Het kostenbeheer van bouwprojecten verbeteren

Written by LetsBuild

Follow us

img

Share this story

Tijdens de implementering van een project worden procedures en het bijhouden van gegevens essentiële tools voor de manager maar ook voor de andere procesdeelnemers. Deze tools realiseren de dubbele doelstelling van bijhouden van financiële transacties die in elk project opduiken én het aangeven van vooruitgang en problemen die het project beïnvloeden.

Wat is kostenbeheersing?

Kostenbeheersing is een proces dat de hele bouwperiode moet blijven duren om te garanderen dat de kostprijs van het gebouw binnen de overeengekomen grens blijft. Kostenbeheersing valt uiteen in twee belangrijke domeinen:

  1. De kostenbeheersing tijdens de ontwerpfases;
  2. De kostenbeheersing door de aannemers, zodra de constructiefase van het project start.

Kostenbeheer wordt gezien als een managementproces dat informatie genereert ter ondersteuning van beslissingname, en dat kostenbeperking, waardeverbetering en continu verbeteren in de organisatie stimuleert. De systemen van dit proces omvatten:

  • Kostenramingsprocessen;
  • Kostenplannings- en -beheersingsprocessen.

Kostenramingsprocessen

Dit proces heeft als doel de kosten te ramen van producten en processen die bij de productie betrokken zijn. Dit veronderstelt volledig inzicht in het ontwerp, de contacten en de productie, voor een correct beeld van het materiaalgebruik in de transformatie- en procesactiviteiten.

De implementatie van het kostenramingsproces in de bouwsector start gewoonlijk door een begroting op te stellen in de vroegste fase van het project. Deze begrotingsfase is zeer belangrijk gezien haar aandeel in het project zelf en als referentie voor productieplanning en controle.

Projectkostenraming is een zeer complexe opdracht door de inherente onzekerheid en variabiliteit in de bouw. Dat is waarom feedback vanuit de kostenbeheersing van cruciaal belang is. Het kostenramingsproces kan de kwaliteit van de beschikbare informatie in het kostenplan verbeteren, wat nuttig zal zijn voor verder gebruik door het kostenramingsproces.

Kostenplannings- en -beheersingsprocessen

Kostenplanning houdt in dat de initiële kostenraming wordt verfijnd, dat een projectcashflow wordt aangeleverd, dat wordt voortgebouwd op de extra informatie die ontstaat tijdens het project (zoals de deadlines van betalingen voor de hoofdleverancier van materialen) dat op het productieplan wordt gevormd. Deze bijkomende processen moeten de beslissingname dynamisch ondersteunen, zodat het bereiken van de doelstellingen waarschijnlijker wordt.

Kostenbeheersing omvat toezicht op de feitelijke kostenprestaties en stelt bedrijfsopportuniteiten vast. Deze controle beperkt zich niet tot vergelijking van de geraamde en de feitelijke prestaties, maar focust ook op waardecreatie.

Wie dit alles in het achterhoofd houdt, levert grotere kwaliteit in het kostenbeheer door proactief te werk te gaan en het bedrijf te helpen het hoofd te bieden aan de dynamische, onzekere en complexe toestand van vele bouwprojecten.

Tot slot zult u het ermee eens zijn dat kostenbeheer moet worden gezien als een proces en dat de implementatie hiervan innovatie, automatisatie, leerprocessen, betrokkenheid en engagement van mensen eist.

Hebt u andere methodes voor of meningen over kostenmanagement? Het knappe van onze tijd is dat de bovenstaande processen gemakkelijk kunnen worden beheerd met de geavanceerde tools die de moderne technologie ons aanreikt. Als u in om het even welke fase van het kostenmanagement problemen ontmoet, mag u nooit vergeten dat het ons allemaal aanbelangt en dat wij er zijn om te helpen! Als u uw proces voor kostenmanagement effectiever, boeiender en interessanter wilt maken, kunt u hier klikken om ons uw verhaal te vertellen. Wij kunnen dan (gratis) tonen hoe een moderne bouwer het allemaal vlot en stipt oplost en met één klik een groot aantal stakeholders bij het proces betrekt.