Progressie op de bouwwerf: inspecteer en rapporteer de status van uw project

Written by Stella Chavez

Follow us

img

Share this story

Nu alle inspecties met betrekking tot de beoordeling van het contract, precontractuele vergaderingen en de onboarding van de klant achter de rug zijn, kan het project uitgevoerd worden. En dan volgen uiteraard nog meer inspecties. Hier vindt u een voorbeeld van een checklist voor het uitvoeringsplan van een bouwproject. Zo kunt u nagaan of u echt helemaal klaar bent voor de uitvoeringsfase.

Als aannemer of projectmanager is het in de eerste plaats uw taak om de projecteigenaar en andere betrokkenen te informeren over de progressie van het project. Daarom moet u inspecties met betrekking tot de progressie op de werf uitvoeren en regelmatig updates over de status van het project geven.

Wat moet u inspecteren en vermelden in de progressierapporten van uw bouwprojecten?

Progressierapporten of statusrapporten van bouwprojecten worden meestal wekelijks of maandelijks opgesteld, afhankelijk van het aannemersbedrijf. Doorgaans worden de wekelijkse of maandelijkse rapporten opgemaakt in de bouwlogboeken of werfdagboeken met gegevens over de dagelijkse voortgang van het project. Hier vindt u een overzicht van belangrijke elementen waarover u de betrokkenen steeds moet informeren, ongeacht uw inspectie- en rapporteringsschema:

Algemene projectinformatie

 •     Naam van het project
 •     Projectnummer
 •     Naam van de projectmanager
 •     Naam van de inspecteur
 •     Datum van de inspectie

Door de algemene projectinformatie nauwkeurig te beschrijven op uw inspectieformulieren weet u onmiddellijk welke elementen tijdens de inspectie de aandacht trekken. Door de datum van de inspectie en de naam van de inspecteur te vermelden, weet u precies wanneer en door wie controles uitgevoerd zijn met betrekking tot een bepaald onderdeel van uw project. Al deze ‘saaie’ details zijn uiteraard nuttig. Zo krijgt u een overzicht van alle bevindingen tijdens inspecties, en kunt u in de toekomst – indien nodig – makkelijk informatie terugvinden.

Mijlpalen en resultaten

 •     Mijlpalen behalen
 •     Gepland
 •     Actueel

Mijlpalen splitsen de voornaamste fasen van een project op. Elke fase omvat zo bepaalde activiteiten en taken die uiterst belangrijk zijn voor (tussentijdse) facturering en het leveren van resultaten aan de klant. Inspecties van de progressie op de werf moeten gebeuren voor de afzonderlijke taken die uitgevoerd worden voor het behalen van mijlpalen en resultaten. Inspecties moeten specificeren welke taken voltooid zijn en welke taken nog uitgevoerd moeten worden. Vermeld voor elke mijlpaal ook de geplande start- en einddatum evenals de werkelijke start- en einddatum. Zo weet u of u voor de mijlpalen van uw project op schema ligt. Uw inspecties tijdens deze fase van het project zijn van essentieel belang voor de andere betrokkenen. Zo blijven zij op de hoogte en kunnen ze de werkzaamheden van hun team volgen tot een mijlpaal bereikt is.

Problemen en risico’s

 •     Actuele problemen
 •     Actuele risico’s
 •     Actuele wijzigingsverzoeken

De volgende reeks inspecties omvat een routineonderzoek van alle problemen, risico’s of wijzigingsverzoeken. Geef voor alle lopende kwesties een statusupdate, en vermeld hoe ze aangepakt worden. Geef in uw inspectierapport ook aan welke oplossing gezocht wordt voor problemen, risico’s en wijzigingsverzoeken en welke impact die kunnen hebben op de tijdsplanning, het budget enz. van het project. Let op: een vroege opsporing en aanpak van problemen en risico’s is cruciaal voor het welslagen van uw project.

Projectmetingen en productiviteit

 •     Geplande taken
 •     Voltooide taken
 •     Omvang van het project
 •     Kosten
 •     Tijd

Om de productiviteit te bepalen, moeten inspecties en metingen uitgevoerd worden om na te gaan hoe ver de bouwwerkzaamheden hadden moeten staan én hoe ze daadwerkelijk opschieten. Andere parameters om de productiviteit op de werf te meten ten opzichte van kosten en tijdsplanning, moesten al in de planningsfase van het project bepaald zijn. Gebruik de parameters om na te gaan of de werkzaamheden op schema liggen en te achterhalen waar verbetering vereist is.

Alles weten over werfinspecties? Lees dan ons artikel over het belang van werfinspecties voor uw projecten en uw bedrijf.

Gebruik mobiele checklists voor werfinspectie voor een doeltreffendere inspectie van de progressie op de werf.

Mobiele checklists voor werfinspectie helpen u inspecties uit te voeren aan de hand van handige formulieren. Op basis van uw antwoorden op het inspectieformulier worden zo onmiddellijk inspectierapporten gegenereerd en zelfs workflows geautomatiseerd. Op die manier kunt u de inspectieresultaten in real time delen. Alle werfgegevens zijn altijd up-to-date en nauwkeurig, waar u ook bent.

 1. Dankzij mobiele checklists voor werfinspectie kunt u templates voor routine-inspecties creëren. Voer gewoon de algemene informatie van uw project in en al deze data worden overgenomen in uw formuliertemplates. U hoeft de gegevens dus niet opnieuw in te voeren bij elke inspectie.
 2. Mobiele checklists voor werfinspectie zijn slechts één onderdeel van de volledige software voor het beheren van bouwprojecten. De software bevat ook een dashboard waarop de algemene progressie van een project en de prestaties van iedereen afzonderlijk in real time getoond worden.
 3. Dankzij de mobiele checklists voor werfinspectie kunt u problemen en andere belangrijke waarnemingen onmiddellijk melden via uw mobiele telefoon of andere mobiele apparaten terwijl u inspecties uitvoert op de werf.
 4. De mobiele checklists voor werfinspectie kunt u zó configureren dat op de werf steeds de juiste acties uitgevoerd worden.

Ga naar een gerelateerd artikel over hoe mobiele checklists voor werfinspectie kwaliteitsbeheer op de werf bevorderen.

Regelmatige werfinspecties leiden tot nauwkeurige progressie- en statusrapporten

Inspecties zijn essentieel om nauwkeurige progressierapporten te creëren. Progressierapporten zijn cruciaal bij stakeholderbeheer. Al deze aspecten zijn essentieel voor het algemene beheer van uw projecten. Dankzij een tool voor projectbeheer waarmee u inspecties op de werf nauwkeurig kunt uitvoeren, bespaart u tijd en geld én gebeurt progressierapportering sneller en doeltreffender.

LetsBuild is een cloudgebaseerde app voor het beheer van bouwprojecten die u helpt werfinspecties te standaardiseren. Resultaat: een grotere productiviteit en meer consistentie.