Investeer in gezondheids- en veiligheidsinspecties om uw veiligheidsprestaties te verbeteren

Written by LetsBuild

Follow us

img

Share this story

Veiligheids- en gezondheidsinspecties in de bouw zijn uiterst nuttig om ongevallen, conflicten, fouten, slechte gewoonten en gevaren te voorkomen. Projectverantwoordelijken en veiligheidsfunctionarissen inspecteren de werf dagelijks om toezicht te houden op de lopende werken en taken. Ze documenteren en rapporteren non-conformiteiten en potentiële risico’s en dwingen noodzakelijke corrigerende maatregelen af om ongevallen of letsels te voorkomen.

In de EU zijn veiligheid en gezondheid op het werk topprioriteit geworden, waardoor de prestaties en de productiviteit van de bouwsector een boost kregen. Een streng beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk heeft bouwgerelateerde ziekten, aandoeningen en ongevallen kunnen voorkomen en heeft een positieve invloed gehad op de financiële aspecten van de bouwbedrijven. De focus op gezondheids- en veiligheidsinspecties vertaalt zich in de preventie van incidenten die het welzijn en de productiviteit van uw werknemers negatief kunnen beïnvloeden.

Planning van gezondheids- en veiligheidsinspecties

Idealiter zouden bepaalde gezondheids- en veiligheidsinspecties deel moeten uitmaken van uw werfdagboek of uw dagelijkse bouwlogboeken. Bij deze inspecties worden risico’s en gevaarlijke omstandigheden op de werf opgemerkt en gerapporteerd om onmiddellijk corrigerende maatregelen te nemen. Routinematige formele inspecties worden echter wekelijks en maandelijks uitgevoerd door de projectverantwoordelijke, de veiligheidsfunctionaris of externe vertegenwoordigers. Ze worden formeel gedocumenteerd afhankelijk van hun vereiste frequentie.

Lees meer over kwaliteitscontrole en -borging en de bijbehorende bouwkundige inspecties in ons artikel waarom bouwinspecties belangrijk zijn.

Beste praktijken voor gezondheids- en veiligheidsinspecties ter plaatse

Er zijn een paar aspecten waar u rekening mee moet houden als u gezondheids- en veiligheidsinspecties ter plaatse uitvoert:

 •     Focus op elk direct risico of dreigend gevaar. Andere zaken of taken kunnen wachten tot het eindrapport.
 •     Stop de bediening van elk gevaarlijk item of onderbreek elke activiteit die niet kan worden teruggebracht tot een veilig standaard bedrijfsniveau, tot de toestand wordt gecorrigeerd.
 •     Voer uw inspecties grondig uit. Onderzoek alles op een methodische manier.
 •     Leg alle waarnemingen meteen ter plaatse vast zodat u niets vergeet.
 •     Stel vragen zonder de werkzaamheden te verstoren.
 •     Bedien de apparaten niet, maar vraag de bedieners om de apparatuur te demonstreren. Zie geen items over het hoofd door uw gebrek aan kennis.
 •     Beoordeel hoe operationele factoren zoals werktempo, werkorganisatie, enz. de veiligheid beïnvloeden.
 •     Maak foto’s om uw waarnemingen te ondersteunen.
 •     Bespreek passende correcties en controles voor problemen, ongevallen en risico’s die voortkomen uit bepaalde situaties.

Lees ook: Kwaliteitsinspecties als pijler voor uw bouwkwaliteitsbeheer.

Checklists voor optimale gezondheids- en veiligheidsinspecties ter plaatse.

Om risico’s en gevaren zo goed mogelijk te identificeren, gebruikt u best een checklist terwijl u de inspectie uitvoert. Als u ter plaatse de sjablonen van uw gezondheids- en veiligheidschecklists volgt, zult u tijdens de inspecties niets over het hoofd zien. Uw checklists zorgen ervoor dat u de inspecties uitvoert zoals ze gespecificeerd zijn. Uw basischecklists voor gezondheid en veiligheid moeten inspectiesjablonen bevatten voor:

 •     Gereedschap en uitrusting. Werken uw gereedschappen en apparatuur ter plaatse goed? Worden ze correct gebruikt voor de taak? Worden de mensen die ze gebruiken, opgeleid om ze te hanteren?
 •     Persoonlijke beschermingsmiddelen. Beschikken uw werknemers over de juiste uitrusting? Dragen uw werknemers deze correct om hun werk uit te voeren? Zijn ze in goede staat?
 •     Beschermende apparaten en waarschuwingsborden. Zijn de waarschuwingsborden goed zichtbaar en zijn ze gemakkelijk te lezen? Zijn er beschermende apparaten aanwezig?
 •     Elektrische veiligheidsprocedures. Zijn de elektrische leidingen en kabels intact en veilig geplaatst en bevinden deze zich niet op de vloer? Is uw tijdelijke elektriciteit veilig geïnstalleerd? Hebt u de juiste verlichting geïnstalleerd?
 •     Valbeveiligingsmethoden. Is uw valbeveiliging goed geregeld?
 •     Stellingen. Zijn uw stellingen correct en stevig aan uw constructie gemonteerd?

Hoe digitale gezondheids- en veiligheidschecklists leiden tot de beste praktijken voor uw inspecties

Door digitale checklists voor de gezondheids- en veiligheidsinspectie te gebruiken, verbeteren uw gezondheids- en veiligheidsprestaties met wel 47 %. Bovendien voert u de beste praktijken in voor uw inspectie en rapportage ter plaatse door:

 1.   Efficiënt samen te werken in realtime. Met digitale checklists kunt u uw veiligheidsinspecties in realtime beheren en de nodige corrigerende acties onmiddellijk doorgeven. Door informatie en gegevens direct te communiceren, kunt u betere beslissingen nemen op het gebied van risicobeheer.
 2.   Te beschikken over betere controleprocessen. Dankzij de digitale checklists kunt u uw gezondheids- en veiligheidscontroles standaardiseren met extra flexibiliteit om ze aan te passen indien nodig. Uw checklists voor gezondheid en veiligheid genereren inspectierapporten waarmee u basislijnen kunt uitzetten, trends kunt identificeren en uw algehele prestaties kunt verbeteren, terwijl u de naleving van normen en certificeringen in de gaten houdt.
 3.   Gecentraliseerde bewaking voor betere nauwkeurigheid. Met digitale checklists kunt u al uw gegevens over gezondheids- en veiligheidsinspecties op één enkele plaats bewaren, zodat u deze informatie gemakkelijk kunt opvolgen voor een meer nauwkeurigheid, transparantie en continuïteit van alle activiteiten op de werf.
 4.   Nauwkeurige detectie van afwijkingen. Met digitale checklists kunt u op exacte locaties een inspectieproces uitvoeren. Deze exacte inspecties leiden tot nauwkeurige detectie van non-conformiteiten, met realtime opvolging van corrigerende acties en risicobeperking.

Lees ook: Progressie-inspecties en projectstatusrapportage in de bouw.

Vergeet niet dat uw gezondheids- en veiligheidsinspecties en de daaruit voortvloeiende rapporten de hoeksteen zijn voor corrigerende maatregelen en hun opvolging, waardoor incidenten worden voorkomen. De digitale uitvoering van uw inspecties vereenvoudigt uw processen en zorgt voor een naadloze doorstroming, terwijl u tijd bespaart bij het uitschrijven van werfnotities en het overzetten van afbeeldingen naar een Word- of Excelrapport. Als u niet goed weet waar u moet beginnen met de gezondheids- en veiligheidsinspecties, kunt u hier onze sjablonen voor veiligheidsinspectie gebruiken of meer over het onderwerp leren door ons E-boek over QHSE (KAM) op de werf te downloaden.

LetsBuild is een cloudgebaseerde app voor het beheer van bouwprojecten, waarmee u de gezondheids- en veiligheidsinspecties in uw bouwprojecten kunt standaardiseren voor een betere inspectienauwkeurigheid en een beter risicobeheer.