As-built documentatie is erg waardevol voor uw bouwwerf

Written by LetsBuild

Follow us

img

Share this story

Uit onze eerdere as-built artikelen hebben we geleerd dat as-built tekeningen erg belangrijke en kritische informatie meebrengen die nodig is gedurende en na de bouw van een project. Tijdens de constructie, dient as-built documentatie als een basis voor alle veranderingen, aanpassingen en alle gerelateerde wijzigingen die gemaakt worden, zodat informatie eenvoudig op te vragen is voor elke design of planwijziging. Na de constructie, bieden as-builts een hoop toegankelijke data over wat er daadwerkelijk gebouwd is.

Inconsistenties in verband met de design plannen en de as-built documentatie resulteren in aanzienlijke kosten gerelateerd aan vertragingen en herwerken doorheen de uitvoerings-, onderhouds- en eventueel renovatiefases.

Pen-en-papier as-built documentatie

Het is veelvoorkomend voor bestaande gebouwen om niet te beschikken over de noodzakelijke documenten, change orders en as-built tekeningen dankzij de traditionele documentatie methodes van vroeger. Het resultaat hiervan is dat traditionele as-built documentatie geïdentificeerd werd als de meest voorkomende bron van falen in projectmanagement, gebouw rehabilitatie en renovatie keer op keer. Het is de oorzaak van zoveel problemen en uitdagingen in het managen en onderhouden van constructie projecten doorheen hun levenscyclus.

Het meest voorkomende probleem is herwerken – de onmogelijkheid om gerelateerde constructiedata op te halen wanneer nodig heeft geleid tot onredelijke tijds- en kostenoverschrijdingen. In een retrospectieve studie, vonden onderzoekers dat ondanks de modern geïntegreerde inkoopmethodes, bleven herwerken hetzelfde. Wat een verschil maakt is inter-organisatorische communicatie in de formatieve fases van een project dat design-gerelateerde herwerken vermindert.
Dankzij de meerdere verschillende constructie professionals die werken aan verschillende onderdelen van een project (design, structuur, services, etc…), volgt het project normaal gezien een gefragmenteerde management methode.

Als informatie niet exact is in een aspect of fase, zullen de volgende fases deze onnauwkeurigheid overdragen en foutieve lagen toevoegen in de documentatie. Een onvervuld of vergeten documenten, change order of as-built tekening zal resulteren in een heleboel vergeten documenten.

Constructiemanagementsoftware en BIM

Het gebruik van constructie technologie om werkstromen te automatiseren en collaboratieve samenwerking te integreren verbetert de bouwproductiviteit aanzienlijk. Het gebruik waarvan gebaseerd is op de hiërarchische aanpak van bouwprojecten en focust op de volgende doeleinden:

  • Minimalisatie van de loopduur van de project opbouw,
  • Minimalisatie van de (gewogen) tijdstroom van activiteiten,
  • Minimalisatie van de (gewogen) vertragingen van activiteiten voor gegeven activiteit deadlines,
  • Minimalisatie van de gemiddelde multiproject vertraging voor gegeven project deadlines onder gelijktijdige bedenking van meer dan een enkel project.

Door het limiteren van de hoofd bouwfactoren, geeft u uw projectmanager, werfsupervisor of voorman de kans om nauwkeurige beslissingen te maken tijdens geschikte momenten. Door een geschikte constructie managementsoftware toe te voegen, geeft u ze de mogelijkheid om beslissingen te maken in realtime. Simpel gezien, succesvolle constructie management leidt tot een succesvol constructieproject.

Aangezien huidige processen en traditionele documentatie zichzelf niet bruikbaar maken in het managen van de gehele levenscyclus van het gebouw en de voortdurende veranderingen die een gebouw doorstaat, kunnen constructiemanagementsoftware en BIM de bovenstaande conflicten en problemen behandelen en alle data gebruiken die traditionele documentatie verkwist. As-built modellering kan gebouwen documenteren en visualiseren, en zelfs een 3D visualisatie voorzien met de integratie van BIM.

As-built software en BIM kunnen technische voordelen leveren die de productiviteit en duurzaamheid van uw bouwprojecten zullen verbeteren doorheen de levenscyclus.

Gerelateerd artikel: Wie maakt as-builts en wie moet ik inhuren?

As-Builts maken het bouwen van projecten duurzaam

De duurzaamheid van een project wordt gemeten door (1) sociale, (2) economische, en (3) milieugerichte elementen

Sociale

As-builts en BIM verbeteren de sociale duurzaamheid van een project door het verschaffen van betere faciliteitendesigns die gefocust zijn op het comfort van de gebouwgebruikers. Vooraleer een faciliteit gebouwd wordt, moeten de bouweigenaren de het design bekijken en kritiek geven op de visualisatie van het designmodel. Daarnaast, met een BIM platform, wordt een zeer gefragmenteerde werkmodus geconverteerd tot een collaboratieve werkmethode die betere communicatie van informatie toelaat tussen de stakeholders voor betere besluitvorming vooraleer een faciliteit gebouwd wordt.

Economisch

Wanneer het aankomt op economische duurzaamheid, zorgen as-builts voor exacte schattingen van nodige materialen en houden ze bij welke aanpassingen er gemaakt worden. Met BIM-gebaseerde kostenschatting software, worden schattingen en offertes automatisch verrekend gedurende de gehele productie en constructie.

Milieugericht

In milieugerichte termen, kunnen as-builts en BIM een gebouw ’s prestaties simuleren om het energieverbruik en de milieugerichte prestatie van een gebouw te evalueren. As-built data (locatie, bouwgeometrie, materialen, etc…) kunnen gebruikt worden als uw BIM framewerk voor collaboratieve designprogressie en optimalisatie en simulaties.
As-builts en bouwinformatiemodellering voegt een precieze informatie toe voor een besluitvormingsproces gebaseerd op kennis. Dus, heeft u de mogelijkheid om problemen te corrigeren en fouten te vermijden in grote aantallen.

As-built conflicten en BIM nauwkeurigheid

In een onderzoek dat keek naar as-built case studies voor BIM conflictdetectie en documentatie, werden conflicten eenvoudig gespot wanneer objecten gerepresenteerd werden in het BIM model. Met digitale as-builts (en BIM-technieken), hadden constructie activiteiten een foutmarge van 6.646% voor de veertien hoofdactiviteiten. De traditionele schatting, in vergelijking, was 43.749% voor dezelfde activiteiten. Dit reflecteert de merkwaardige nauwkeurigheid van digitale as-built methodes vergeleken met traditionele pen-en-papier methodes.

Voor een korte introductie tot de basis van as-built tekeningen, bekijk onze korte gids.

Conclusie

Digitale as-built documentatie en BIM tools verbeteren datacontrole en management in bouwprojecten aanzienlijk. As-built software kan verschillende conflicten detecteren tussen as-built tekeningen en plandocumenten. Door digitale visualisatie, kunnen problemen en herwerken opgelost worden vooraleer ze voorkomen, dankzij 2D en 3D visualisaties en cross-sectionele bezichtiging van de project designplannen. As-built software is belangrijk voor conflictdetectie en herdocumentatie van bestaande gebouwen, en voor het reduceren van change orders voor aangaande projecten.

Dankzij de nauwkeurigheid van digitale as-built tekeningen, zijn ze, hierdoor, krachtige tools in het verhogen van de bouw efficiëntie, productiviteit en oplevering.

Als u nieuw bent in het gebied van digitale as-builts en as-builts in het algemeen en u meer wilt leren, ontdek dan onze link over as-built software om u te helpen met uw bouwprojecten. Ontdek vandaag nog hoe u as-built constructie kan implementeren in uw huidige constructieprocessen en zie grote verbeteringen in uw constructie managementstijl en globale projectlevering. Verzeker de duurzaamheid van uw bouwproject doorheen de gehele levenscyclus.

Topics: