Welke rol speelt de moderne QHSE-manager in de bouwsector van vandaag?

Written by LetsBuild

Follow us

img

Share this story

Ooit was er eens een HS-manager wiens rol later werd uitgebreid tot HSE-manager. En op hetzelfde moment was er ook een kwaliteitsmanager wiens rol volledig gescheiden was van die van de HSE-toezichthouder. Maar naarmate technologie steeds verder geïntegreerd werd in de workflow en de vraag naar snelle, kwalitatieve dienstverlening en producten toenam, werden deze twee rollen samengevoegd tot QHSE-manager.
De QHSE-manager, welke soms ook naar verwezen wordt als de HSE-manager of KAM-manager, is verantwoordelijk voor het kwaliteits-, gezondheids, veiligheids- en milieu-aspect van alle constructieprojecten. Zoals we allemaal al weten is QHSE een cruciaal onderdeel van eender welk bouwproject. Het wordt opgevolgd door de QHSE-verantwoordelijke in samenwerking met alle andere stakeholders – klanten, aannemers, en andere partners.

De focus van iedere QHSE-manager

Bouwfirma’s moeten hun benadering tot QHSE erg serieus nemen. Elke QHSE-manager moet zich focussen op de volgende doelstellingen:

 1. Een veilige, gezonde werkomgeving te creëren voor alle ADEB-VBA-medewerkers
 2. Het aanbieden van veilige, kwalitatieve en milieuverantwoorde producten en diensten
 3. Het promoten van een verantwoord gebruik van middelen
 4. Het vermijden van incidenten en ongevallen op de bouwplaats

Ongeacht het bedrijfsbeleid inzake QHSE en ‘good governance’, vereist de EU dat bouwbedrijven en -projecten voldoen aan de onderstaande internationale normen en EU-bouwvoorschriften en -richtlijnen:

De hedendaagse bouwsector

De bouwsector is de grootste industriële werkgever in de EU, met in totaal 18 miljoen mensen die 9% bijdragen aan het BBP van de Europese Unie.
Het is echter een onrustige sector, die al jarenlang door heel wat problemen en zorgen wordt achtervolgd. De industrie staat bekend als risicomijdend, weerspannig tegen verandering en niet erg innovatief. De lage productiviteitsgroei van slechts 1% in de afgelopen twintig jaar is een van de laagste van alle industriële sectoren. Voordat innovatieve startups zich begonnen te concentreren op het verhogen van de bouwproductiviteit, was het een van de minst gedigitaliseerde sectoren die weinig geld stak in onderzoek. Verspilling, milieuvriendelijkheid en energie-efficiëntie zijn nog steeds acute problemen waarmee de sector te kampen heeft, samen met het tekort aan arbeidskrachten dat zich in veel EU-lidstaten voordoet.
Ook veiligheid blijft een grote zorg met relatief hoge sterftecijfers en kwetsuren. Uit de gegevens van 2014 van Eurostat bleek dat er bijna 3,2 miljoen niet-dodelijke ongevallen waren die resulteerden in minstens vier dagen afwezigheid op het werk en 3.739 dodelijke ongevallen in de 28 EU-lidstaten. Méér dan 1 op 5 (20,9%) dodelijke ongevallen op het werk vond plaats binnen de bouwsector.
Alle werkzaamheden vallen onder de kwaliteits-, gezondheids-, veiligheids- en milieuregelgeving en -richtlijnen. De voorschriften die het meest relevant zijn voor de bouwsector werden genoemd in de vorige paragraaf. De sector wordt ook geplaagd door structurele problemen die worden toegeschreven aan een verkeerde afstemming van de belangen van alle stakeholders, wat wordt aangetoond door gebrekkige contracten en risicodeling. Bouwprojecten zijn gefragmenteerd en niet altijd transparant.
Met een toename in projectcomplexiteit en -grootte blijven de gekende inefficiënties bestaan.
Er is echter hoop met de opkomst van innovatieve bedrijven die vooroplopen bij de digitalisatie en standaardisatie van de processen binnen de bouwsector.

Trends in de bouwsector

Sinds de sector 5 jaar geleden begon met het omarmen van innovatie, hebben we een vernieuwing en stimulering van de groei in de bouwsector gezien.
De meeste trends die we op dit moment in de bouwsector zien, worden gedreven door digitalisering en andere opkomende technologieën, of tenminste beïnvloed door technologische innovaties. Zo wordt er onder meer gefocust op milieuvriendelijkheid en -bewustzijn, energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen. De ‘vergroening van de bouw‘ komt voort uit  het idee om de ecologische voetafdruk van de sector te verminderen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen te promoten. Dit heeft invloed op de bouwontwerpen en het bouwproces, hetgeen tot uitdrukking komt in de EU-richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen, die de verbetering van de energieprestaties van gebouwen bevordert. Deze vergroening leidt tot slimmere gebouwen en het gebruik van intelligente elektronica.

De rol van de QHSE-manager

Betrokkenheid van uw medewerkers

Vanwege de culturele verschuiving die teweeg werd gebracht door de integratie van technologie in de bouwsector, hebben QHSE-managers voortaan een extra verantwoordelijkheid – ze moeten al uw medewerkers betrekken bij de verbetering van uw KAM-processen.
Iedereen overtuigen binnen een bedrijf om een vertrouwd QHSE-systeem volledig achter te zich te laten om vervolgens een nieuw systeem te adopteren is geen eenvoudige klus. Het is echter belangrijk dat al uw medewerkers betrokken worden, zodat de QHSE-digitalisering binnen uw bedrijf ook onderaan de ladder worden beïnvloed. Hieronder ontdekt u 4 handige tips om uw teams te helpen hun attitude te veranderen:

 • Breng uw visie en waarden en die van uw werknemers op dezelfde lijn.
 • Maak duidelijk waarom de transitie noodzakelijk is.
 • Groei mee met uw leercurve.
 • Begin langzaam en eindig sterk.

Wenst u meer informatie wenst over deze tips? Lees dan ons artikel over hoe u uw werknemers bij uw QHSE-initiatieven kunt betrekken.

Het selecteren van de juiste tool

De zoektocht naar een softwarepakket dat u ondersteunt bij uw project en naleving van de QHSE-richtlijnen is geen eenvoudige opdracht. Om de perfecte KAM-tool te vinden, heeft u nood aan een diepgaand en gestructureerd proces. De QHSE-manager is waarschijnlijk de voornaamste persoon die u moet betrekken bij het selecteren van de juiste tool voor het bedrijf. Dit zijn enkele overwegingen die u in gedachten moet houden:

 • Vind een partner, niet alleen een softwarepakket.
 • Vind een tool die gebruikersacceptatie aanmoedigt.
 • Vind een hulpmiddel dat de continue verbetering van uw bedrijfsprocessen op lange termijn ondersteunt.

Procesverbetering

De digitalisatie van uw QHSE-processen gaat verder dan alleen uw traditionele ‘pen-en-papier’-processen te vervangen door mobiele technologieën en ervoor te zorgen dat al uw medewerkers er gebruik van maken. Nadat u een softwarepakket heeft uitgekozen en bepaald heeft hoe deze nieuwe tool binnen uw bestaande KAM-omgeving geïntegreerd zal worden, moet de QHSE-manager uw medewerkers opnieuw bijscholen en alle processen herdefiniëren rond hoe het QHSE-team een specifieke tool of combinatie van instrumenten zou moeten gebruiken. Dit allemaal moet leiden tot een nieuwe en betere manier waarop het QHSE-beleid van uw bedrijf de dagelijkse werking van uw managers en collega’s op de bouwplaats beïnvloedt. De digitalisering van uw processen draait volledig rond het creëren van nieuwe procedures die u efficiënter maken. Het digitaliseren van een proces zonder het te optimaliseren is een verspilling van uw tijd en geld. Digitalisering draait steeds rond het verbeteren van uw bestaande processen. Eenmaal u een proces heeft geoptimaliseerd en gedigitaliseerd, kunt u vervolgens uw activiteiten gaan standaardiseren en benchmarken.
Ook interessant: De handleiding voor QHSE-managers om hun medewerkers te coachen.
Omdat uw managementteam een belangrijke rol speelt bij de integratie van een nieuw QHSE-systeem, zijn er drie onderliggende principes die u moet overwegen aangezien deze van cruciaal belang zijn voor de verbetering van de QHSE binnen uw bedrijf:

 • Effectief en sterk leiderschap.
 • De betrokkenheid van uw medewerkers.
 • Continue evaluatie en beoordeling.

Een gedigitaliseerde QHSE zorgt ervoor dat u minder fouten maakt, verhoogt uw productiviteit en geeft u meer tijd om u te concentreren op de verbetering van uw processen. En uw QHSE-manager speelt een belangrijke rol bij het succes van deze overgang.