Wat is QHSE-digitalisatie?

Written by LetsBuild

Follow us

img

Share this story

Procesdigitalisatie is het overschakelen van traditionele ‘pen-en-papier’-technieken naar een online, realtime omgeving om informatie te delen en zo een transparante samenwerking, voortgangsmonitoring en risicobeoordeling, kwaliteitscontrole en uiteindelijk betrouwbare uitkomsten te bekomen.
Digitalisatie daarentegen is het verbeteren of transformeren van een bedrijfsproces met behulp van digitale technologieën. Om een complete workflow te kunnen digitaliseren, moeten de daaraan gekoppelde gegevens eerst naar een digitaal medium worden omgezet.

Betere processen, betere uitkomsten

De digitalisatie van KAM-processen leidt tot een gedigitaliseerd KAM-systeem, wat op zijn beurt resulteert in:

  • Veiligere en gezondere werkomstandigheden voor al uw medewerkers
  • De aflevering van veilige, kwalitatieve en milieubewuste producten en diensten
  • Een verantwoord gebruik van werkmiddelen
  • Geen incidenten op de bouwplaats

Er zijn 5 manieren waarop digitalisatie de veiligheid op de bouwplaats kan verbeteren:
1. Gestroomlijnde processen
Cloudgebaseerde mobiele applicaties stellen bedrijven in staat om hun veiligheidsprocessen volledig te digitaliseren en te stroomlijnen.
2. Het delen van ‘best practices’
Het rapporteren en delen van beste praktijken zorgt ervoor dat het bewustzijn en de kennis over veiligheid binnen uw organisatie wordt vergroot.
3. Monitor uw veiligheidsuitrusting
De digitale monitoring van veiligheidsuitrusting kan van onschatbare waarde zijn voor medewerkers die risicovolle jobs uitoefenen.
4. Crisisbeheer
Breng werfopzichters en het management onmiddellijk op de hoogte via een mobiel toestel wanneer er een ongeval is gebeurd om tijd te besparen tijdens kritieke situaties.
5. Voorspellende statistieken
Eenmaal uw processen gedigitaliseerd zijn, kunt u de verzamelde gegevens analyseren om werkvlakken en veiligheidstrends te identificeren.
Afhankelijk van het QHSE-beleid van uw organisatie, kan iuw QHSE-systeem bovendien geïntegreerd worden met een gepersonaliseerde database die de wettelijke vereisten en internationale standaarden & normen zoals de ISO9001, ISO14001, OHSA18001, enz. omvat.
Ook interessant: Hoe u uw QHSE-processen kunt digitaliseren.

Méér voordelen

De digitalisering van uw QHSE biedt u daarnaast ook nog andere voordelen, welke we hieronder kort zullen bespreken.

Verhoogde productiviteit

Door uw QHSE-controlelijsten voor elk bouwproject vanaf dag één te stroomlijnen en ze vervolgens op een consequente manier op te volgen, zorgt u ervoor dat u uw performance en KPI’s op elk moment kunt monitoren. Dit leidt tot regelmatige evaluaties en audits die de QHSE-performance op uw bouwplaatsen verder onder de loep nemen. Enkel zo kunt u een productiviteitsstijging bekomen.

Tekort aan mankracht

Het digitaal beheren van QHSE-processen en de gehele bouwplaats is een doeltreffende strategie om het tekort aan arbeidskrachten te overkomen. Mobiele toestellen stellen u in staat om informatie te verzamelen op de werf. Dit betekent dat alle taken en gebeurtenissen voortaan gecentraliseerd zijn in één universele tool die u in staat stelt om uw medewerkers en activiteiten in realtime te monitoren.

Lagere kosten

Een van de meest voor de hand liggende voordelen van digitalisering is dat het de kosten verlaagt en u helpt om tijdsoverschrijdingen te vermijden. Door middel van een actief QHSE-systeem kunnen bouwfirma’s, klein én groot, snel wijzigingen aanbrengen en grote risico’s vermijden. Taken worden opgevolgd en voltooid in fasen, waardoor projecten van grote schaal kunnen opgesplitst worden in controleerbare activiteiten. Zo kunt u uw project eenvoudiger beheren, waardoor u minder risico’s loopt en minder fouten maakt, wat op zijn beurt leidt tot lagere kosten en een beter eindresultaat.

Omzetgroei

Een gedigitaliseerd KAM-systeem vertaalt zich in gestructureerd plannen, betere communicatie, een verhoogde veiligheid en stijgende productiviteit. Hoe beter u op deze vlakken presteert, hoe sneller  uw omzet zal groeien.

Blijf competitief

In een sector waar productiviteit een stevige uitdaging blijft, is het digitaliseren van uw processen en bedrijf werkelijk de enigste optie om competitief te blijven. De digitale transformatie van uw bedrijf is bijgevolg onvermijdelijk aangezien het de enigste weg is die u kunt inslaan om de productiviteitsproblemen en het gebrek aan arbeidskrachten dat zich binnen de bouwsector afspeelt op te lossen.
Hopelijk konden we u vandaag wat meer bijbrengen over het concept van QHSE-digitalisatie. Nu u de voordelen van digitalisering begrijpt, wilt u misschien zelfs verder gaan en ze ook binnen uw eigen bedrijf gaan toepassen.
Relevant artikel: Betrek uw werknemers vandaag nog in uw eigen QHSE-initiatieven!