Het belang van OKR’s en KPI’s in uw QHSE-beleid

Written by LetsBuild

Follow us

img

Share this story

In het hart van eender welke onderneming vindt men een sterke veiligheidscultuur. Een succesvol en slim bedrijf maakt daarom gebruik van de beschikbare gegevens om continu zijn standaarden op vlak van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu te verbeteren.

OKR’s en KPI’s

Uw Objective & Key Results (OKR’s) maken duidelijk waar u met uw bedrijf heen wilt gaan en of u er reeds bent of niet. Uw Key Performance Indicators (KPI’s) daarentegen meten uw voortgang tot specifieke doelstellingen. KPI’s zijn een erg handig instrument om uw voortgang te monitoren en zouden een cruciaal onderdeel van het takenpakket van uw QHSE-manager moeten uitmaken. ‘Lagging indicators’ worden gebruikt om voorgaande incidenten op te volgen en de bron van het achterliggende probleem te achterhalen. ‘Leading indicators’ daarentegen hebben een voorspellend karakter en helpen u potentiële problemen en incidenten te identificeren en te voorkomen voor deze zich voordoen.
KPI’s geven u een goed overzicht over hoe uw medewerkers, processen en tools zich gedragen. Ze helpen u de volgende fase van het project in de juiste richting te sturen. Gebruik KPI’s om uw voortgang op te volgen en te garanderen dat uw bedrijf op eender welk moment in overeenstemming is met alle wettelijke vereisten en voorschriften (zoals de ISO-certificaties).

Een goede KPI is SMART:

  • Specifiek – het moet duidelijk zijn wat er gemeten moet worden
  • Meetbaar – het kan gemeten worden aan de hand van vooropgestelde richtlijnen
  • Acceptabel – het ultieme doel moet realistisch zijn
  • Relevant – het moet een waardevol inzicht bieden in de algemene QHSE-performance
  • Tijdsgebonden – het moet een vastgesteld tijdsbestek volgen

Ga nog verder en leer hoe u QHSE-maatregelen met een digitale controlelijst kunt opstellen, evalueren en prioriteren.

Bepaal betrouwbare HSE-maatstaven

Het bepalen van betrouwbare HSE-maatstaven is grotendeels afhankelijk van uw bedrijfsdoelstellingen en hoe u deze wenst te bereiken. Het effectief meten van uw KPI’s helpt u een gezonde KAM-cultuur binnen uw organisatie te promoten.
Uw HSE-manager moet gebruik maken van metrics die uw algemene performance weerspiegelen. Indien u uw incidenten niet langer opvolgt, betekent dit dat uw HSE-activiteiten ook niet meer geldig zijn. Oude data kan dan ook niet gebruikt worden om huidige potentiële problemen en risico’s te identificeren. Door near-misses en incidenten niet te registeren en rapporteren, doet u inbreuk op het groter geheel.
Leer hoe uw HSE-manager een belangrijke rol speelt bij het implementeren van uw OKR’s, KPI’s en in-house QHSE-beleid.

Welke essentiële metrics moet u gebruiken

Volg geregistreerde incidenten en ongevallen, near-misses, veiligheidsaudits en -inspecties, corrigerende acties, het opleiden van uw medewerkers, hun welzijn en uw uitgaven op.

Geregistreerde ongevallen en incidenten

Ongevallen en incidenten zijn zogenaamde ‘lagging indicators’: ze stellen u in staat om uw HSE-beleid nauwkeurig onder de loep te nemen. Ook de Europese wet vereist dat u werkgerelateerde ongevallen die letsels veroorzaken registreert.

Near misses

‘Near-miss’-incidenten worden doorgaans overkeken, én de daaraan gekoppelde gegevens worden vaak verkeerd voorgesteld. De registratie en rapportage van near-misses en het ontwikkelen van doeltreffende strategieën om dergelijke gebeurtenissen tegen te gaan kan u al een heel eind op weg helpen om potentiële ongevallen te vermijden. Het is van vitaal belang dat u uw werknemers hierbij betrekt. Maak duidelijk dat het nét zo belangrijk is om near-misses te rapporteren en houd bij wie wat gedaan heeft om een spoor van verantwoordelijkheid te behouden.

Veiligheidsaudits- en inspecties

Zorg ervoor dat u uw audits en inspecties elke maand, kwartaal of jaar evalueert. Op regelmatige basis uw werkprocessen en workflow auditen maakt integraal deel uit van uw ‘due diligence’ wanneer u een nieuw project start. Registreer uw voltooide audits en veiligheidsinspecties en noteer wie ze heeft uitgevoerd om wijzigingen bij te houden en na te gaan wie er verantwoordelijk is.

Corrigerende acties

Eender welke corrigerende actie voor eender welk probleem, ongeacht hoe groot of klein die is, moet geregistreerd worden. Het identificeren, oplossen en monitoren van problemen stelt u in staat bepaalde vaste patronen te identificeren.

Opleiding van uw medewerkers

Het bijhouden van de opleiding en training van uw medewerkers is, hoewel het vaak overkeken wordt, van vitaal belang om ervoor te zorgen dat u in overeenstemming bent met alle voorschriften en is bovendien een teken van proactief leiderschap. Houd uw medewerkers op de hoogte en maak ze bewust van uw bedrijfsprocedures en beleid om hun engagement te vergroten en een veiligheidscultuur op te bouwen.

Welzijn van uw medewerkers

Het welzijn van uw medewerkers staat steeds centraal binnen uw HSE-strategie. Volg hun afwezigheden op en het aantal dagen dat verloren gaat aan ziekte. Meet daarnaast ook hoeveel productiviteit er verloren gaat wanneer een werknemer wél opdaagt als hij ziek is en onder de norm presteert.

Uitgaven

Vergeet niet om tenslotte na te gaan hoeveel geld u spendeert aan gezondheids- en veiligheidsgerelateerde initiatieven.
Zoals we eerder al vermeldden, is het ontwikkelen en vastleggen van betrouwbare HSE-maatstaven grotendeels afhankelijk van uw bedrijfsdoelen en wat uw bedrijf wenst te bereiken. Daarentegen helpt het effectief meten van uw KPI’s u om een gezonde KAM-cultuur binnen uw bedrijf te promoten. Om letsels of materiële schade op de bouwplaats te vermijden, is het nu aan jou om uw OKR’s en KPI’s te ontwikkelen en ze nauwlettend op te volgen.