Aannemer: De rol en taken

Written by LetsBuild

Contractor: roles & duties | LetsBuild

Follow us

img

Share this story

Wat is een aannemer (definitie)?

In de bouw is een aannemer een organisatie (of soms een persoon) die door de klant wordt ingehuurd om het werk uit te voeren dat nodig is voor de voltooiing van een project.

Aannemers hebben echter niet altijd de expertise of vaardigheden die nodig zijn om al het bouwwerk zelfstandig te voltooien. Daarom zijn ze tevens verantwoordelijk voor het benoemen van onderaannemers, die in staat zijn om specifieke delen van het project te voltooien. Normaal gesproken zijn er veel onderaannemers betrokken bij een bouwproject.

Het spreekt voor zich dat de rol van een aannemer vele verschillende niveaus omvat, omdat deze verantwoordelijk is voor een breed scala aan taken en mensen. In dit artikel proberen we wat meer inzicht te geven in de verschillende verantwoordelijkheden die een aannemer kan hebben.

Gratis eBook: Onthulling van de Weg naar digitale transformatie in de Bouw

De verantwoordelijkheden van een algemene aannemer

Aannemers in een bouwproject kunnen veel verschillende rollen en posities aannemen.

Een algemene aannemer (hoofdaannemer) is vaak de meest invloedrijke van allemaal. Een algemene aannemer is verantwoordelijk voor uiteenlopende details gedurende een bouwproject.

Eén van zijn belangrijkste taken is waarschijnlijk om de juiste mensen te vinden om de klus te klaren. Maar dat is niet het enige wat hij moet doen.

general contractors
Het zorgen voor materialen, apparatuur en alle andere diensten die nodig zijn voor de soepele ontwikkeling van het project maakt ook deel uit van zijn taken. Hierbij kan de hulp van onderaannemers waardevol zijn, aangezien zij in de meeste gevallen hun eigen netwerk hebben dat de voortgang van het project kan ondersteunen.

Verder zijn hier enkele van de meest voorkomende aspecten van een project waarvoor een algemene aannemer verantwoordelijk kan zijn:

 • Aanvraag van bouwvergunningen
 • Eigendomsbeveiliging
 • Het verstrekken van (tijdelijke) faciliteiten op de werf
 • Omgaan met afval
 • Beheer van personeel op de werf
 • Landmeten van het terrein
 • Terreinengineering
 • Planningbeheer

Het is duidelijk dat een algemene aannemer ook de verantwoordelijke persoon is voor de kwaliteit van het werk dat aan de klant wordt geleverd. In ieder geval moet veiligheid altijd de hoogste prioriteit hebben voor iedereen die betrokken is bij een bouwproject.

Andere soorten aannemers

Algemene aannemers zijn waarschijnlijk het belangrijkste type aannemer, maar dat betekent niet dat ze de enige categorie aannemers zijn binnen de industrie. Er zijn veel verschillende aannemersrollen, die variëren in verantwoordelijkheden, het risiconiveau dat ze op zich nemen, en natuurlijk hun salaris.

Dit zijn de belangrijkste soorten aannemers die je moet kennen:

Bouwmanager

Een bouwmanager wordt normaal gesproken ingehuurd in de ontwerpfase, zodat zij het team kunnen helpen bij het ontwikkelen van het project op basis van hun rijke ervaring. In sommige gevallen kan een bouwmanager de bouwfase initiëren voordat het ontwerpproces is afgerond.

In dergelijke gevallen moeten bouwmanagers er zeker van zijn dat ze alle informatie hebben die ze nodig hebben om het project te starten en binnen de afgesproken deadlines en budgetten te houden. Anders bestaat er een ernstige mogelijkheid dat de efficiëntie en kwaliteit van het project zullen dalen.

Meer weten? Bouwmanagement 101: De ultieme gids

Bouwmanagers kunnen ook verantwoordelijk zijn voor het beheren van vakcontractanten. Desalniettemin kunnen klanten verantwoordelijk zijn voor de vakcontracten in veel projecten als ze de vereiste ervaring hebben. Als de vakcontracten niet aan de klantzijde worden geplaatst, is de managementaannemer daarvoor verantwoordelijk.

Bouwmanagers worden gezien als de koning van de bouwplaats, gezien de enorme hoeveelheid verantwoordelijkheden en mensen die ze moeten beheren.

Hoofdaannemer

Een andere categorie aannemers die u moet kennen, is de categorie van hoofdaannemers. Het is een vage categorie omdat er veel definities zijn die aan hoofdaanneming kunnen worden gegeven. Soms kan een hoofdaannemer synoniem zijn voor een algemene aannemer.

Hoofdaanneming is een goede keuze voor grootschalige klanten. Ministeries, zoals het Ministerie van Defensie, kunnen een uitstekend voorbeeld zijn van een klant voor hoofdaanneming, omdat zij voortdurend behoefte hebben aan bouw- of onderhoudswerkzaamheden.

Over het algemeen is de relatie van een klant met een hoofdaannemer echter een langetermijnverplichting die één of meer toekomstige projecten kan omvatten.

Opdrachtgever

Een aannemer kan ook verantwoordelijk zijn voor het waarborgen dat al het werk in een project voldoet aan de CDM-regelgeving. Deze regels bestrijken een breed scala aan aspecten van het project die voornamelijk te maken hebben met gezondheid en veiligheid.

contractor

Kortom, dit zijn enkele van hun meest opmerkelijke taken en verantwoordelijkheden:

 • Voortgangsbewaking.
 • Plannen en beheren van de bouwfase van een project.
 • Coördineren met de hoofdontwerper en de opdrachtgever.
 • Bovenop het werk op de bouwplaats zitten.
 • Ervoor zorgen dat de gezondheids- en veiligheidsspecificaties worden nageleefd.
 • Voortdurend bekijken, aanpassen en bijwerken van het programma van het project op basis van de laatste wijzigingen en ontvangen feedback.
 • Samenwerken met andere aannemers.

Ontwerp- en bouwaannemers

Last but not least op onze lijst, zijn het de ontwerp- en bouwaannemers die verantwoordelijk zijn voor het eerst ontwerpen van het project en vervolgens zorgen voor de ontwikkeling ervan terwijl ze de talloze details op de bouwplaats beheren.

Het is een meer holistische benadering omdat de aannemer bijna elke stap van het project betrekt. In sommige projecten blijft de aannemer zelfs na voltooiing van het project boven op het project door de gebouwde structuur te onderhouden.

Gemeenschappelijke pijnpunten voor een aannemer

Het mag duidelijk zijn dat een functie als aannemer zeer veeleisend is. U moet de volledige controle hebben over uw projecten en dient in staat te zijn om snel eventuele problemen vast te stellen. Alleen dan kunt u snel handelen en kunt u voorkomen dat er kostbare fouten worden gemaakt. Hier zijn enkele van de meest voorkomende obstakels die aannemers moeten overwinnen:

 • Het beheren van het team op de werf: Het kan moeilijk zijn om een sterke verbinding tussen de werf en het kantoor te behouden – vooral in gevallen waarin een aannemer bovenop tal van verschillende projecten tegelijk zit.
 • Taakverdeling: Hoe beter de verbinding tussen kantoor en de werf, hoe eenvoudiger het wordt om taken te delegeren en iedereen op één lijn te houden.
 • Programma reviews en updates: Zoals bouwexpert Matt Ghinn al zei: “Programma is koning”! Dat gezegd hebbende, moeten aannemers altijd op de hoogte zijn van de laatste projectupdates.

Read also: Modern methods of construction – The future is now!

 • Papierwerk: Papierwerk is één van de grootste nachtmerries voor elke aannemer. Tijdens een bouwproject is er een enorme hoeveelheid vastgelegde gegevens, en met dat in gedachten wordt het duidelijk dat de overgang van pen en papier naar digitaal erg belangrijk is.
 • Samenwerking in de hele toeleveringsketen: Verbetering van communicatie en samenwerking tussen werknemers en onderaannemers kan het verschil maken tussen het succes en het falen van een project.
 • Leren van eerdere projecten: Aannemers moeten beter worden in het gebruik van verzamelde projectgegevens. Deze waardevolle informatie kan als basis dienen voor het verbeteren van de efficiëntie en het verminderen van dubbel werk in toekomstige projecten.

Aannemers als specialisten:

Er is veel discussie over de diverse rol die een aannemer heeft in een project. Er zijn veel voorbeelden van aannemers die zich met te veel dingen tegelijkertijd bezighouden in een poging verschillende soorten projecten en klanten tevreden te stellen.

Interessant genoeg begint er een verschuiving in die richting te ontstaan. De specialisatie van aannemers zou een slimme strategie kunnen zijn voor de toekomst, ten behoeve van zowel de bouwsector als de aannemers zelf.

contractor
Wat bedoelen we met specialisatie? Simpel gezegd, verwijzen we naar de toewijding van aannemers aan een specifiek type bouwproject (bijvoorbeeld het bouwen van bruggen). Deze aanpak zou aannemers in staat stellen om beter te worden in wat ze doen, terwijl ze hun financiële risico minimaliseren.

Als dit goed wordt gedaan, kan het een win-winsituatie zijn voor de hele sector, want het kan de kwaliteit, financiële stabiliteit en standaardisatie van de sector bevorderen.

Final word

Samengevat blijkt het moeilijker dan het lijkt om een specifieke definitie voor de rol en verantwoordelijkheden van een aannemer op te stellen, vanwege de uiteenlopende diensten die ze tijdens een bouwproject leveren.

De opkomst van digitale tools in combinatie met de uitdagingen waarmee de sector wordt geconfronteerd op het gebied van projectlevering, heeft echter de weg vrijgemaakt voor een nieuwe benadering van de taken van een aannemer.

Klaar om uw taken als aannemer te stroomlijnen en de samenwerking op uw projecten te verbeteren? Plan vandaag nog een demo met Letsbuild en ervaar zelf hoe ons platform uw bouwprocessen kan optimaliseren.