De meest uitgebreide constructie checklist gids die u ooit zal nodig hebben!

Written by LetsBuild

Follow us

img

Share this story

Checklists zijn een fantastische tool om te gebruiken voor het optimaliseren van de organisatie van uw bouwproject, op verschillende manieren. Om een bouwproject effectief te managen, is het van groot belang dat u de relevante taken bijhoudt en in staat bent om deze op tijd op te leveren. Om dit effectief te kunnen uitvoeren, is het absoluut noodzakelijk om constructie checklists beschikbaar te hebben als referentiepunt. De sleutel tot een succesvolle implementatie van een bouwproject is simpelweg voorzien zijn van een grondige en goed-gestructureerde checklist (of groepen checklists)

Naast het efficiënt managen van een project, geven checklists u de mogelijkheid om een bepaalde veiligheidscultuur op uw bouwwerf en in uw bedrijf te bevorderen. Dit artikel zal u begeleiden doorheen verschillen constructiemanagement checklists die gebruikt kunnen worden in meerdere aspecten van uw project.

Ontwikkeling van constructie checklists en Sjablonen die bij u passen

Om een constructie checklist te hebben die makkelijk geïmplementeerd kan worden, zou deze duidelijk gedefinieerd moeten worden alvorens hij wordt ontwikkeld. Hier volgen een aantal tips voor het creëren van een effectieve checklist:

 1. Baseer uw checklist altijd op uw behoeftes. Er zijn talloze activiteiten in een bouwproject en elke activiteit heeft een andere constructiemanagement checklist nodig. U moet opmerkzaam zijn wanneer u aan het standaardiseren bent en checklistsjablonen maakt die doorheen uw hele project gebruikt kunnen worden. Een aantal voorbeelden om in gedachte te houden:
  • Eventueel heeft u een checklist nodig voor uw bouwschema. Creëer er een die ook gebruikt kan worden in andere projecten.
  • Eventueel moet u een checklist organiseren voor het verkrijgen materialen van een leverancier. Maak een doordacht checklistsjabloon dat vervolgens ook gebruikt kan worden alle andere leveranciers.
 2. Ga digitaal. Aangezien gadgets tegenwoordig een groot onderdeel van ons leven en werk zijn, is het hebben van een digitale checklist op een gecentraliseerd platform een sterke aanwinst voor het sneller communiceren van data op een transparante manier, waardoor activiteiten op de werf en daarnaast veel efficiënter gemanaged kunnen worden. Vergeet niet dat een bouwwerf meerdere aannemers kan betrekken, waardoor het hebben van een hoofd checklist, die gemakkelijk geüpdatet en verstuurd kan worden naar alle betrokken partijen, kan resulteren in minder verwarring en vertraging. De constructie checklistsjablonen in Excel zijn verleden tijd, net zoals het tijdrovende proces van het manueel updaten van data op papier om deze vervolgens te scannen en te uploaden naar een databank.
 3. Zorg ervoor dat de items in uw constructie checklist up to date zijn. Een checklist die up to date is maakt het werk van de opzichter of projectmanager eenvoudiger om taken op de lijst te delegeren naar de juiste stakeholders en functies toe te wijzen aan de correcte onderaannemer.
 4. Bestudeer de checklistvoorbeelden die we beschikbaar hebben in onze …. Door de details van deze constructie checklists te bestuderen, kan u identificeren wat u specifiek in uw eigen constructie checklist kan opnemen.
 5. Als u na het lezen van deze tips nog steeds niet weet hoe u uw eigen checklist moet formateren, kan u een kijkje nemen naar onze voorbeeld checklists en een sjabloon kopiëren dat toepassend is voor uw constructie checklist behoeftes.

Heeft u echt een constructie checklist nodig?

Als u zich afvraagt waarom u een constructie checklist zou moeten gebruiken, hebben we hier een aantal redenen verzamelt die u een beter beeld kunnen geven over waarom constructie checklists noodzakelijk zijn voor elk van uw bouwprojecten.

 1. Constructie checklists geven u de mogelijkheid om alle aspecten van uw bouwproject te managen, vooral wanneer u gebruik maakt van to-do checklists.
 2. Constructie checklists staan u toe om een vlotte en georganiseerde werkstroom te hebben, wat optimale productiviteit faciliteert.
 3. Constructie checklists geven u de mogelijkheid om belangrijke elementen in uw bouwproject aan elkaar te linken.
 4. Constructie checklists detailleren specifieke informatie over activiteiten en fases in uw project.
 5. Constructie checklists kunnen bepaalde items, materialen, werktuigen, taken en overige data categoriseren op een nauwkeurige wijze.
 6. Constructie checklists breken complexe activiteiten af tot simpele, uitvoerbare componenten.
 7. Constructie checklists definiëren duidelijk de individuele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in de werkplaats. Dit soort toewijzing van verantwoordelijkheid stimuleert de productiviteit en is de fundering van hoog-presterende teams.

Wat zijn de voordelen die een constructie Checklist kan brengen?

Het hebben van een constructie checklist verhoogt het organisatiegehalte van al uw activiteiten in de scope van uw bouwproject.

 1. Het hebben van constructie checklists staat uw project toe om een tijdlijn te volgen en respecteren. Als u een tijdlijn includeert in al uw fases en uit te voeren stappen, dan wordt het werk van iedereen gestuurd door de opgestelde deadlines, die duidelijk maken wanneer elke bouwactiviteit klaar moet zijn
 2. Het uitleggen van de verantwoordelijkheden en verwachtingen in een constructie checklist promoot een gezonde werkethiek en versterkt een gezonder werkomgeving. Wanneer alle betrokken stakeholders van een project duidelijk weten wat hun verantwoordelijkheden zijn, dan voorkomen er minder problemen en misverstanden.
 3. Het gebruiken van een updatebare constructie checklist die werkmethodes en materialen specificeert voor bepaalde taken ondersteunt het automatiseren van de werkstromen. Hierdoor kunnen individuele werknemers zich beter focussen op hun taken op een efficiënte manier, wat resulteert in een vlotte ontwikkeling van het bouwproject.
 4. Het gebruiken van een constructie checklist die een transparante samenwerking en communicatie aanspoort, maakt het eenvoudiger om complexe bouwprojecten op te leveren. Dit zorgt voor duidelijke transacties tussen partijen die samen moeten werken en zorgt voor geïntegreerde projectlevering of vergelijkbare uitkomsten.

Het maken van uw constructie checklists

In het bezit zijn van een fatsoenlijk document of een bouwmanagement tool maakt het leven in de bouwsector eenvoudiger doordat de bouwschema’s worden uitgelijnd met hun belangrijkste elementen. Volwaardige bouwmanagement, naast uw constructie checklists, is de basis van het succes of het falen van uw bouwproject.

Om bruikbare constructie checklists te maken, zijn hier een aantal dingen die handig kunnen zijn

 1. Zorg dat de constructie checklist die u gebruikt relevant is voor het project en het team waar u een onderdeel van bent. Vergeet niet dat constructie checklists kunnen variëren tussen teams in verschillende organisatieniveaus.
 2. Maak een constructie checklist die eenvoudig verstaanbaar is, vooral voor de mensen die de checklist gebruiken.
 3. Vul uw constructie checklist met tijdsgebonden inhoud. Dit betekend dat uw bouwproject een gelimiteerde tijdsplanning heeft om een projectdoel te behalen. Zorg dat u een realistische constructie(management) checklist heeft om u te begeleiden doorheen het bouwproces en, indien mogelijk, de gehele levenscyclus van het gebouw.
 4. Wijs puntenpersonen toe die meetings en communicatie kunnen managen naargelang de inhoud en status van uw constructie checklists. Hiermee voorkomt u enige misverstanden of conflicten.
 5. Sorteer de inhoud van uw constructie checklist in een bepaalde volgorde — logisch, chronologisch of een andere manier van sorteren die uw proces duidelijk weergeeft. Dit maakt de checklist verstaanbaar, wat erg belangrijk is.

De vele mogelijkheden van uw constructie checklist

Er zijn zoveel manieren om uw checklists tot uw voordeel te kunnen gebruiken. Wanneer deze goed benuttigt worden zijn er eindeloze voordelen uw bouwproject en uiteindelijk ook voor al uw gestandaardiseerde bouwprocessen en toekomstige bouwprojecten die hierop gebaseerd zijn. U kan een constructie checklist hebben voor alle steppen in elke fase van uw bouwproces — van pre-planning naar ontwerpen tot en met projectsluiting, of misschien zelfs tot faciliteitenmanagement.

De inhoud van uw constructie checklist is afhankelijk van een aantal unieke factoren die in beschouwing gehouden moeten worden voor elke fase van het project. Hierdoor moet u erg specifiek zijn wanneer u een checklist aanmaakt die u verder wilt gaan ontwikkelen. We hebben een aantal bijzondere situaties opgesomd waarvoor u een constructie checklist zou kunnen gebruiken, zodat u een duidelijk beeld krijgt over hun actuele praktische applicatie.

 1. Constructie checklists zijn een grootte tool in het implementeren van veiligheidsstandaarden en procedures. Ze zijn tevens uitzonderlijk nuttig voor werknemers om de veiligheid en gezondheidsstandaarden na te komen, waardoor verwondingen, accidenten en ongelukken op de werf vermeden kunnen worden.
 2. Constructie checklists zijn ook een goede aanwinst voor het spotten van potentiële risico’s op de bouwwerf.
 3. Constructie checklists zijn ook een goede tool voor reguliere check-ups van werktuigen en machines.
 4. U kan een constructie checklist gebruiken voor het oriënteren van nieuwe werknemers over uw bouwproject. Het hebben van deze constructie checklist geeft u de mogelijkheid tot overzicht van uw nieuwe werknemers, hun competenties, hun taken en verantwoordelijkheden en hun voortgang met de oriëntatie van uw project. Dit maakt het eenvoudiger voor uw om taken te delegeren naar gelang de capaciteiten van uw nieuwe werknemers, en hun voortgang hiermee bij te houden.
 5. U kan een constructie checklist maken voor alle ruwe materialen die u nodig heeft en deze koppelen aan de betreffende leveranciers. Deze constructie checklists geeft u de mogelijkheid om te bepalen welke items, werktuigen en tools u nodig heeft voor alle fases van uw project, inclusief wat u al in bezit heeft en wat u nog moet bestellen.
 6. U kan vervolgens een aparte constructie checklist hebben voor al uw leveranciers. Dit kan uw huidige leveranciers betrekken maar ook potentiële toekomstige leveranciers die iets voor u zouden kunnen betekenen.
 7. U kan een constructie checklist creëren rondom uw project timeframe met tijdstabellen die de verwachte output uitlijnen voor bepaalde deadlines. Includeer specifieke data zodat u efficiënte processen kan ontwerpen wanneer u streeft voor uw verwachte doelen en resultaten.
 8. U kan ook een constructie checklist includeren die de uit te voeren processen voor het voltooien van uw bouwproject samenvat. Deze checklist zou erg nuttig zijn voor het uitlijnen van de bijzonderheden van uw projectfases, van planning tot ontwikkeling en evaluatie. Om er het beste van te maken, op het gebied van efficiëntie, kan u ook een andere checklist includeren die meer gefocust is op het updaten van processen die alvast geïmplementeerd zijn.

Een checklist voor het plannen van uw constructie checklist

Als u graag wat nauwkeuriger te werk gaat, is hier een checklist gids die werd ontwikkelt en geadopteerd van Software Advice’s projectplanning beste praktijken.

Vorm uw constructie checklist initiatief

 • Vraag “Welke problemen probeer ik op te lossen / welke kansen probeer ik te grijpen?”
 • Zet basislijnen uit voor de scope, het budget en de tijdlijn, en plan voor variatie
 • Identificeer uw stakeholders en ontwikkel stakeholder management plannen

Creëer een proces/Takenoverzicht structuur

 • Lijn de activiteiten en taken uit die nodig zijn om elk oplevering in uw checklist te voltooien
 • Schat de benodigde tijd per uit te voeren taak.
 • Besluit op een kritisch pad

Plan uw middelen

 • Identificeer kernmiddelen
 • Overweeg middelen beperkingen
 • Besluit om eventueel enige projecttaken/fases uit de besteden

Vorm uw constructie checklist initiatief

Net zoals u de overige aspecten van uw bouwproject moet plannen, helpt ook het definiëren van het hoofddoel van uw constructie checklist in het creëren van een geschikte roadmap voor het behalen van uw checklist doelen.

Voor checklists die taken en processen met betrekking tot de stakeholder hebben, moet u de stakeholders identificeren en de rollen die zij zullen vervullen.

Creëer een proces/Takenoverzicht structuur

Uw takenoverzicht structuur zal u helpen in het verbeteren van de basislijn van uw checklist scope, budget of tijdlijn. Indien nodig, kan u relevante stakeholders betrekken in het proces.

 • Identificeer uw checklist activiteiten, taken of vereisten.
 • Verdeel elke activiteit in leverbare componenten
 • Lijn alle benodigde taken uit voor uit te voeren leveringen
 • Schat de benodigde tijd voor het uitvoeren van elke activiteit of taak
 • Bepaal het kritische pad or sequentie van uw taken

Selecteer uw middelen

Met middelen wordt bedoeld “ervaren werknemers”. In het plannen van uw checklist taken met betrekking tot middelen, moet u altijd uw budget hiervoor in gedachten houden.

Ga verder met het definiëren van de benodigde skillset voor het uitvoeren van bepaalde checklist taken (in een aparte checklist indien nodig). Bepaal de betaaltarieven en zorg dat deze binnen de budgetrestricties vallen van het project.

Zodra u uw checklist initiatief duidelijk heeft ontwikkeld, een takenoverzicht structuur heeft gecreëerd en uw projectmiddelen zijn toegewezen, bent u goed op weg naar het creëren van de ultieme constructie checklist die u zal helpen in het behalen van uw projectdoelen in de meest efficiënte en georganiseerde manier mogelijk.

Een belangrijk aspect om in gedachten te houden dat vaak over het hoofd gezien wordt, is het beschikbaar hebben van uw checklist op een communicatie of samenwerkingstool. Een digitale checklist verhoogt de efficiëntie prestatie van uw constructie checklist terwijl iedereen met toegang tegelijkertijd hun taken kan bekijken en uitvoeren, terwijl updates in realtime kunnen plaatsvinden.

Gratis constructie checklist om mee te beginnen

We hebben het Internet afgezocht om u een geïnformeerde databank te kunnen verzorgen van erg nuttige constructie checklist sjablonen die u kan bekijken voor inspiratie van te verkrijgen. We hebben deze constructie checklists gecategoriseerd per generieke procedures en bouwfases.

Generale veiligheid

Zoek een collectie van generale veiligheid gerelateerde checklists, inclusief een routine bouwwerf risico assessment en andere begeleidingen voor bouwrisico’s geassocieerd aan brand, elektrische, fysieke of chemische gevaren.

Pre-Constructie Risico Assessment Checklist

Deze constructie checklist helpt u in het identificeren van veel voorkomende constructie gevaren, risicofactoren en de controle hiervan. Pas dit sjabloon aan naar de behoeftes van uw bouwactiviteiten.

Generale Brandveiligheid Inspectie Checklist

Zorg dat routine brandinspecties eenvoudig en vlot verlopen zodat u zeker bent dat u de meest recente brandveiligheidsnormen en protocollen nakomt. Promoot brandveiligheid en vermijd risico’s.

Electrische Veiligheidsinpectie Checklist

Beoordeel en analyseer uw nakoming van elektrische veiligheidsstandaarden op de bouwwerf. Inspecteer uw elektrische tools en werktuigen, inclusief uw stroomlijnen, schakelaars, kabels, etc… Verifieer ook de kennis van uw werknemers over elektrische veiligheid en hun verantwoordelijkheden hiermee.

Generale Risico Assessment Checklist

Evalueer risico’s in uw werkplaats door gebruik te maken van deze op OSHA-gebaseerde inspectie checklist die een variatie aan generieke werkplaatsveiligheid bevat.

Uitrusting

De bouwwerf heeft een overvloed aan werktuig, tools en faciliteiten die zorgen dat de bouwactiviteiten kunnen plaatsvinden en dat de bouwprojecten tot stand komen. Om te verzekeren dat de werktuigen en tools fatsoenlijk en veilig werken, zouden er reguliere inspecties moeten plaatsvinden. Wij hebben een aantal checklistsjablonen gevonden die u kan gebruiken tijdens installatie en onderhoudswerk.

Persoonlijk Beschermende Uitrusting

Deze PPE-checklist is perfect voor uw bouwprojectmanager of veiligheidsupervisor voor het identificeren en opnemen van potentiële werkgevaren die eventueel een risico kunnen vormen voor lichamelijke ongelukken.

Manuele en Power Tools Inspectie Checklist Voor Gebruik

Deze checklist is ideaal voor grondige inspecties voor het gebruik van tools en uitrusting om te verzekeren dat deze zich in goede staat bevinden en veilig gebruikt kunnen worden.

Valbescherming Werfveiligheid Inspectie Checklist

Gebruik deze constructie checklist om uit te kijken naar valrisico’s en om te verzekeren dat ordelijke preventieve acties, zoals valbescherming, ondernomen worden.

Tools voor noodgevallen

Het is onmiskenbaar dat accidenten kunnen voorkomen op de werf. Voor deze reden zou een procedure voor noodgevallen in plaats moeten hebben dat duidelijk ingezet kan worden. U zou deze tools voor noodgevallen, zoals een EHBO doos en brandblussers direct beschikbaar moeten hebben en fatsoenlijk onderhouden.

Werkplaats EHBO kit checklist

Een van uw verantwoordelijkheden op de werkplaats is om te verzekeren dat alle EHBO kits de minimumvereisten van EHBO op de werkvloer vervullen.

Werkplaats Incidentenrapport Checklist

Deze checklist is voor het opnemen en rapporteren van enige ongevallen die plaats hebben gevonden op de werkvloer die eventueel hebben geresulteerd in een blessure, ziekte of schade aan eigendom. Het is zeer belangrijk om een sterke cultuur van incidentenrapportering te promoten, ook voor kleine ongevallen, aangezien alle gerapporteerde incidenten een rol kunnen spelen in het vermijden van toekomstige ongevallen.

Maandelijkse Brandblusser Inspectie Checklist

Deze checklist verzekerd dat de brandblussers op uw bouwwerf fatsoenlijk zullen werken in het geval van een brand ongeval. Deze maandelijkse checklist verzekerd dat uw uitrusting de juiste veiligheidsstandaarden nakomt die nodig zijn voor noodgevallen situaties.

Kwaliteit en certificering

ISO 9001:2015 Interne Audit Checklist

Deze constructie checklist is voor uw interne audit om onafhankelijk en systematisch te evalueren wat de effectiviteit van uw Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) is en de prestaties hiervan. Deze checklist geeft u de mogelijkheid om uw KMS-nakoming te demonstreren en te laten zien hoe goed u dit implementeert om uw processen bij te houden.

ISO 14001:2015 Interne Audit Checklist

Deze checklist geeft u de mogelijkheid om uw Milieumanagementsystemen (MMS) te auditen voor nakoming met de ISO-standaarden. Deze checklist zal u helpen in het bepalen van de gaten tussen verbetering en de geschikte acties bepalen die geïmplementeerd moeten worden om de verwachte resultaten van uw EMS te behalen.

Pre-werk

Constructie Projectplanning Checklist

De beste manier om een bouwproject snel af te ronden is om traag te beginnen. Tijd vrijmaken voor het fatsoenlijk plannen van uw project geeft u de mogelijkheid om de meeste passende strategie te selecteren, valse verwachtingen te spotten en kleine essenties over het hoofd te zien. Deze projectplanning checklist is direct gekopieerd uit Ron Black’s Project Management Fundamentals ©2003 (800–381–8686).

Constructie

De bouwwerf is een van de meest complexe en risicovolle omgevingen doorheen alle industrieën. Bouwveiligheidsstandaarden zijn opgesteld om (dodelijke) ongelukken te minimaliseren op de bouwwerf. U kan gebruik maken van onze digitale checklist bibliotheek om een risicovrije werkomgeving te verzekeren en een veiligheid-gefocust team to promoten. Voer betere inspecties uit door gebruik te maken van onze gedetailleerde constructie checklists dieu kan vinden in onze checklists bibliotheek.

Kwaliteit checklists

Grondwerken

Voer uw grondwerken uit en bereid uw onderstructuren voor vooraleer u begint met bouwwerken dankzij deze constructie checklist.

Afvoeren Overige Grondwerken

Deze checklist helpt u met rioleringscontrole en overige grondwerken die gedaan moeten worden voor de bouwfase, zodat u de topografische vereisten, grondwater vergunningen en gerelateerde werkplannen kan nakomen.

Sloopwerkzaamheden

Nakoming met alle sloopwerkzaamheden regulaties van topografische metingen tot sloopplannen, sloop inventaris, en gerelateerde sloopstrategie met deze sloopwerkzaamheden checklist.

Rooien

Gebruik deze checklist om bomen bossen neer te kappen om uw bouwproject voor te bereiden. Verzeker de veiligheid van uw werknemers door de risico’s en gevaren te evalueren vooraleer u verder gaat met het kappenproces.

Beton Vormwerk

Deze checklist helpt u in het monitoren van uw betonwerk, van vloerniveaus tot materialen en toegankelijkheid, terwijl u de veiligheid van uw werknemers op de werf kan verzekeren.

Beton Gieten Plan

Dit bouwsjabloon helpt u met het plannen van uw beton gieten door de minuscule details uit te werken, zoals de datum van het beton gieten tot de snelheid, het materiaal en de samenstelling van het beton.

Beton Versteviging

Met deze constructie checklist kan u de voortgang van uw beton versteviging bijhouden om te verzekeren dat deze de regulatie standaarden volgt.

Glijdende Bekisting

Deze glijdende bekisting checklist geeft u de mogelijkheid om een oogje te houden op de voortgang van uw glijdend betonwerk project, inclusief de minutendetails van uw verticale staven en draadconnecties en hun installatie.

Geprefabriceerde Balken

Dit sjabloon geeft u de mogelijkheid om uw geprefabriceerde balken na te kijken voor fatsoenlijke vormwerken, malcomponenten, betonsterkte data, versteviging en voltooiingsplannen.

Betonnenraamkozijnen

Gebruik deze constructie checklist om de componenten en nabehandeling van uw venstercasts bij te houden. Vermijd enig herwerk en bouw gerelateerde schade.

Plat Dak Plafond

Voer uw plat dak uit volgens de design plannen terwijl u de industriestandaarden nakomt. Dit constructiesjabloon zal u navigeren in de specificaties van het daktype, windlading, toleranties, oppervlakte, etc…

Schuin Dak Plafond

Behoud uw schuin dak constructie op orde en in nakoming met de specificaties en bouwstandaarden dankzij de richtlijnen van deze constructie checklist.

Groendak

De constructie van uw groendak bijhouden terwijl u de strenge bouwstandaarden nakomt door gebruik te maken van deze uitgebreide ‘beste praktijken’ constructie checklist.

Lichten Rook Koepels

Deze constructie checklist assisteert u met het nakomen van de standaarden en specificaties terwijl u uw ventilatie en natuurlijke lichtsystemen bouwt in uw project.

Glaswerk

Bouw uw glasgevels, daken en overige glaswerken terwijl u de regulatiestandaarden nakomt met deze constructie checklist. U kan deze checklist op maat aanpassen door uw eigen categorieën toe te voegen zoals ruisonderdrukking, glassoort, testrapporten en overige categorieën.

Muurtegels

Werk uw muurtegels installatie af met deze behulpzame constructie checklist die rekening houdt met voegwerk, drogen, polijsten en andere fases die u zelf kan toevoegen.

Patio Tegels

Met de hulp van deze checklist, kan u de werkvoortgang van uw patio tegels bijhouden. Nakoming met alle standaarden specificaties en installeer de tegels zonder u zorgen te moeten maken voer herwerk nadien.

Cement Boven Gieten op een Geprefabriceerde Betonnen Vloer

Met deze constructie checklist, kan u uw geprefabriceerde betonnen vloer met gemak inspecteren. Deze checklist omvat een gedetailleerde begeleiding van uw pijpwerken, staal tubes, structurele aansluitingen en verstevigingen, vibratiecontrole en alles wat nog gecheckt moet worden voor kwaliteit en veiligheid.

Gipsblokken

Monitor alle taken en materialen die betrokken zijn bij het afwerken van uw gipsblokken muren met de hulp van deze constructie checklist.

Verhoogde Vloerenafwerking

Verhoogde structurele vloeren moeten gebouwd worden naargelang de EU Standaarden die erg streng zijn. Nakoming van deze standaarden kan eenvoudig vervuld worden met onze speciale verhoogde vloeren checklist.

Vensterkozijnen Schrijnwerk

Vermijd veelvoorkomende problemen rondom uw vensterkozijnen Schrijnwerk dankzij deze erg functionele constructie checklist.

Muren Lichtgewicht Scheidingswanden

Werk eenvoudig uw voegvulling en scheidingswanden af met deze makkelijk-te-gebruiken constructie checklist. Wees nog specifieker met onze aanpasbare formulierensjablonen door uw eigen categorieën toe te voegen.

Betonnenreparaties

Met onze constructie checklist, bent u zeker dat uw procedures van kwaliteit zijn en de standaarden nakomen.

Schuin Beton

Installeer uw hellend beton fatsoenlijk met onze constructie checklist die specifiek is gemaakt voor schuine structuren. Wordt begeleid met de checklist terwijl u rekening houd met dragende capaciteit, de soort helling gebaseerd op specificaties, het substraat dat u zal gebruiken voor adhesie, etc…

Betonwerkinspectie

Deze constructie checklist geeft u de mogelijkheid om de voortgang van uw cement gieten bij te houden, naast andere taken die u kan uitvoeren in verband met betonwerk en inspecties.

Dragend Metselwerk

Deze formulieren checklist zal u helpen in het nakijken van uw bouwactiviteiten tegenover dragende metselwerken regulaties.

Gipsen Cement Werken

Gebruik deze constructie checklist om gips- en cementwerk bij te houden en af te werken volgens de standaarden en vereisten.

Polymeer Cement

Deze constructie checklist is specifiek voor polymeer werken en kan toegepast worden op de verschillende fases: voorbereiding, uitvoering en nabehandeling.

Exterieur Schrijnwerk

Verzeker dat uw exterieure schrijnwerken nakomen met de industrie standaarden door gebruik te maken van deze constructie checklist.

Bouwkraan Fundering

Inspecteer de kritische fundering van uw bouwkraan en verzeker dat de staalversteviging specifiek is gebouwd volgens het vereiste niveau met deze formulier checklist.

Vliesgevels

Integreer aangrenzende structuren zoals daken, muurdetails, muurbekledingen en vliesgevels door gebruik te maken van deze constructie checklist

Gevels

Gevels moeten gebouwd worden volgens specifieke EU-regulaties. Gebruik deze constructie checklist om te checken of uw werk proactief en verstandig gebruik maakt van zonne-energie terwijl u tegelijkertijd verzekert dat het koelsysteem en de oriëntatie en materialen die gebruikt worden in uw gevels nakomen met de veiligheidsregulaties.

Voegwerk

Wees zeker dat uw voegwerk een bepaalde certificeerbare kwaliteit heeft en nakomt met de standaarden door gebruik te maken van deze checklist.

Wegwerkzaamheden

Manage enige wegwerkzaamheden met de hulp van deze constructie checklist. Verzeker dat uw wegwerkzaamheden nakomen met de wegveiligheidsregulaties effectbeoordeling vereisten, wegveiligheidsaudits, wegveiligheidsinspecties en veiligheidsrangschikking.

Staalstructuren

Gebruik deze checklist om uw staalstructuren na te kijken voor nakoming met de EN1090 vereisten.

Schilder- en Behangwerk

Gebruik deze checklist om de eindfase van uw schilder- en behangwerk te monitoren.

Verlaagd en Spanplafond

Maak uw verlaagd plafond af met gezondheid en veiligheid in gedachte en vermijd risico’s geassocieerd met verlaagde plafonds door simpelweg deze checklist te gebruiken.

Fundering Bouwkunde

Bereik uw fundering doelen onder begeleiding van deze checklist, middels activiteiten met betrekking tot uw onderaannemer fundering plannen en implementatieprocedures, ladingcalculaties, uitvoeringsplan en inclusief de werkcondities.

Vloerafwerking

Volg de specificaties voor vloerafwerking en produceer een vloeroppervlakte die overeenkomt met de behoeftes van de eigenaar en volledig nakomt met de bouwregulaties door gebruik te maken van deze vloerafwerking checklist.

Parket Afwerking

Houd de voorbereiding en uitvoering van uw parketvloering bij met betrekking tot kwaliteit en parktijken. Gebruik deze checklist om te checken of uw houtblokken stofvrij zijn, vrij van vocht en of uw substraat glad en recht is.

Houtstructuren

Pas onze checklist aan op maat voor enige houtwerken vereisten (mechanische ondersteuning en stabiliteit, veiligheid in geval van brand, hygiëne, gezondheid en milieu, veiligheid en toegankelijkheid in gebruik, bescherming tegen ruis, energie, economie, isolatie, duurzaam gebruik van middelen) en de toepasselijke installaties.

Asbest Sanering Werk

Het uitvoeren, beschermen en monitoren van de verwijdering van asbest-bevattende elementen in uw bouwwerf, minimaliseer het aantal aannemers, werknemers en betrokken personen en promoot de veiligheids- en gezondheidsvereisten door middel van voortdurend overzicht op stofvrije werkprocessen.

Veiligheidschecklists

Veiligheidsinspectie

Voer een veiligheidsinspectie uit met de gedetailleerde bijzonderheden van een werkplaats, zijn locatie, de lay-out, de installaties, gevaarlijke werkproducten, afvalmanagement, etc… Promoot een veiligheidscultuur, identificeer gevaren, beoordeel risico’s, onderzoek incidenten en vermijd accidenten en verwondingen.

Accidentenop het Werk en Incidentenrapportering

Verzamel gedetailleerde informatie over een accident of incident, het slachtoffer, de locatie, de ondernomen acties of stappen ter oplossing of ondersteuning van de situatie.

Veiligheidsobservatie Rapporten

Rapporteer de details van een incident inclusief de correctieve acties of stappen. Gebruik dit checklistsjabloon om uw eigen observaties van een situatie te rapporteren en de oorzaken vanuit uw perspectief.

LetsBuild geeft u de kracht om ieder soort constructie checklist ter beschikking te hebben. Inspecteer uw bouwwerf en houd de progressie bij van elke fase. LetsBuild is uw mobiele checklist oplossing voor de bouw en faciliteitenmanagement industrieën.