De QHSE Managers Gids om je werknemers te coachen

Written by LetsBuild

Follow us

img

Share this story

Bedrijven creëren jobs en dragen bij tot hun omgeving – betere kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu beheer op de werkplaats en constructie site spelen hierin een grote rol. Een kwalitatieve, veilige en milieubewuste werkomgeving is vitaal voor kwalitatieve diensten en producten. Er is een voortdurende nood om de kwaliteit, gezondheid, veiligheid, en milieu (QHSE) systemen te verbeteren, en QHSE managers spelen hierin een cruciale rol.
Het success van een bedrijf hangt sterk af van het berekende risico dat ze nemen. Preventie is de meest waardevolle aanpak wanneer het neerkomt op het verzachten van risico’s – Het staat het bedrijf toe onzekerheden te limiteren. Door het evalueren van risico’s en het nemen van berekende preventie maatregelen, kunnen bedrijven hun productiviteit verhogen, en uiteindelijk ook hun winstmarges.

Het belang van QHSE Systemen

QHSE systemen zijn ontworpen om risico’s op de werkvloer of constructie sites te identificeren en minimaliseren. De effectiviteit van je QHSE systemen hebben een directe invloed op de prestatie. Deze kan negatief zijn indien je systemen slecht georganiseerd zijn, maar is positief wanneer ze functioneel ontworpen zijn. Voor een positieve impact,  moeten QHSE systemen soepel functioneren en moeten ze goed aansluiten bij het algemene beheer van het bedrijf en de levering van projecten en deadlines.
Het is je wettelijke en morele plicht de kwaliteit van je dienst te verzekeren, de gezondheid en veiligheid van je werknemers te beschermen, en je verantwoordelijkheid bij te dragen aan het milieu en publiek. Deze plicht geldt ook voor het consulteren van je werknemers of hun vertegenwoordigers en hen te betrekken tot gesprekken gerelateerd tot gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Goed beheer leiderschap voor QHSE kan dit ondersteunen.

Voorkomen is beter dan genezen

“Preventie is de hoeksteen van de Europese aanpak wanneer het neerkomt op veiligheid en gezondheid. In praktijk betekent dit het analyseren van werkprocessen om  risico’s op korte en lange termijn te identificeren, alsook actie ondernemen om deze te voorkomen of minimaliseren.”
– De Europese Beroepsveiligheid en gezondheidsadministratie (EU-OSHA)

De voordelen van goede QHSE

Het adresseren van je bedrijfs QHSE biedt belangrijke mogelijkheden om de efficiëntie te verbeteren wanneer men spreekt over het beschermen van zowel je werknemers als het publiek. Een recente Europese survey van Enterprises over nieuwe en opkomende risico’s  (ESENER) analyseerde de voordelen van QHSE. Deze zijn:

 • Verlaagde kosten en risico’s: minder afwezige werknemers en lagere omloopsnelheid, minder ongevallen, lager risico in wettelijke acties;
 • Verhoogde productiviteit van verzekerde bedrijfscontinuïteit: van het vermijden van incidenten, ongevallen, stukken, en proces mislukkingen;
 • Verbetering van de reputatie en een betere reputatie bij leveranciers, klanten en andere belanghebbenden.

De Management Benadering van QHSE

Management speelt een hoofdrol in het tonen van leiderschap bij het voorkomen van QHSE risico’s op de werkvloer. Er zijn drie onderliggende management principes die vitaal zijn voor het verbeteren van QHSE in een bedrijf:

 • Effectief en sterk leiderschap
 • Werknemers betrekken
 • Doorlopende beoordelingen

We bespreken deze in meer detail:

Effectief en sterk leiderschap

Zoals in elke andere situatie in elke industrie, is je leiderschap van groot belang wanneer het neerkomt op het succes van je bedrijf. Voor een preventieve aanpak, werkt deze meestal best wanneer je management team effectief achter deze aanpakken staat. Een sterk en zichtbaar beheer samen met een betrokken management team kan voor input en richting zorgen. Het zendt een duidelijk en sterk bericht naar iedereen dat QHSE strategische punten zijn in je bedrijf. Dit betekend:

 • Het management verbindt zich tot QHSE als een kernwaarde van het bedrijf en communiceert dit naar alle medewerkers.
 • Management heeft een duidelijk idee van het risicoprofiel van het bedrijf.
 • Management geeft het voorbeeld en demonstreert leiderschap door het continu volgen van alle QHSE regels.
 • Alle rollen en verantwoordelijkheden van verschillende acteurs in het voorkomen en beheren van QHSE risico’s zijn duidelijk uitgezet, gepland en gecontroleerd.
 • QHSE is en deel van de duurzaamheids- en sociale verantwoordelijkheid strategie van het bedrijf en aangemoedigd door de gehele toeleveringsketen.

Praktische voorbeelden bevatten:

 • Het bezoeken van werkstations om te spreken met je personeel over hun gezondheid en veiligheid zorgen (werknemers kunnen mogelijk problemen niet identificeren, maar kunnen wel een oplossing aanbieden);
 • Het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid en tonen dat  je om hen geeft;
 • Het voorbeeld leiden;
 • Jezelf beschikbaar maken, is meer belangrijk dan geld en tijd.

Betrek werknemers

Succesvol beheer initiatieven zijn afhangkelijk van een tweezijdig process dat werknemers betrekt voor hun constructieve betrokkenheid. Volgens de EU-wetten, moeten werkgevers hun werknemers betrekken bij QHSE zeker op het vlak van gezondheid en veiligheid – het is je  plicht om informatie, instructies en training te geven en je werknemers te betrekken.
Je werknemers bemoedigen om deel te nemen helpt in het uitoefenen van een cultuur van gesprek. Je werknemers betrekken in het nemen van QHSE-beslissingen, resulteert enkel en alleen in voordelen. Een werkomgeving met effectieve communicatie – wanneer je werknemers gehoord zijn en waar hun suggesties en aanbevelingen uitgeoefend worden – eindigd in een positieve en constructieve verbintenis tussen management en andere werknemers. Eens dit soort cultuur gevestigd is, is er een groot pottentieel voor verdere  QHSE verbetereningen.

Doorlopende beoordeling

Monitoring en rapportage zijn cruciale tools voor het verbeteren van de werkplaats QHSE. QHSE beheersystemen bieden doorlopende specifieke en routine updates en rapporten van de prestatie van het QHSE-beleid en kan nuttig zijn voor het richten van je problemen, en uiteindelijk het verrijken van de QHSE in je werkplaats.
Een goed beoordelingssysteem bevat:

 • Tools en systemen om gegevens van incidenten tijdelijk te rapporteren en vast te leggen (zoals bijna-ongevallen, incidenten, en ziekte).
 • Voorzieningen voor de integratie van werknemer ervaring en suggesties.
 • Periodieke audits van risicobeheer en effectiviteit van risicobeheersing.
 • Regelmatige rapporten van de impact van de training en onderhoudsprogramma’s voor QHSE.
 • Assessments van de effecten van de aanpassingen—nieuwe werkmethodes of procedures – van QHSE.
 • Effectieve procedures voor het implementeren van nieuwe en het aanpassen van regelgevende vereisten.

QHSE Zelfbeoordeling van leiderschap

Dit zelfbeoordeling tool (gebaseerd op de OSH leiderschap zelfbeoordeling gids van de EU-OSHA) is een goede start om de stand van preventie van je bedrijf te evalueren. Deze zelfevaluatie gids staat je toe de nodige gegevens te verzamelen en de mogelijkheden tot verbeteren van je situatie beter te begrijpen.
Deze evaluatie benadrukt enkele aspecten van je bedrijfs QHSE aanpak:

 • Preventiebeleid
 • Leiderschap stijl
 • Preventie tools
 • Informatie, training en consultatie

Voor elk aspect worden drie elementen beoordeeld in de tool. Je moet het niveau van je bedrijf schatten vanuit de vier omschrijvingen (A, B, C, D) en geef aan welke het best overeenkomt met je situatie. Bereken je uiteindelijke score met behulp van de matrix.
We raden je aan dat je CEO de evaluatie doet. De score geeft je een idee op welk preventie niveau je bedrijf zit en zou je inspiratie voor verbetering moeten geven.
Deze test is gekopieerd en afkomstig van http://www.healthy-workplaces.eu.