Hoe verbeter je teamwork en teambuilding in de bouwsector?

Written by LetsBuild

Follow us

img

Share this story

Voor élk bouwproject geldt dat het extreem belangrijk is om tot een goede samenwerking te komen tussen al wie aan dit project meewerkt. Anders gezegd: kwaliteitsvol teamwork is een basisvereiste. In de werkgroepen die betrokken zijn bij een bouwproject, duiken enkele groepen altijd opnieuw op: ontwerpers, architecten, ingenieurs, investeerders en aannemers. De teamleden moeten eenzelfde visie delen om het project effectief en efficiënt te voltooien vóór de deadline. Het ultieme doel van het project moet zijn de belangen van elke werkgroep te combineren.
Het is belangrijk om aan te stippen dat het bijeenbrengen van mensen niet automatisch tot effectief teamwork leidt. Daarom moet je de teamleden selecteren nog voor je het project start.

Teamleden selecteren

Sommige onderzoekers beweren dat je, als je omringd wordt door zeer bekwame mensen, alles zal doen om je eigen potentieel te tonen. Bij het samenstellen en managen van een team moet je echter niet uitsluitend naar talent en technische vaardigheid, maar ook naar individueel gevoel voor coördinatie en interpersoonlijke vaardigheden uitkijken.
Bij het selecteren van mogelijke teamleden is het essentieel uit te kijken naar mensen die kunnen meedraaien in de bedrijfscultuur en mensen die groei en ontwikkeling binnen een team willen nastreven.

Technieken om de kwaliteit van het team te verhogen

We bieden je 4 technieken om het teamwork en de teambuilding op het bouwterrein te verbeteren: gedeelde doelen, vertrouwen, verantwoordelijkheden en risicobeheer.

Gedeelde doelen

De eerste stap is de doelen van het project te bepalen. Dit is belangrijk, want als mensen het einddoel van het project begrijpen, kunnen ze tijdens het project op een hoger niveau presteren, omdat ze het ‘grotere plaatje’ zien. In de bouwsector kan je hiervoor zorgen met een pre-constructiemeeting of een kick-offmeeting (‘de aftrap’). Iedereen moet het eens zijn over de doelstellingen, over de te gebruiken materialen en technieken, planning en timing, veiligheidsprogramma en het voltooien van het project binnen het geplande budget.

Vertrouwen vestigen – Teambuilding

Als je in een team werkt, moet je onder meer leren elkaar te vertrouwen en te respecteren. Het is de bedoeling het begrip binnen het team of de teamdynamiek te verhogen en de manier waarop het team samenwerkt te verbeteren.
Heel wat activiteiten kunnen de teamleden dichter bij elkaar brengen, waardoor de teamprestaties verbeteren. Verwar dit echter zeker niet met “recreatie als team”. Teambuilding valt te integreren in de dagelijkse activiteiten en wordt verbeterd door implementering van de juiste activiteiten en leiderschap.

Verantwoordelijkheden

Tijdens het project heeft elk lid eigen taken en verantwoordelijkheden. Om het team effectief te laten werken, moeten teamleden elkaars plichten, verantwoordelijkheden en ook de andere groepstaken begrijpen. Bij de start van het project moet elk lid zijn opdrachten kennen. Dit stroomlijnt de confrontatie van meerdere teamleden met eenzelfde taak, wat anders zou leiden tot tijdverlies en meerkosten.

Risicobeheer

Bij de start van het project moeten teamleden uitsluitsel geven over de risico’s van de  toewijzing van taken en verantwoordelijkheden, en hoe die risico’s zullen worden beheerd. Bijvoorbeeld: een te klein aantal werknemers kan effect hebben op de termijnen van dure projecten; kwetsuren op de werkvloer kunnen de planning verstoren en tot meerkosten leiden. Teams moeten een lijst opstellen van de risico’s, voorrang geven aan de frequentst voorvallende incidenten en een plan ontwikkelen om deze in te perken.

Wat is essentieel bij dit alles?

In één woord: communicatie. Wil je dat je team functioneert als één geheel? Dan moet je ervoor zorgen dat de teamleden “über-connected” zijn en in staat zijn om informatie weer te geven, mee te delen en onderling te delen.
De perfecte en gepaste software is een elegant hulpmiddel om het teamwork van een project te verbeteren. De juiste app kan helpen om teams te bouwen die op de bouwplaats niet te stoppen zijn. U vindt meer nuttig advies over de verbetering van de bouwproductiviteit in het gratis ebook, The Circle of Productivity.