Digitaliseer uw QHSE-processen voor een betere kwaliteit en veiligere bouwplaats

Written by LetsBuild

Follow us

img

Share this story

Een gebrekkige veiligheid op de bouwplaats en naleving van de veiligheidsvoorschriften zijn historische problemen binnen de bouwsector. Wanneer bouwfirma’s er niet in slagen om veiligheidsprocessen uit te voeren, lopen hun werknemers gevaar. Enkel d.m.v. effectieve interne inspecties en processen kunnen bedrijven hun werknemers veilig houden en de kwaliteit-, gezondheid-, veiligheid- en milieuaspecten (QHSE) verzekeren.
Kwaliteit, gezondheid, veiligheid en het milieu (QHSE) zijn belangrijke aspecten van elk constructie project. Deze elementen moeten in samenwerking met alle betrokkenen – klanten, aannemers, onderaannemers, en andere partners – worden beheerd.
Het is nu algemeen geweten dat technologie en constructie beheer software kunnen helpen in deze aspecten van een bouwbedrijf. Zelfs nu dat de bouwsector meer ontvankelijk is voor technologie-adoptatie, zijn velen nog steeds terughoudend wanneer het komt op technologie en technologische tools op de bouwwerf. Personen moeten de voordelen van technologie en bouwwerf management apps leren kennen vooraleer ze deze barrières kunnen overkomen.
Gerelateerd artikel: Meest voorkomende constructie problemen die constructie technologie kunnen oplossen.

Laten we een Kijkje Nemen naar de Voordelen van QHSE Digitalisering

Overschakelen naar een volledig QHSE systeem vergt tijd. Maar uiteindelijk is het het waard. Indien je meerdere projecten en sites beheert op verschillende locaties, is een gedigitaliseerd QHSE inspectie systeem de enige effectieve oplossing. Een gedigitaliseerde QHSE strategie kan verscheidene teams tijd en geld besparen. Een centraal QHSE systeem creëert een veiliger en meer kwalitatieve werkomgeving voor je werknemers.

Verhoogde productiviteit

Het stroomlijnen van QHSE-controlelijsten vanaf het begin van elk bouwproject, en het opvolgend monitoren ervan gedurende de gehele projectcyclus, resulteert in prestaties en KPI-tracking te allen tijde. Dit leidt tot regelmatige beoordelingen en audits die verder de QHSE-prestatie kunnen benchmarken in alle constructie sites. Uiteindelijk is de enige uitkomst een algemeen verhoogde productiviteit.

Oplossing voor een tekort aan werkkracht

Het beheren van QHSE-processen en de volledige bouwwerf digitaliseren is een goede strategie om het tekort aan werkkracht te verlagen. Mobiele toestellen staan je toe alle informatie op de site te verzamelen. Dit betekend dat alle taken en evenementen kunnen worden gecentraliseerd in een universeel plan, dat real-life monitoring van alle werknemers en hun activiteiten toestaat. Zo beheer je uiteindelijk je werknemers meer efficiënt terwijl je onnodige administratieve tijd op kantoor vermijdt.

Lagere operatie kosten

Een van de meer voor de hand liggende effecten van het digitaliseren is een verlaagde kost en overtijd. Met een actief QHSE-systeem, kunnen bouwbedrijven, groot en klein, snel aanpassingen maken in een project zonder grote risico’s te lopen. Taken worden gecontroleerd en voltooid in fases, wat grote projecten vereenvoudigd naar beheerbare kleine taken. Projecten kunnen makkelijker worden uitgevoerd, wat risico’s elimineert en fouten verlaagt, wat resulteert in lagere operatiekosten en een verhoogde kwaliteit van het project.

Omzetgroei

Een gedigitaliseerd QHSE-systeem vertaalt in goede planning, betere communicatie, verhoogde veiligheid en verhoogde productiviteit. Hoe beter je bent in deze dingen, hoe hoger je constructie omzet.

Blijf competitief

In een industrie waar productiviteit een grote uitdaging blijft, is het digitaliseren van je processen en je bedrijf een manier om competitief te blijven. De omschakeling naar een digitale transformatie is onvermijdelijk als het de enige manier wordt om constructie productiviteitsproblemen en een tekort aan werkkracht op te lossen.

Digitalisatie is onvermijdelijk

Dankzij smartphones en mobiel internet zijn we op elk moment van de dag verbonden. Deze manier van leven geldt nu ook voor onze professionele omgeving. Indien je bedrijf de methodes en processen vatbaar maakt voor digitale verbeteringen, is het vermijden van digitalisatie onmogelijk.
Een van de grootste problemen geassocieerd met QHSE-procedures en systemen kan verholpen worden met een digitale oplossing, zo wordt het onvermijdelijk aan digitalisatie te ontsnappen.  Pre-digitale bedrijven zullen aan deze onvermijdelijke revolutie moeten deelnemen. Bedrijven die willen ontsnappen, of die hun digitalisering willen beperken tot bepaalde processen, zullen achter blijven.
Door digitalisering zijn mensen en objecten met elkaar verbonden; het heeft interactie via internet heel gemakkelijk en efficiënt gemaakt. In de professionele context minimaliseert dit communicatie vertragingen en overbrugt het de communicatiekloof.
Lees meer: Wat is QHSE digitalisatie?

Waarom je QHSE-inspectie process digitaliseren

In een 2016 Nationaal veiligheids rapport, bleek dat 78% van veiligheidsprofessionals nog steeds absolute methodes gebruikt om veiligheid en activiteiten te beheren. Slechts 19% krijgt een automatische update wanneer een veiligheidsrisico zich voordoet. Hierdoor stellen vele werkgevers hun werknemers in een groot risico. Up-to-date QHSE-informatie moet te allen tijde beschikbaar zijn en bouwbedrijven zouden deze optie beschikbaar moeten stellen. Door een constructie beheersoftware in te zetten die QHSE-inspecties kan uitvoeren, kunnen bedrijven een centraal systeem voor QHSE-aspecten hebben en worden fouten bij het loggen en het overbrengen van informatie geëlimineerd.

Identificeer je QHSE-doelen en noden

Voor het kiezen van een QHSE-management software, moet je bedrijf zijn specifieke QHSE-inspectie doelen en noden instellen.

  • Kan je het integreren met je huidige QHSE-systeem?
  • Is het intuïtief te gebruiken voor je werknemers?
  • Hoeveel werknemers zullen de software gebruiken?
  • Kan je generieke inspectie checklisten aanmaken voor verschillende projecten en sites?
  • Zal het pen-en-papier methodes elimineren en in plaats daarvan informatie en gegevens delen via een effectief mobiel platform, online en offline?
  • Staat het je toe non-conformiteiten te traceren om patronen te identificeren om zo verbeteringen aan te brengen in al je projecten?

Een constructie QHSE-beheer software zou je moeten toestaan QHSE-inspecties toe te wijzen en te traceren met gebruik van gepersonaliseerde checklisten voor project sites, inclusief gepersonaliseerde rapporten en cloud-based offline mobiele real-time inspecties.

5 manieren waarop je constructieve veiligheid kan verbeteren:

  1. Gestroomlijnde processen

Cloud-based mobiele applicaties staan bedrijven toe veiligheidsprocessen volledig te digitaliseren en stroomlijnen.

  1. Beste praktijken delen

Het rapporteren en delen van beste praktijken voor mobiele toestellen geeft veiligheidskennis en verhoogt het bewustzijn van de veiligheid.
3.Monitoring van de veiligheid van wearables
Het digitaal monitoren van veiligheid-slijtage en apparatuur zou van onschatbare waarde kunnen zijn, vooral voor werknemers die gevaarlijke taken uitvoeren.

  1. Beheren van een crisis

Het onmiddellijk informeren van site supervisors en management via toestellen wanneer een ongeval plaatsvindt bespaart tijd tijdens kritieke situaties.

  1. Voorspelbaar analyse

Eens processen gedigitaliseerd zijn, worden gegevens verzameld die geanalyseerd kunnen worden om zo veiligheidsgerelateerde trends op te merken.
Veiligheid zou steeds een centraal punt moeten zijn voor elk bouwbedrijf dat wil blijven groeien en competitief wil blijven. Aannemers die veiligheid als secundair beschouwen, na kost en deadlines, droegen reeds de ernstige gevolgen. Doe dit je bedrijf niet aan.