De Huidige Staat van HSE-digitalisatie: Frankrijk vs. Duitsland

Written by LetsBuild

Follow us

img

Share this story

Met alle transformatie bezorgd door het internet en digitale technologieën, heeft de EU het doel om haar interne markt aan te scherpen naar het digitaal tijdperk. De Digitale Interne Markt is, in feite, een van top 10 prioriteiten van de Europese Commissie. Tegen 2025 hoopt de EU dat het meeste werk gedigitaliseerd zal zijn, met verminderde regulering en alle 28 nationale market samengevoegd tot één geheel. Op het gebied van HSE, betekent dit het digitaliseren van HSE-processen om de gehele HSE-nakoming en -beoefening te verbeteren, de kosten te reduceren en voor te bereiden op de toekomstige veranderingen gerelateerd aan HSE-functies.
Terwijl nieuwe werktuigen en technologieën oplossingen bieden voor traditionele werkproblemen, is er ook de mogelijkheid dat ze new risico’s en uitdagingen presenteren voor de veiligheid en gezondheid van de werkers. In lijn met deze EU-doelstelling, is het EU-OSHA (Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk), naast het ondersteunen van digitalisatie in bedrijfsveiligheid and gezondheid, bezig met het uitvoeren van een reeks vooruitkijkende projecten om te beoordelen en “te evalueren wat de mogelijke effecten zijn van nieuwe technologieën, nieuwe manieren van werken en maatschappelijke veranderingen op het gebied van werknemer veiligheid en gezondheid. Het doel van het project gaat verder dan enkel de nieuwe risico’s te identificeren terwijl ze opkomen, zo proberen ze ook ontwikkelingen te anticiperen die een invloed kunnen gaan hebben op de werkveiligheid en gezondheid.
Dus, met al deze veranderingen en vooruitkijkende projecten, waar staan Frankrijk en Duitsland?

HSE- Digitalisatie in Duitsland

In Duitsland, hebben zowel grote bedrijven (>1000 werknemers) als middelgrote bedrijven (100-1000 werknemers) HSE-processen en -werkstromen. Echter hebben kleine bedrijven (<100 werknemers) onmiddellijke reactieve reacties op individuele ongelukken, bijvoorbeeld, wanneer er een ongeluk gebeurt, zou de HSE reactie zijn om enkel een formulier in te vullen voor de bedrijfsziekteverzekering
Meer lezen: Betrek uw werknemers in uw QHSE initiatieven vandaag.
Wanneer het aankomt op digitalisatie, volgens een artikel geschreven door Timo Kronlof in 2017, hebben de meeste bedrijven digitalisatie geadopteerd in hun HSE-systemen en hebben ze alvast reële digitale oplossingen geïmplementeerd of worden deze tegen 2018 geïmplementeerd. De meeste van deze bedrijven hebben al een bestaand HSE-platform en zijn enkel nog bezig met het integreren of toevoegen van mobiele rapportage mogelijkheden vanuit het veld middels smartphones of tablets. Middelgrote bedrijven, echter, zijn begonnen met de overgang naar een server ter plaatse of een cloud-based HSE-platform met verantwoordelijkheden, follow-ups, documenten aanmaak, incident databank en nakoming als kernfunctionaliteiten. Gebruikers van middelgrote bedrijven betrekken meestal gewoonweg hun HSE-specialisten. Kleinere bedrijven, alhoewel bekend van de productiviteitsverhogende beloftes van digitalisatie, zijn vaak zo veel meer gefocust op hun bedrijf ’s kernprioriteiten, dat ze digitalisatie uit het oog verliezen. Aangezien de kosten van een gedigitaliseerd HSE-systeem te hoog kunnen zijn voor hen, vertrouwen de meeste kleine Duitse bedrijven op Word en Excel voor hun documentatie en sturen ze hun data naar een geoutsourcete externe veiligheidsconsultant.

HSE-Digitalisatie in Frankrijk

Voor meer dan 19 jaar, probeert Frankrijk om innovatieve en effectieve oplossingen naar hun HSE-problemen. HSE-digitalisatie in Frankrijk begon rond 1999, wanneer een aantal bedrijven begonnen met het compileren van databanken voor reglementaire informatie. Dit werd de basis voor HSE-teams en managers in het monitoren van hun processen en effectief managen van hun reglementaire nakoming en risico’s. In feite leiden hun collectieve inspanningen voor databanken tot de succesvolle ontwikkeling van een aantal software platformen toegewijd aan HSE in, onder andere, de auto-, verzekering-, en financiënindustrie. Ook ondervonden ze dat digitalisatie zeer goed samenwerkt met Lean Productie organisatie and Taylorian organisaties.
Sinds toen, werkt Frankrijk aan een gesimplificeerde manier van werken voor HSE-professionals doorheen de digitalisatie van reglementaire informatie. Uit deze digitalisatie zijn er een aantal innovatieve oplossingen ontwikkeld voor het effectief managen van nakoming met hun verzamelde reglementaire informatie.
Aangezien het land de veranderingen in werk en werkcondities inclusief HSE heeft ervaren en gedocumenteerd, is Frankrijk Bekend met de huidige HSE-beperkingen en uitdagingen die de meeste industrieën voor ogen hebben. Frankrijk investeert voortdurend in het ontwikkelen van oplossingen ter ondersteuning van haar HSE-professionals in het transformeren van hun bedrijven en industrieën.
Lees meer over de meest voorkomende pen-en-papier frustraties in constructie QHS en ondervind waarom iedereen hun HSE-systemen aan het digitaliseren zijn.
Wanneer het aankomt op digitalisatie, ziet het eruit dat Frankrijk en Duitsland niet ver van elkaar, en van de EU’s digitale interne markt doelen, afstaan. Beide landen realiseren de potentiele besparingen en de verhoogde werkkracht betrokkenheid die resulteert uit een gedigitaliseerd HSE-systeem. Voeg een gemakkelijk-te-gebruiken mobiele applicatie toe in de formule en u zal de verdere adoptie van een digitaal HSE-systeem bevorderen, samen met de besmettelijke veiligheidscultuur die erbij komt.
Als u geïnteresseerd bent in de HSE-cultuur en haar ontwikkelingen binnen Europa, raden wij u aan om onze lijst van belangrijke HSE-evenementen en conferenties, die u kan bijwonen in Frankrijk, Duitsland, België en Nederland, te lezen.