Garandeer de veiligheid op de werkplaats dankzij een gedigitaliseerde HSE-ronde

Written by

safety round

Follow us

Share this article

Een HSE-ronde betekent het in kaart brengen van de fysieke werkomgeving. De digitalisatie van dit belangrijke deel van uw HSE-systeem (gezondheid, veiligheid en milieu) stelt u en uw bedrijf in staat om de fysische, chemische en bijzondere ergonomische omstandigheden voor alle aspecten van uw bouwlocaties te bepalen.
Een digitale controlelijst voor uw HSE-ronde stelt u daarnaast ook in staat de huidige werkgebieden en -omgevingsfactoren alsook de organisatie van het werk in kaart te brengen en te monitoren. Wanneer deze gedigitaliseerde HSE-checklist vervolgens ook nog eens is afgestemd op de werkplek en aan al uw vereisten voldoet, dan kan u ongetwijfeld het hoogste niveau van veiligheid en compliance garanderen.
Een andere leestip: Garandeer kwaliteit en verminder uw risico’s om de groei van uw bouwbedrijf te ondersteunen.

Wat is een HSE-ronde?

Volgens het HSE-portaal van de Universiteit van Bergen betekent een HSE-ronde de “fysieke beoordeling van de locatie, uitrusting en werkmethoden om het risico op ziekte, letsel en schade aan het personeel, het milieu en andere materialen te bepalen, alsook de nodige maatregelen die ondernomen moeten worden. Ook moeten de factoren die een invloed hebben op de brandveiligheid en externe omgeving (bv. gevaarlijke afvalstoffen en lozingen) nagegaan worden.” Simpelweg kunt u dus stellen dat een HSE-ronde de fysische, chemische en ergonomische omstandigheden van een werkplaats in kaart brengt. Een aantal voorbeelden van zaken die vastgelegd kunnen worden zijn onder andere fouten en gebreken bij uitrusting, geluidsniveaus, verlichtingstekorten, kwaliteit van de lucht, hitte, netheid of het ontbreken daarvan, en geblokkeerde nooduitgangen.

Een HSE-ronde uitvoeren

Om een effectief en handig hulpmiddel te zijn bij het in kaart brengen van de omstandigheden, moet de HSE-ronde een aantal vereisten doorstaan op vlak van de voorbereiding, structurering van de eigenlijke inspectie en follow-upwerkzaamheden. Bij het inplannen van een nieuwe HSE-ronde is het daarom altijd een goed idee om terug te blikken op voorgaande HSE-rondes en onderzoeken.
Voor onderhoudsdoeleinden moeten alle gebouweenheden tenminste éénmaal per jaar onderworpen worden aan een HSE-ronde. Deze minimumvereiste volstaat echter niet in het geval van:

  • Bouwwerkzaamheden (nieuwe bouwwerken, renovatiewerkzaamheden, restauraties)
  • Inkoop van grote machines en andere apparatuur
  • Melding van non-conformiteiten, gebreken, ongevallen en ‘near-misses’.

Sommige situaties (zoals de bovenstaande) vereisten een strikter en zelfs meer geformaliseerde risicobeoordeling.

Maatregelen opzetten, beoordelen en prioriteren

Nu moet u de nodige maatregelen in uw HSE-actieplan opzetten. In dit actieplan omvat u de beschrijving, tijdrooster, kosten en de personen die werden toegewezen om de maatregel op te volgen. Eenmaal u alle maatregelen heeft bepaald, moet u deze beoordelen en prioriteren.
Prioriteren is belangrijk omdat dit u in staat stelt een lijn te trekken tussen noodsituaties waarbij u onmiddellijk actie moet ondernemen, situaties waarbij u verder onderzoek moet uitvoeren maar waarbij de maatregelen nog steeds binnen het bestaande kader passen, én routinesituaties die langetermijnoplossingen vereisen (aanvragen voor het volgende boekjaar, enz.).

Checklists

Checklists zijn van groot belang tijdens de HSE-ronde, zeker wanneer de inspectie betrekking heeft tot meerdere werkplaatsen en omgevingsfactoren. Een controlelijst komt hierbij handig van pas omdat deze:

  • Kan dienen als handleiding of hulpmiddel om de HSE-omstandigheden op een systematische manier te monitoren
  • De huidige HSE-toestand helpt te bepalen en opportuniteiten identificeert om een bepaald werkgebied of taak te verbeteren
  • Non-conformiteiten m.b.t. een bepaald criterium en de nood voor verbeterende maatregelen documenteert
  • Dienst als bewijs om te staven dat de HSE-inspectie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden

Digitale controlelijst

Onthoud: een goede checklist moet afgestemd zijn op uw werkplaats en alle vereisten omvatten die nodig zijn om 100% compliance (lees: naleving van de wet- en regelgeving) te behalen. Indien uw procedure echter nog steeds op een traditionele manier plaatsvindt, bijvoorbeeld met pen en papier, waarbij uw notities later in een Excel-werkblad worden ingevoerd, dan creëert u veel ruimte voor fouten. Hoe goed uw controlelijst dan ook mag zijn: als uw procedure gevoelig is voor menselijke fouten, is deze volledig nutteloos.
Echter kan een digitale controlelijst uw toegangspoort zijn tot de digitalisering van uw HSE-ronde. Een gedigitaliseerde procedure zou betekenen dat uw compliancedata en HSE-maatregelen zich allemaal in een opvraagbare database bevinden, welke u in staat stelt om uw controlelijst voor de HSE-ronde eenvoudig op te stellen. U kunt uw checklist vervolgens digitaal op de werkplaats tijdens de inspectie invullen. Door uw HSE-ronde te digitaliseren, gaat u efficiënter werken, wat u geld en tijd bespaart aan onnodig papierwerk. Daarnaast kan u rechtstreeks non-conformiteiten en defecten melden die u aantreft tijdens uw HSE-ronde. Uiteindelijk bekomt u een eenvoudige, duidelijke workflow.
Dankzij simpel maar nauwkeurig HSE-beheer bekomt u meer efficiëntie en kan u de algemene prestaties van uw HSE verbeteren. U verkrijgt het hoogste niveau van veiligheid terwijl u tijd bespaart en de productiviteit tijdens uw HSE-rondes verhoogt.
Misschien interesseert dit u ook wel: leer hoe u constructietechnologie kunt toepassen om een veiligere werf te bekomen.
Indien u graag meer wenst te weten over hoe digitale technologieën de efficiëntie en veiligheid op de werkplaats drastisch kunnen verbeteren, dan raden we u ons boek aan dat een hoofdstuk bevat dit allemaal behandelt. Download gratis onze e-book ‘6 manieren om competitief te blijven‘!

Written by

Topics: Gezondheid en veiligheid
Get your copy

Hand-picked related articles