting uw volledige digitale transformatie!
Converteer de gegevens die u verzamelt op de werf van een fysiek formaat (bv. papier) naar een digitaal medium en u zult in geen tijd voordeel kunnen halen uit uw processen om uw competitiviteit binnen de markt te vergroten. Het automatiseren van uw QHSE versnelt uw digitale implementatie en bereid uw bedrijf voor op een totale make-over.