5 manieren om winstmarges te verhogen dankzij verbeterde productiviteit in uw bouwproject

Written by LetsBuild

Follow us

img

Share this story

De aannemers hebben het tegenwoordig moeilijk. Ze worden tot het uiterste gedreven om nieuwe methodes te ontwikkelen waarmee concurrentievoordeel kan worden veroverd in de markt en om grotere winstmarges te boeken. In de bouwsector lijkt de productiviteit op de bouwwerf de afdeling die zich het best leent om die elementen te leveren.

Factoren die de productiviteit beïnvloeden

Productiviteit op een bouwterrein kan vanuit meerdere perspectieven benaderd worden:

  • Projecten worden zo snel mogelijk afgewerkt
  • Projectkosten worden gedrukt
  • De aannemer is in staat meer waarde te leveren voor het gegeven bod
  • Het project is winstgevender

Recent onderzoek toont aan dat er bij de werknemers een hoge “onproductiviteit” heerst (geraamd op om en bij 50%) tijdens hun tijd op het bouwproject. Volgens deze onderzoeken is dat echter meestal niet te wijten aan luiheid, maar veeleer aan moeten wachten tijdens zowat 1/3 van het hele bouwproject. Daarnaast wordt de productiviteit op een bouwterrein ook door andere factoren beïnvloed:

  • Laag niveau van gepland materiaalbeheer
  • Ongevallen
  • Volledige heruitvoering van slecht uitgevoerd werk
  • Afwerking van nieuwe-wensenlijstje van de klant

5 Methodes om productiviteit op te drijven

We geven u 5 methodes om de productiviteit op uw bouwterrein te laten toenemen om ook de winstmarges te verhogen:

Effectief coördineren

Het belangrijkste wat een bouwbedrijf altijd moet realiseren, is een volledige analyse van elke fase in het bouwproces om te begrijpen op welke punten de productiviteit verbeterd kan worden. Start met het meten van essentiële factoren en met benchmarks. Elke analyse dreigt echter waardeloos te worden als u niet beschikt over de juiste persoon om de taken te delegeren. Deze persoon moet een manier vinden om de werknemers te motiveren, om te checken of alles volgens plan verloopt, en om ervoor te zorgen dat het bouwproject wordt afgewerkt binnen het eerder geraamde tijdsbestek.

Progressie volgen en meten

Voor elk implementatieplan is het essentieel uw progressie te traceren en te meten. Zoals eerder aangestipt, moet u de juiste persoon hebben die het nodige zal doen om uw bouwproject tijdig af te werken. Om dit doel te bereiken moet u dagelijks controleren wat uw werknemers hebben gepresteerd, en hierover wekelijkse of maandelijkse rapporten samenstellen. Deze rapporten moeten u in staat stellen de progressie nauwkeuriger te meten zodat er verhoogde productiviteit volgt via kostenbesparingen, betere werkkwaliteit en werknemers die meer tevreden zijn.

Verbeter de efficiëntie door uw team te trainen

Een belangrijk element van productiviteitsverbetering is verhoging van de efficiëntie in het project door uw mensen te trainen. Bouwbedrijven zouden altijd klaar moeten staan om hun teams te trainen zodat ze werk van hogere kwaliteit kunnen afleveren. Nieuwe uitrusting grondig leren bedienen is een van de vaardigheden die onmiddellijk productiviteitsresultaten kunnen opleveren. Skills beheersen dankzij degelijke training is een meetbaar voordeel vermits de werknemers beter inzicht verwerven in de nieuwe technieken, hetgeen zal leiden tot meer winst en minder kosten en dus uiteindelijk ook een beter loon voor hen.

Implementatie van nieuwe technologie

Implementeren van nieuwe technologie in het project of in het hele bedrijf behoort tot de essentiële krachten om gegarandeerd de productiviteit en dus ook de winstmarges te verhogen. Nieuwe technologieën zoals planningsoftware en efficiëntere uitrusting kunnen hun investeringsopbrengst onmiddellijk tonen in de productiviteit. Recent onderzoek toont aan dat in de VS de bouwsector minder spendeert aan onderzoek en ontwikkeling dan eender welke andere sector.

Bedrijven moeten zorgvuldiger te werk gaan bij de implementering van nieuwe technologie. Er hebben al plotse introducties van nieuwe technologie en uitrustingen plaatsgevonden die resulteerden in de grootste verwarring bij de werknemers en dus ook afnemende productiviteit. Dat is waarom de training die bedrijven geven omtrent het gebruik van nieuwe technologie, niet alleen mag focussen op het “hoe” maar vooral op hoe het bedrijf en de werknemers ervan zullen profiteren.

Een stap vooruit plannen

Het grootste probleem voor de bouwsite is “wachten” als gevolg van slechte planning. Soms kan het weer of een vergelijkbare factor die ook buiten de eigen controlemogelijkheden valt, uw werk beïnvloeden. De mogelijkheden van uw crew liggen echter altijd in uw handen, en het is aan ú om hun taken te plannen om de job tijdig en met de hoogste kwaliteit af te werken. Daarom is het zo belangrijk een stap vooruit te plannen. Houd vroeger rekening met de krachten of factoren die de job of anders gezegd de projectproductiviteit kunnen beïnvloeden, zodat u — wanneer ze zich zouden voordoen — minstens voorbereid bent hoe u ze moet aanpakken of inschakelen om de productiviteit te verbeteren.

Worstelt u met de productiviteit van uw medewerkers en uw teams in het algemeen? Of bent u misschien actief op zoek naar een oplossing voor sommige segmenten die hierboven aan bod gekomen zijn? Als de bovenstaande punten u aanspreken, zal ook dit artikel over de stipte voltooiing van projecten binnen het budget u vast en zeker bevallen. Ontdek hoe de Nederlandse bouwsector technologische oplossingen inzet om de productiviteit te verbeteren. U vindt meer advies in ons gratis free ebook The Circle of Productivity.