HSE-statistieken en -praktijken in de Europese bouwsector

Written by LetsBuild

Follow us

img

Share this story

De bouwsector stelt ongeveer 18 miljoen mensen te werk en draagt 9% bij aan het totale BBP van de Europese Unie. Hoewel het de grootste werkgever in de EU is, is er tot op vandaag nog niet veel gebeurd en blijft de sector geplaagd door heel wat historische problemen, vooral als het gaat om gezondheid en veiligheid op de werf. Om die reden staat de bouw bekend als een sector die zich steeds verzet tegen veranderingen en nooit innovatief is.

Het EU-bouwlandschap

In de afgelopen twee decennia is de productiviteitsgroei binnen de bouwsector gestagneerd op 1%, wat het laagste is van alle bedrijfstakken. De bouwsector was de minst gedigitaliseerde bedrijfstak, waarbij er bovendien opmerkelijk weinig geld wordt geïnvesteerd in research & development. Bovendien blijft veiligheid op de werkplaats het grootste zorgenkind vanwege het grote aantal jaarlijkse letsels en sterfgevallen. Uit gegevens uit 2014 van Eurostat blijkt dat ongeveer 3,2 miljoen niet-fatale ongevallen in 28 EU-lidstaten resulteerden in een afwezigheid van de werknemer van tenminste 4 kalenderdagen en 3.739 fatale ongelukken. Méér dan 1 op 5 van deze dodelijke ongevallen vond plaats binnen de bouwsector (20,9%).

Oorzaken van letsels en dodelijke ongevallen in de bouw:

  • Vallen
  • Mobiele installaties en apparatuur
  • Vallend materiaal en instortingen
  • Elektrische schokken
  • Struikelen

Slechte gezondheid vanwege bouwwerkzaamheden door zware arbeidsomstandigheden en het omgaan met gevaarlijke stoffen:

  • Asbest
  • Zwaar tillen
  • Lawaai en vibraties
  • Chemicaliën

Alle bouwwerkzaamheden in de EU worden gereguleerd door kwaliteits-, gezondheids-, veiligheids- en milieurichtlijnen. De meest relevante regels worden in deze directives uiteengezet:

Het feit dat de belangen van de verschillende stakeholders niet met elkaar overeenstemmen, blijkt uit gebrekkige contracten en risicodeling. Naarmate de complexiteit van het bouwproject toeneemt, worden inefficiënties duidelijker door fragmentatie en een gebrek aan transparantie.

Bouwtrends en technologieën in de EU

Er is echter ook licht aan de horizon dankzij de opkomst van startups die de sector willen innoveren, met de focus op het verhogen van de bouwproductiviteit. Een aantal techbedrijven lopen voorop in het digitaliseren en standaardiseren van bouwprocessen met als uiteindelijk doel bouwwerkmodellen te digitaliseren.
In de afgelopen 5 jaar begon de Europese bouwsector deze innovatiegolf te omarmen, wat na een jarenlange stagnatie leidde tot een stimulering van de productiviteitsgroei. Hedendaagse bouwtrends zijn doorgaans gerelateerd aan technologie en worden gedreven door digitalisatie.

1. Van pen-en-papier naar mobiele gadgets

Steeds meer bouwfirma’s geven niet langer de voorkeur aan pen-en-papier voor hun bouwprocessen en schakelen over naar cloud-gebaseerde mobiele applicaties die hun communicatie transparant en realtime maken. Mobiele en cloud-gebaseerde software verhogen de kwaliteit van de data die op de bouwplaats wordt verzameld en verbeteren de besluitvorming en productiviteit aanzienlijk.
Gerelateerd artikel: De juiste manier om een digitalisatiepartner voor uw QHSE te kiezen.

2. De vergroening van de bouw

De huidige vergroeningstrend die milieuvriendelijkheid en -bewustzijn, energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen promoot, komt voort uit het idee om de voetafdruk van de bouwsector te verlagen en natuurlijke grondstoffen te behouden. Zelfs bouwontwerpen en -processen worden beïnvloed door de EU-richtlijn die de energieprestatie van gebouwen reguleert. Deze vergroeningstrend leidt tot slimmere gebouwen en intelligente elektronica.

3. Een focus op QHSE

Het herdefiniëren van QHSE-systemen door processen en werkmethoden volledig te digitaliseren bevordert de kwaliteit-, gezondheid-, veiligheid- en milieuaspecten en biedt een antwoord op de historische veiligheids- en kwaliteitsproblemen die zich binnen de bouwsector voordoen.
Daarnaast integreert de sector steeds meer werkwijzen die Software-as-a-Service (SaaS), Enterprise Resource Planning (ERP) en Bring-Your-Own-Device (BYOD) omvatten. Early adopters maken zelfs gebruik van datatechnologieën zoals big data, analytics, machine learning en kunstmatige intelligentie (AI), virtual reality (VR), augmented reality (AR), building information modeling (BIM), Internet of Things (IoT), geolocatie en blockchain. Stuk voor stuk geweldige innovaties die de impact van digitalisering in de bouw zullen vergroten. Samen bevorderen ze de productiviteit, efficiëntie, logistiek, kwaliteit, aflevering en de algehele prestaties van de bouwsector.
Nog een interessant artikel: Problemen in de bouwsector die technologie kan oplossen.