Weerstand tot HSE-digitalisering: een aantal factoren in beeld.

Written by LetsBuild

Follow us

img

Share this story

De keuze van een constructiebedrijf om meer digitaal te worden op het gebied van HSE of QHSE-systemen, genoodzaakt veel veranderingsmanagement en een serieuze investering in tijd en energie. Zelfs als het enkel gaat om kwaliteit en HSE digitalisering, vraagt dit voor verandering op een organisatorisch niveau, met betrekking van het gehele constructiebedrijf om deze digitalisering gedachtegang te adopteren. Aangezien dit een invloed zal hebben op de constructie cultuur van uw bedrijf, en eist dat uw teams hun denkwijze en relatie met technologie kunnen aanpassen, zal resistentie een cruciale factor zijn en vaak ook de grootste uitdaging.
Wanneer uw bedrijf begint aan zijn digitale reis moeten uw kernrollen en processen geherdefinieerd worden. Hoe veel u ook voorbereid bent op externe ontwrichting veroorzaakt door de veranderingen, zullen er waarschijnlijk ook serieuze interne ontwrichting plaatsvinden. Los van hoe “briljant” een digitaal idee is, kan ditzelfde idee niet zo gewaardeerd worden door interne stakeholders. Soms kunnen ze zelfs vijandig worden. Tijdens de overgang kan het zijn dat deze veranderingen diepere leercurves vereisen en aanvankelijke verliezen in efficiency veroorzaken – “Na regen komt de zonneschijn”. (Contextual translation)
– “Dingen zullen erger worden vooraleer ze beter worden”. (Litteral translation)
Tot slot, digitaliseren vraagt voor meer integratie-behoefte vergeleken met andere vormen van verandering, gekoppeld aan bijkomstige gevolgen veroorzaakt door digitale verandering, zoals een domino effect naar andere processen en systemen.
Verder lezen: Duik dieper naar waar QHSE digitalisering echt om gaat.

De Kern Factoren

De grootte en mate van verandering kan uw werknemers destabiliseren en leiden tot resistentie. Volgens bepaalde enquêtes is resistentie voornamelijk sterk binnen middenmanagement. Dit is het organisatorisch niveau om bij uit te kijken, aangezien zij specifiek verontrust worden door digitalisering. Een logische vraag: waarom? Is digitalisering echt een bedreiging of is er meer achter dit soort denken? Laten we kijken naar de drie factoren die Charles Galunic beschreef in zijn Insead artikel, ‘Overcoming Resistance to Digital Change’. De waargenomen bedreiging tot verandering.
Wanneer uw bedrijf beslist om bestuurd te worden door data en analyses, wordt deze beslissing een directe aanval op het gevoel van controle waar middenmanagement over beschikt. Het leren van nieuwe technologieën kunnen ook een bedreiging vormen.

Tijd

Alhoewel het duidelijk lijkt, wordt tijd vaak over het hoofd gezien. De agendas van middenmanagement mensen zijn vaak al gevuld met rapporten, vergaderingen, en bureaucratie waar zij zich dagelijks mee bezig houden. Waar krijgen ze de tijd om te herstructureren, om nieuwe technologieën te leren, om nieuwe processen en routines op te zetten, om breder samen te werken met verschillende stakeholders? Aangezien middenmanagement personeel vaak geëvalueerd wordt over hoe zij hun officiële targets kunnen behalen, hebben ze hierdoor weinig initiatief om digitalisering te prioriteren.

Waarde

Resistentie in middenmanagement kan ook simpelweg ontstaan door het feit dat een digitaal idee of initiatief geen waarde heeft. De belofte van baanbrekende nieuwe technologieën kan aantrekkelijk zijn voor een bedrijf, maar niet alle technologieën kunnen deze beloftes nakomen. Het bevragen van de waarde achter deze digitale initiatieven zou niet verward moeten worden met resistentie.

Hervorm de Manier van Denken

Succesvolle QHSE-digitalisering begint bij een sterk leiderschap die technologie omarmt – dit is een robuuste belichaming over hoe serieus een bedrijf is in het implementeren van verandering. Goed uitgevoerde digitalisering begint bovenaan een bedrijf en verspreid zich naar beneden. Een gedigitaliseerd HSE-systeem vereist revolutionaire leiderschapsvaardigheden die mensen, processen, data en dingen samenbrengt.
U Moet de Individuele Manier van Denken Hervormen om een Succesvolle Digitalisering Cultuur te Bepalen.

 1. Dat is niet hoe we hier dingen doen.
 2. Wij zijn al comfortabel met hoe we dingen doen.
 3. Waarom zou je iets maken wat niet kapot is?
 4. Het is niet mijn probleem.
 5. Dat hebben we al geprobeerd en het werkte niet!

Herinner uw werknemers over uw bedrijfswaarden en communiceer hoe een QHSE digitale transformatie overeenkomt met hun behoeftes. Beschikken over een duidelijke bedrijfsvisie spreekt uw werknemers en hun waarden aan, en creëert een geleidelijke transitie. Deze overeenstemming van de waarden verhoogt productiviteit en inspireert innovatie, welke erg belangrijk zijn wanneer organisatorische verandering betrokken is. Wanneer uw werknemers geconnecteerd zijn aan uw waarden, worden ze meer betrokken in hun werk. Hierdoor zijn ze meer waarschijnlijk om over hun persoonlijke barrières te stappen als het aankomt op verandering, en zijn ze meer geneigd om zich toe te wijden tot de keuze om uw bedrijf te digitaliseren.
Valkuilen te vermijden:

 1. Verstrengelen van inzet met veranderingsmanagement.
 2. Het eisen van resultaten zonder het demonstreren van betrokkenheid en leiderschap.
 3. Nieuwe processen uitrollen zonder een duidelijke explicatie en richting.
 4. Niet in staat zijn om werknemers te betrekken en hun niet betrekken bij de digitale verandering.
 5. Werknemers onwetend laten blijven over hun veiligheid en de veiligheid van anderen.
 6. Vaag zijn over wat er verwacht wordt van gebruikers.
 7. Niet voldoende training, instructies of aansporing geven aan de geschikte werknemers.
 8. Onrealiseerbare doelstellingen maken en absurde resultaten eisen.

Uw werknemers zo ver krijgen om zich aan te passen naar QHSE-proces digitalisering is cruciaal in de digitale transformatie van uw bedrijf. Los van de hoeveelheid uren die u geïnvesteerd heeft in het plannen, als uw werknemers niet 100% mee zijn, zal u falen in het uitvoeren en zal al uw moeite voor niks zijn geweest. Investeer in werknemer verbintenis en zorg dat uw werknemers zich aanpassen naar de veranderingen die u introduceert, aangezien zij uw meest waardevolle aanwinst zijn in het digitaliseren. Vergeet ze niet te herinneren dat digitalisering hun werk makkelijker zal maken.