Bouwmanagement 101: De ultieme gids

Written by

construction management

Follow us

Share this article

Bouwmanagement (BM) is een lang en extreem veeleisend proces. Het is de fundering voor elk bouwproject en de sleutel voor het succes van een project. Het doel van bouwmanagement is om een scherpe controle te hebben en een overzicht te behouden over de progressie van een project op het gebied van kwaliteit, kosten en tijd. Het omvat een wijd spectrum aan verantwoordelijkheden en verspreid zich tot verschillende dimensies (constructie, engineering, rechten, software, etc).
Voor deze reden, wordt de rol van een bouwmanager beschouwd als fundamenteel. Om de progressie van een project te verzekeren, is het noodzakelijk om een competente projectmanager te hebben met een overvloed aan competenties en skills. Bouwprojecten hebben vaak nood aan lastminute aanpassingen, waardoor het cruciaal is om een sterke leider te hebben die de stabiliteit kan behouden en de coördinatie tussen verschillende teams kan faciliteren.
Zonder verdere introductie, laten we een kijkje nemen naar de kernprocessen en principes van bouwmanagement. Het zal een lange, maar eer informatieve reis voor u worden.

Bouwmanagement (BM) definitie

Volgens het CMAA, is bouwmanagement “dienst die gespecialiseerde projectmanagement methodes implementeert, om design, constructie en planning van een project te managen van begin tot eind.”
Het projectmanagement proces in de bouw kan extreem verwarrend zijn, maar de kern blijft hetzelfde. De coördinatie, planning en uitvoering van een project, los van het type (commercieel, residentieel, industrieel, agrarisch, burgerlijk).
Solide bouwmanagement vraagt sterke realtime communicatie tussen meerdere project stakeholder. Wat bouwmanagement zo uitdagend maakt is de nood aan diepgaande kennis over een groot aantal gebieden zoals budgets, bedrijfskunde, rechten en bemiddeling. Uiteindelijk, echter, is de oplevering van een succesvol bouwproject aan de klant het allerbelangrijkste.

Bouwmanager: Plichten en verantwoordelijkheden

In simpele termen, een bouwmanager is diegene die verantwoordelijk is voor het project en uitvoering hiervan volgens het bestaande plan. De primaire missie voor de bouwmanagers is om hun project te managen op een manier die de succesvolle voltooiing garandeert binnen het vooraf bepaalde budget en de tijdsplanning. Verder moet de bouwmanager ook zeker zijn dat het hele project in nakoming is met de bouwplannen, codes en andere regulaties.
Zoals CMAA het rapporteert, heeft een bouwmanager tot wel 120 verschillende verantwoordelijkheden tijdens de uitvoering van een bouwproject. Deze 120 verantwoordelijkheden kunnen verdeeld worden tot de volgende categorieën:

 • Het budget bepalen en begrotingen maken.
 • Het maken van de tijdsindeling.
 • Selecteren van de juiste bouwmethodes en strategieën voor hun project.
 • Onderhouden van een dichte en goede relatie met de klanten.
 • Onderhandelen van contractovereenkomsten met werknemers en projectagenten.
 • Verzorgen van de werknemers op de werf.
 • Samenwerken met de verschillende consultant van het project.

De rol van de generale aannemer

Het voltooien van de design fase betekent dat de bouwmanager nu klaar is om een aannemer te zoeken die het project kan uitvoeren. Matt Plaskoff, oprichter en CEO van One Week Bath, legt uit dat de typische verantwoordelijkheden van een generale aannemer te maken hebben met het coördineren van meer dan drie vakken tijdens een project.
Ter aanvullende verduidelijking van deze uitleg, ligt Matt Plaskoff een viertal verantwoordelijkheden toe die een generale aannemer moet betrekken:

 • Globale aansprakelijkheid voor het project
 • Coördinatie van de werkvakken
 • Toewijzing van de middelen
 • Probleemoplossende expertise wanneer problemen opkomen

Er zijn twee types generale aannemers. De eerste zijn er diegene die de uitvoering zullen verwezenlijken volgens de visie van de architect en de designer. De andere zijn de design en bouwaannemers die verantwoordelijk zijn voor zowel de executie van het project als het ontwerpen van het design.  
Het blijkt dus dat de generale aannemers een fundamentele rol spelen gedurende het bouwproces en dat hun rol varieert naargelang hun betrokkenheid tijdens de designfase van het project.

Bouwmanagement 101: The hoofdfuncties

Elk bouwproject heeft bepaalde doelen die behaald moeten worden. Hierdoor is het vaak het geval dat deze doelen elkaar overlappen. In zulke gevallen is de rol van een bouwmanager fundamenteel. Hij/zij is diegene die duidelijkheid moet brengen tot de doelen die behaald moeten worden en vermijden dat kostelijke geschillen de vlotte voortgang van het project in de weg zitten.
Met dit in gedachten, kunnen we de hoofdfuncties van bouwmanagement segmenteren tot vier onderdelen:

 1. Het duidelijk opstellen van de doelen en de scope van het project. Het hierbij plannen van de grote aantallen verschillende parameters zoals tijdsindeling, prestatiesstandaarden, budgets en het kiezen van de projectparticipanten.
 2. Het verbeteren van de middelentoewijzing door het versimpelen van het inkoopproces en het werktuigmanagement.
 3. Het uitvoeren van meerdere acties als een resultaat van de effectieve coördinatie en monitoring van het gehele proces (bv. design, uitbesteding, planning, etc…)
 4. Het bouwen van sterke communicatiekanalen om projectconflicten te vermijden of op te lossen.

Het Winnen van een Bouwproject

Het biedproces kan vaak langdurig en uitdagend zijn. Een parameter die de perplexiteit van het biedproces kan beïnvloeden is, natuurlijk, het aantal aannemers die bieden voor een bepaalde job.
Een biedproces begint wanneer de projecteigenaar de informatie over een job deelt met de aannemers en onderaannemers in een poging om biedingen te verzamelen. Ten eerste zal er een kostenbegroting gemaakt moeten worden gebaseerd op de beschikbare materialen en blauwdrukken. Zo zal de klant een overzicht hebben van het budget dat nodig zal zijn voor de generale aannemer om het project succesvol te voltooien.
Er zijn twee soorten biedingen waarop aannemers kunnen anticiperen:

 1. Open bieding: Open biedingen trekken veel aandacht en zijn veelvoorkomend in publieke bouwprojecten. In open bieding projecten heeft elke aannemer de mogelijkheid om een bod te plaatsen.
 2. Gesloten biedingen: Gesloten biedingen krijgen de voorkeur bij privé projecten. In dit geval kan de klant, oftewel de projecteigenaar, een bepaalde groep aannemers naar zijn voorkeur uitnodigen om hun bod te plaatsen.

Zodra de projecteigenaar alle biedingen heeft verzameld, wordt er een bepaalde selectiemethode gebruikt om de beslissen wie uiteindelijk het project zal gaan uitvoeren. Dezelfde selectiemethode wordt gebruikt voor zowel open als gesloten biedingen.

 • Laag-bod selectie: In dit geval is prijs de grootste focus van het project. De bouwmanagement bedrijven presenteren de laagste biedingen die ze zouden accepteren voor de uitvoering van het project. De projecteigenaar selecteert de laagste offerte en gaat hiermee verder.
 • Beste-waarde selectie: Dit proces overweegt zowel kwalificaties als de prijs. De eigenaar kiest het meest aantrekkelijke bod op het gebied van kwaliteit en geld.
 • Kwalificatie-gebaseerde selectie: Deze methode wordt geadopteerd wanneer kwalificaties worden gebruikt als een enkel criterium voor het selecteren van het bouwmanagement bedrijf. Een aanvraag voor kwalificaties (AVK) helpt de eigenaar in het verder verzamelen van informatie over de ervaring en de projectorganisatie competenties van de aannemer.

De laatste fase van het bieding proces is de selectie van de aannemer die het project zal gaan uitvoeren. Zodra de aannemer gekozen is, zoeken de twee partijen (de klant en de aannemer) een betaalmodel dat het beste past bij hun project. Er zijn vier specifieke modellen waaruit ze kunnen kiezen

 • Forfaitair: De meest Populaire overeenkomst. De eigenaar en de aannemer stellen een vaste prijs voor het gehele project. De prijs blijft hetzelfde, zelfs wanneer de totale kosten van een project hoger blijken uit te komen dan het overeengekomen bedrag.
 • Unit prijs: Wanneer er objectieve moeilijkheden zijn in het overeenkomen van een vooraf betaalde prijs, wordt deze methode verkozen. De projecteigenaar biedt materialen aan voor een bepaalde prijs per unit om zo de kosten te verlagen.
 • Kost-plus prijs: Een kost-plus prijs contract is de beste contractovereenkomst voor aannemers. Bovenop de totale kosten van het project, en de vooraf afgesproken vaste prijs voor de aannemer, is de eigenaar uiteindelijk verantwoordelijk voor enige onverwachte kosten die opkomen.
 • Gegarandeerde maximumprijs: Het laatste soort contract varieert niet al te veel van de vorige. Het voornaamste verschil is dat de maximum afgesproken prijs niet overschreden kan worden.

Bouwmanagement fases

Nu dat het biedingen proces aan zijn einde is gekomen, kan het bouwproject officieel beginnen. Het management van een bouwproject is erg verschillend van het management van een ander type project. Toch zijn er een aantal kernprincipes in de wereld van projectmanagement die hetzelfde blijven.
Een bouwproject volstaat uit vijf basis fases:

 1. Initiatie

Vooraleer men kan beginnen aan een bouwproject, moet de bouwmanager een business case samenstellen die de haalbaarheid van het project onderzoekt. Een haalbaarheidsstudie is nodig voor veel projecten. Na de indiening van dit onderzoek, kunnen de stakeholder kiezen of het een goed idee is om verder te gaan met hun plan. Als iedereen het eens is dat ze verder moeten gaan met het project, kan de bouwmanager een PID (Project Initiatie Document) samenstellen, welke zowel de scope van het bedrijf als de behoeftes bevat.

 1. Planning

Dit is waar alle hoofdlijnen worden vastgesteld. De manager van een project werkt aan een PMP (Project Management Plan), welke informatie bevat over bepaalde cruciale aspecten van een project, zoals een uitvoeringsplan en een kostenbegroting. Wat vooral een uitdaging is wanneer het aankomt op de planning is dat het een langdurig proces is dat voortdurend verder gaat. Er zullen altijd projectaanpassingen plaatsvinden totdat het project voltooid is.
Planning is ook een zware fase in termen van documentatie. Specifieker gezien, is er een nood aan vier verschillende typen documenten in de loop van de planning fase.

 • Communicatieplan: Een stevig en diepgaand communicatieschema zou gemaakt moeten worden. Het document zou de verschillende aspecten van communicatie moeten bedekken om een vlotte informatiestroom te realiseren gedurende de uitvoering van het project.
 • Scope document: Dit wordt beschouwd als een van de meest basisdocumenten voor elk bouwproject. Het bevat een uitgebreide analyse van het projectdoel, de voordelen, de vereisten en de kernelementen voor het project.
 • WBS (wrok breakdown structure): Dit is een document dat de scope van het gehele project representeert op een duidelijke en eenvoudige manier.
 • Riskmanagement plan: Een risicomanagement plan document omvat alle potentiele risico’s van het project. Dit is een krachtig document welke uw projectmanagers kan helpen in het vooruitplannen en uitdelen van de projectmiddelen op een manier dat het gehele plan niet in gevaar loopt.   
 1. Uitvoering

Dit is waar de uitvoering van een bouwproject daadwerkelijk begint. Deze fase van het proces omvat normaal gezien twee kenmerkende processen: a) De projectuitvoering en b) De projectcontrole en monitoring
Gedurende deze fase probeert het projectteam ten alle tijden te verzekeren dat alle takenprogressie vlot verloopt. Meetings worden op een reguliere basis gehouden in een poging om elk aspect van het bouwproces te managen.

 1. Monitoring

Bouwmanagers spenderen de meerderheid van hun tijd aan het toezien op het project en het aanpassen van het schema naargelang de laatste aanpassingen en/of problemen die tevoorschijn komen. Op deze manier kan een manager volledige projectcontrole behouden.

 1. Afsluit

Tot slot is er de afsluitende fase van het project. Deze fase representeert de voltooiing van en oplevering van het project. De bouwmanager bekijkt of het project de initiële doelen heeft bereikt en of de eerdere budget begrotingen realistisch waren. Uiteindelijk zal hij/zij een rapport opstellen welke de finale uitkomst van het project zal presenteren en welke een waardevolle bron aan kennis zal bevatten voor toekomstige bouwprojecten.

Bouwmanagement and tijdsindeling

Zoals Matt Ghin, projectdirecteur bij VolkerFitzpatrick, verteld dat het programma koning is in de bouwsector. U moet op tijd opleveren, anders kost het u redelijk wat geld en zal u uw project onder extreme druk zetten.
Met dat gezegd te hebben, bouwprojecten hebben nood aan digitale oplossingen welke zichtbaarheid kan leveren doorheen de supply-chain en meerdere projectstakeholders de mogelijkheid kan geven om elk klein detail rondom het project te monitoren.
Kort samengevat, hier zijn vier fundamentele componenten van tijdsindeling in bouwmanagement:

 1. Realtime taken verdeling: Het creëren, toewijzen en prioriteren van taken in realtime tijden de ontwikkeling van een bouwproject is van groot belang. Op deze manier, kan u verzekeren dat alle problemen vroegtijdig behandeld worden en dat kostelijke vertragingen vermeden kunnen worden. Simpelweg, dit is de eerste stap voorwaarts naar het vermijden van misverstanden in de sector.
 2. Online progressie tracking: De digitalisatie van de bouwindustrie gaat voortdurend vooruit en het hoeft niet gezegd te worden dat tijdsindeling een onderdeel is van dit proces. Op deze manier, is de mogelijkheid om uw progressie online en in realtime te volgen een grote hulp in het versnellen van uw projectprogressie en het verkorten van de projectcyclus.
 3. Schema doorduwen naar werknemers: Zodra alle taken toegewezen zijn en een duidelijk plan van aanpak gevestigd is, wordt het tijd om dit werkplan te communiceren naar alle betrokken werkers. Middels een betrouwbare bouwsoftware, kan dit in realtime gebeuren, waardoor het team hun volgende stappen sneller en eenvoudiger kan coördineren.
 4. Verwittig alle onderaannemers op hun mobiel: Wanneer het aankomt op tijdsindeling in bouwmanagement, is een gebrek aan vertrouwen doorheen de supply-chain een van de meest voorkomende problemen. Een resultaat hiervan is dat onderaannemers hun taken vertragen in de angst dat hun vorige onderaannemers hun werk nog niet op tijd af hebben. Dit kan leiden tot enige projectvertragingen en een verlaten werf wanneer er te veel verloren tijd tussen twee taken zit. Dit is waar digitale tools een rol kunnen spelen. Onderaannemers de kans geven om hun progressie over de vele werktaken te monitoren via hun mobiele toestel kan de zaken erg versnellen en het vertrouwen terugbrengen tussen de verschillende projectstakeholders.

Het selecteren van de juiste bouwproject managementsoftware.
Tegenwoordig is het duidelijk dat bouwmanagement enorm verwarrend kan zijn. Het pluspunt hiervan is dat digitale tools het bouwproces erg versimpeld hebben in de laatste jaren. En dat is nog maar het begin. Naarmate de technologie bevordert, verspreiden digitale tools hun aanwezigheid in de industrie.
Met dat gezegd te hebben, is het cruciaal om te weten waarnaar u moet kijken wanner u zoek voor de juiste bouwproject managementsoftware. Kort samengevat, hier zijn een aantal elementen die u in gedachten zou moeten houden:

 • Real-time communicatie

De mogelijkheid om de meest recente informatie over uw bouwproject in realtime te communiceren is fundamenteel. Live bouwmanagement kan zowel de bouwmanager als het projectteam helpen om goed geïnformeerd te blijven over de laatste problemen en verandering in het project. Hierdoor zullen ze in staat zijn om enige kostelijke projectvertragingen aan te pakken en pijnlijke fouten te vermijden.
Daarnaast kan realtime communicatie de administratieve lasten verminderen. Bijvoorbeeld, door gebruik te maken van een betrouwbare realtime projectmanagement tool, kan een bouwmanager automatisch progressierapporten genereren in plaats van talloze uren per dag bezig te zijn om ze handmatig op te stellen.
Ook kunnen digitale tools gebruikt worden in het versnellen van het materiaal bestellen proces en iedereen in het team up to date houden over de huidige benodigdheden op de werf. Tot slot kan het projectplan op de cloud bewaard worden waar de verschillende projectagenten en stakeholders ze ten alle tijden kunnen bereiken.
De GenieBelt app is een fantastisch voorbeeld van hoe de digitale tools de communicatie kunnen versterken in de bouw.

 • Connecteren van de werf en het kantoor

Een van de grootste gevaren tijdens een bouwproject is de slechte coördinatie tussen de mensen die werken op de werf en diegene die werken in het kantoor. Door betrouwbare digitale tools te implementeren, kan een projectmanager betere controle krijgen over alles wat er gebeurt op de werf.
Tegelijkertijd, kunnen de werknemers gemakkelijk communiceren met het kantoor over enige problemen die ze eventueel tegenkomen. Op deze manier bestaat er een sterkere band tussen de twee projectkanten, wordt de productiviteit geboost en worden projectvertragingen met gemak vermeden
Vooraleer al dit kan gebeuren, moet de bouwmanager eerst de markt onderzoeken naar de juiste rapporteringtool die voor hem de optimale connectie tussen werf en kantoor kan bieden.
Hier zijn een aantal onmisbare functies die een projectmanager in de bouw moet zoeken wanneer het aankomt op mobiele werfrapportering:

 1.               Simpel te gebruiken: Het moet een bouw app zijn die makkelijk te gebruiken is, zodat elke deelnemer van het project hem snel en probleemloos kan gebruiken. Daarnaast, hoe simpeler het is te gebruiken, hoe meer het ook gebruikt zal worden.
 2.               Realtime updates: We hebben dit hierboven al eerder vermeld, maar het is echt cruciaal. Zowel de project stakeholders en het werfpersoneel zou de mogelijkheid moeten hebben om onmiddellijke notificaties te ontvangen wanneer er een verandering is in het projectschema. Op deze manier, kan iedereen op dezelfde pagina blijven en productief te werk gaan.
 3.               Dagelijkse progressie rapporten: De mogelijkheid hebben om dagelijkse rapporten te maken over de progressie van het project is een aanvullend element dat altijd een onderdeel zou moeten zijn van uw mobiele veld rapportering tool.
 4.               Foto rapportering: Foto’s spreken duidelijkheid. Hierdoor is de mogelijkheid om foto’s op de werf te maken en deze automatisch toe te voegen aan uw progressie rapport een krachtige aanwinst. Bouwmanagement apps, zoals GenieBelt, leveren bouwmanagers de gelegenheid om foto’s te maken en uploaden van hun al hun projecten.
 • Voorzien van live overzichten van het project

We hebben eerder gemerkt dat bouwprojecten erg slordig kunnen verlopen. Vooral wanneer we verwijzen naar bouwprojecten op grootte schaal, bouwmanagers kunnen snel hun richting verliezen en de ontwikkeling van een project in gevaar brengen.
Een top-presterend rapportering bouwsoftware kan dit probleem aanpakken en de stakeholders ondersteunen in het herpakken van de controle. Dat gezegd te hebben, worden live projectoverzichten en functionele Gantt Charts vaak gezien als cruciale onderdelen van het bouwproces.
Deze tools kunnen de projectmanager helpen in het monitoren van hun projecten en ervoor zorgen dat ze ten alle tijden op de hoogte zijn van hun status. Hierdoor hebben ze de mogelijkheid om meldingen te krijgen over enige problematische situaties en zullen ze waardevolle projectinzichten krijgen.
Hier ziet u hoe een Gantt Chart eruit ziet in de GenieBelt app:

 • Project inzichten

Data is het laatste, maar extreem belangrijke, element op onze lijst. Het grootste geschenk van digitalisatie voor de bouw is projectintelligentie. Dankzij het gebruik van bouwmanagementsoftware, kunnen projectmanagers moeiteloos hun belangrijke projectinformatie bewaren, waarmee ze vervolgens hun volgende stappen voor het team op kunnen baseren.
Daarnaast, kunnen ze ook waardevolle project intelligentie generen en verzamelen, wat erg behulpzaam kan zijn voor toekomstige projecten. Voorspellende analytics kan een sterk voorbeeld hiervan zijn. Specifieker gezegd, enkel door het analyseren van de verzamelde data voor de weersomstandigheden van een bepaalde omgeving, kan een projectmanager de taken aanpassen naar wens. Op deze manier, kunt u vertrouwen hebben in het feit dat er geen probleemmatige betonwerken zullen plaatsvinden in vriestemperaturen, bijvoorbeeld.
Hieronder kunt u zien hoe een weersverslag eruit zou zien in GenieBelt:

 • Het programma is koning

Matt Ghinn, Project Directeur bij VolkerFitzpatrick, verwees naar het programma als de koning van het bouwproces en hij kon niet meer gelijk hebben.
“Binnen de industrie is het programma koning. Als wij niet op tijd leveren, gaat het ons – of iemand anders – een heleboel meer geld kosten. Door gebruik te hebben gemaakt van GenieBelt om die zichtbaarheid te leveren binnen de chain, kunnen salesmanagers en senior-managers zien wat er gaande is in het project”, zegt Matt Ghinn.
Controle krijgen over de supply chain is cruciaal en een betrouwbare bouwmanagementsoftware kan u daarin ondersteunen. Dankzij de invoering van realtime updates, kan u uw project stakeholders op dezelfde lijn houden en verzekeren dat er geen misverstanden zijn in het project welke zouden kunnen leiden tot budgetoverschrijdingen en werk dat opnieuw gedaan moet worden.
Daar bovenop is het verzamelen en wetenschappelijk analyseren van de beschikbare data een steun in het verhogen van standaardisatie in de bouw, aangezien het zorgt voor herhaalbaarheid en een vermijden aan latentietijd.

Bouwprogressie Documentatie

Veel verschillende taken worden ter plaatse uitgevoerd op een dagelijkse basis. Dat gezegd te hebben, is het erg belangrijk dat alles goed-gedocumenteerd wordt en dat enige belang punten gemeld worden. Het zal geen verrassing zijn dat een normale dag op de werf normaal gezien leidt tot het updaten van een overvloed aan documenten.
Kort gezegd, dit zijn de bouwprogressie documenten die dagelijks geüpdatet worden:

 • Dagboeken: Het bijhouden van een project dagboek is een ‘must do’ voor elke projectagent. Samenvattingen van alles wat er gebeurt op de werf worden inbegrepen in de projectdagboeken. Vaak worden deze gebruikt als de basis voor de resolutie van project geschillen. Misschien leuk om te weten, handgeschreven dagboeken kunnen geaccepteerd worden in een rechtbank als bewijsmateriaal.
 • Logs: Er zijn verschillende soorten logs. Ze worden allemaal gebruikt om de progressie van routine activiteiten te monitoren op de werf. Een aantal voorbeelden van bouwlogs zijn als volgende:
 1.               Telefoon logs
 2.               Levering logs
 3.               Transmissie logs
 4.               Aanvraag tot Informatie
 • Dagelijkse veldrapporten: Dagelijkse progressierapporten worden beschouwd als een officiëler projectdocument. Het omschrijft alles over de dagelijkse taken, het weer, geleverde materialen of werktuig en de dagelijkse bezoekers.
 • Overige documenten: Er zijn een aantal overige documenten die na elke dag op de werf ingevuld moeten worden. Een goed voorbeeld zou zijn de arbeidsplanning documentatie (PERT CPM).

Excessief papierwerk is een van de meest kritieke problemen voor zo goed als elk bouwproject. Gelukkig, dankzij de opkomst van digitale technologieën, beginnen dingen eindelijk te veranderen. De automatische generatie van dagelijkse veldrapporten en de mogelijkheid om uw dagelijkse taken en activiteiten gedetailleerd bij te houden op uw mobiel, hebben het documentatieproces van de bouw enorm geaccelereerd.

Constructie Risicomanagement

Het is geen geheim dat bouwprojecten en risico hand in hand gaan. Met dit in gedachten, is het van groot belang om een solide constructie risicomanagement plan in orde te hebben.
Desalniettemin, vooraleer een risicoplan succesvol kan zijn, moet het projectteam bekend zijn met de verschillende soorten risico’s die eventueel kunnen opkomen:

 • Lage of negatieve marges gecombineerd met een hoog winstrisico.
 • Veiligheids- en gezondheidsrisico’s.
 • Projectgeschillen
 • Budgetoverschrijdingen en aanzienlijke vertragingen in de uitvoering van een project.
 • Hoge herwerking kosten.
 • De nood om een hoge ROI te genereren gebaseerd op de investeringen in het project.
 • Gebrek aan transparantie of miscommunicatie doorheen de supply chain.
 • Data lek.
 • Bureaucratie en zware administratieve eisen.
 • Onvoorziene factoren zoals extreem weer en sociale veranderingen.

De bovenstaande risicofactoren manifesteren waarom constructie een taaie industrie is en waarom het investeren in communicatie tussen verschillende stakeholders, gepaard met het nauwkeurig monitoren van de ontwikkeling van het project, cruciaal is.
Een veelvoorkomende manier om met risico om te gaan in de bouwsector, is de introductie van een 10% kostenpost voor onvoorziene kosten. Echter werkt dit niet altijd aangezien het feit dat onvoorspelbare problemen ten alle tijden kunnen opkomen tijdens de duur van een project.  

Risico bijhouden in bouwprojectmanagement

Dit is ook waarom een betrouwbaar risicobeoordelingsproces een groot verschil kan maken op lange-termijn.  Zoals u kan zien in deze diagram van Stakeholdermap.com is er een overvloed aan parameters die in beschouwing gehouden zouden moeten worden:

Nu is het hopelijk al duidelijk dat het identificeren van risico slechts één van de stappen is tot een effectief bouwmanagementproces dat beschermd is tegen risico en gevaarlijke situaties.

Bouwmanagementproces op de werf

Doorheen het bouwproces zullen er zich bepaalde problemen voorkomen. Soms is dit een design conflict tussen twee componenten, zoals een raam waar eigenlijk een muur moet komen; soms is het de niet-beschikbaarheid van een specifiek materiaal en soms is het dan weer foutief werkmanschap. Veel van deze problemen zullen direct door de onderaannemer opgelost worden, of zullen ze door de hoofdaannemer aangespoord worden om dit te doen.
Sommige problemen, echter, zijn fundamenteel. Deze zullen een invloed hebben op de tijdige voltooiing mochten ze niet opgelost worden. Deze kunnen zelfs leiden tot de insolventie van de aannemer. Tijdens dit soort momenten is de aannemer blij dat hij een bouwprofessional tot zijn beschikking heeft. Hij kan, redelijk openbaar, constateren, “Ik heb een probleem”. Er is dan een onmiddellijke verduidelijking over het probleem en de implicaties voor het project in zijn geheel.
Wanneer dit gebeurt tijdens de bouwfase, of tijdens het de-snagging, dan moet de projectmanager van de klant een proportioneel inzicht kunnen behouden. Proportionaliteit wordt dan kritisch. Zal het defect een hindernis vormen voor het uiteindelijke gebruik van het gebouw? Of kan er omheen gewerkt worden met een beetje creativiteit? Het meest belangrijke, zal de bewaarboring van de specificiteit van het contract een vertraging oplever voor de voltooiing, overhandiging en uiteindelijke bezetting van het gebouw wanneer de functie niet verzwakt zal worden? Dit zijn de tijden dat gezond verstand en een gevoel van geven-en-nemen moet overwinnen. Vergeef het feit dat het kantoorplafond 50mm lager is dan gepland en neem de fietsenstalling, die iedereen ondertussen is vergeten, in ruil. Dit is de gedachten van partnering met uw aannemer.

Veelvoorkomende oorzaken van project mislukking  

Een bouwproject kan leiden tot mislukking voor een heleboel redenen. Onderaan krijgt u een overzicht tot een aantal van de meest herkenbare mislukkingfactoren, inclusief bepaalde vragen die elke projectmanager in gedachten moet houden:

 1.  Gebrek aan duidelijke links tussen het project en de kernprioriteiten van de organisatie, inclusief de overeengekomen metingen van succes.
 • Weten wij hoe de prioriteit van dit project vergelijkt en overeenkomt met onze overige levering en operationele activiteiten?
 • Is het project gefundeerd op realistische tijdsplanningen, rekening houdend met wettelijke doorlooptijden en het voorzien van kritische afhankelijkheden zodat enige vertragingen opgelost kunnen worden?
 • Worden de geleerde lessen van relevante projecten toegepast?
 • Heeft er een analyse plaatsgevonden van de effecten van enige problemen op het gebied van tijd, kosten, scope of kwaliteit? In het geval van een probleem/conflict, moet er iets worden opgeofferd.
 1. Gebrek aan duidelijke senior management en Ministerieel eigendom en leiderschap.
 • Als het project organisatorische grenzen oversteekt, zijn er dan duidelijke bestuursovereenkomsten om de nauwkeurige samenwerking met de bedrijfsdoelen van alle betrokken partijen te verzekeren?
 • Worden alle voorgestelde verbintenissen en aankondigingen eerst gecheckt voor leveringscomplicaties?
 • Worden beslissingen vroegtijdig genomen en gewaarborgd, om een succesvolle levering te verzekeren?
 • Heeft de SRO de mogelijkheid, verantwoordelijkheid en autoriteit om te verzekeren dat bedrijfsveranderingen en bedrijfsvoordelen geleverd worden?
 • Heeft de SRO een accepteerbare succesgeschiedenis in leveringen? Wanneer nodig, wordt dit geoptimaliseerd door trainingen?
 1. Gebrek aan effectieve betrokkenheid met stakeholders
 • Hebben we de juiste stakeholders geïdentificeerd?
 • Begrijpen wij hoe we de stakeholders zullen managen (e.g. verzekeren van de buy-in, overkomen van resistentie tot verandering, alloceren van risico tot de meest effectieve partijen om dit te managen)?
 • Is er voldoende rekening gehouden met de onderliggende organisatorische cultuur?
 • Terwijl we verzekeren dat er een duidelijke aansprakelijkheid is, hoe kunnen we enige conflictprioriteiten oplossen?
 1. Gebrek aan skills en bewezen aanpak tot project- en risicomanagement.
 • Is er een bekwaamd en ervaren projectteam met duidelijk gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden?
 • Zo niet, is er toegang tot expertise, welke ondersteuning kan aanbieden aan de betrokken medewerkers?
 • Zijn de grootste risicogebieden geïdentificeerd, gewogen en verzorgd door de SRO, de Directeur en Projectmanager en/of het projectteam?
 • Is er voldoende bemiddeling, financieel en overig, toegewezen aan het project, inclusief een allocatie voor risico?
 • Hebben we voldoende aanpakken voor het schatten, monitoren en controleren van de totale uitgaven voor projecten?
 • Zijn de overzichtsregelingen stevig genoeg om te verzekeren dat “slecht nieuws” niet weg wordt gefilterd uit progressierapporten naar de senior-managers?
 • In het geval dat externe consultants gebruikt worden, zijn zij verantwoordelijk en toegewijd om een succesvolle en tijdelijke levering te verzekeren?
 1. Te weinig aandacht aan het breken van de ontwikkeling en implementatie tot handelbare stappen.
 • Hebben we ons best gedaan om de leveringstijden kort te houden zodat veranderingen tijdens ontwikkeling vermeden kunnen worden?
 • Zijn er voldoende review punten ingebouwd zodat het project gestopt kan worden, als veranderende omstandigheden betekenen dat de bedrijfsvoordelen niet langer bereikt kunnen worden of niet meer genoeg waarde voor hun geld representeren?
 • Is er een bedrijfscontinuïteit plan voor het geval dat de projectlevering te laat is of nooit geleverd zal worden?
 1. Evaluatie van voorstellen gedreven door initiële prijs in plaats van lange-termijn waarde voor geld (vooral het verzekeren van de levering van de bedrijfsvoordelen).
 • Is de evaluatie gebaseerd op volledige waarde voor geld, rekening houdend met kapitaal-, onderhouds- en servicekosten?
 1. Gebrek aan samenwerking en contact met de leveringsindustrie op senior niveau in de organisatie.
 • Hebben we uitgetest of de leveringsindustrie onze aanpak verstaat en overeenkomt over de haalbaarheid?
 • Hebben we gekeken of het project voldoende competitieve interesse zal opwekken?
 • Wordt het senior management voldoende betrokken bij de industrie om de leveringsrisico’s voldoende te evalueren?
 • Hebben we voldoende strategie voor het aanspreken van de industrie?

De opkomst van digitale oplossingen heeft erg geholpen in het leveren van bouwprojecten binnen de tijd en budget. Ongeacht het bevorderende proces, echter, kunnen bouwconflicten nog steeds opduiken.

Conflictresolutie

Hoe groter een bouwproject is, hoe hoger de mogelijkheid voor een legaal conflict om op te komen. Een bouwmanager zou ten alle tijden klaar moeten zijn om project stakeholder oplossingen aan te bieden voor projectgeschillen die eventueel ontstaan.
Kort samengevat, hier zijn de drie meest gebruikte manieren om een conflict in constructie op te lossen

 • Bemiddeling: De benoeming van een bemiddelaar kan vaak de juiste stap zijn in de bouw. Een bemiddelaar is een neutrale partij die helpt tussen twee conflicterende partijen om een tussenweg te vinden en gezamenlijk een mutueel gunstig akkoord te komen. Dit is een zachte manier van conflictresolutie aangezien er geen advocaten betrokken worden.
 • Minitrial: Een minitrial is een meer intensieve manier van bemiddeling op het gebied van geld en tijd. Een advocaat of onafhankelijke adviseur wordt hiermee betrokken. De resolutie van het conflict kan komen nadat er een akkoord is gesloten tussen de twee partijen in conflict of het advies dat de derde partij onafhankelijk zal aanbieden. Minitrial regelingen zijn niet-legaal bindend en kunnen geannuleerd worden.
 • Arbitrage: Arbitrage is de duurste methode van conflictresolutie en duurt ook het langst. Beide partijen hebben een advocaat en het recht om getuigen op te roepen. Al het bewijs wordt gepresenteerd tijdens een verhoor. Uiteindelijk, zal de arbiter een finale uitspraak doen, welke bindend is tussen de twee conflicterende kanten.

Jammer genoeg zullen conflicten altijd een onderdeel uitmaken van de bouwsector. Echter, door het slimme verzamelen en gebruik van projectdata kunnen vele ongemakkelijke conflicten vermeden worden en kan er verzekerd worden dat de conflicterende partijen uiteindelijk tot een objectieve en eerlijke uitkomst geraken.

Verandering managen in bouwprojectmanagement

Een van de grootste obstakels voor het digitaliseren van de sector heeft te maken met de resistentie tot verandering die zich nestelt in veel industrieën. Dit is ook een van de grootste uitdagingen van de gehele sector; vechten tegen de krachten van gewoonte binnen de industrie.
Het is een lang en erg veelvragend proces, met normaal gezien vijf verschillende fases in een veranderingsinitiatief:

 1. Identificeren van de verandering gaat over het besluit of het een geforceerde verandering is of iets dat de organisatie echt wil doen, en vervolgens het identificeren van de kernoverwegingen. Deze betreffen het nadenken over waarom de verandering nodig is, wat de stakeholders willen, de schaal van de verandering en de hoofdzakelijke problemen die succes kunnen beïnvloeden.
 2. Inzetten van de verandering gaat over het overeenkomen van de nood aan verandering en het opzetten van de afspraken voor het leveren van verandering.  
 3. Plannen van de verandering betreft het vertalen van belangrijke vereisten tot een gedetailleerd actieplan. Het begint bij het uitzoeken van de mogelijkheden tot verandering, vervolgens het prioriteren van de projecten nodig om verandering te leveren en een gedetailleerde programmaplanning.
 4. Implementeren van de verandering wordt uitgevoerd in twee stappen:

a) Ontwikkelen van nieuwe werkwijzen.
b) Managen van de overgang naar de nieuwe manieren van werken.

 1. Uitvoeren en reviewen van de verandering gaat over het verzekeren dat de verandering blijft ‘plakken’ binnen de nieuwe operationele afspraken, door het meten van succes en vooruitkijkend naar de toekomst, want verandering leidt altijd to meer verandering. De culturele aspecten zijn de belangrijkste aspecten van een veranderingsinitiatief en kan het verschil maken tussen succes en falen. In een IT-ingeschakelde verandering zoals het implementeren van een klantenrelatie managementsysteem, relateert slechts 20% van het project aan de technologie. De overige 80% van de inzet is gefocust op het voorbereiden van de werknemers, stakeholders en eindgebruikers met betrekking tot de vernieuwde werkwijze. Goede communicaties zijn vitaal voor het succes van elke veranderingsinitiatief.

35 vragen die elke bouwmanagers zou moeten vragen

Bouwmanager zijn is waarschijnlijk een van de zwaarste beroepen in de markt. Er zijn een tal van details die in beschouwing genomen moeten worden voor een project vlot te laten verlopen. Daarom zijn er bepaalde vragen die projectmanagers zich moeten stellen om hun project onder controle te houden.
Kort samengevat, er zijn 35 vragen die elke bouwmanager zich moet stellen:
a) Over de scope van het project

 •        Identificeert de projectomschrijving de scope van het project, en bied het alle nodige informatie aan betreffende de benodigde projectdocumenten (bv. bod documenten, meesterplan, werkkosten rapporten)?
 •        Is het projectplan voldoende beoordeelt en geüpdatet in nauwe samenwerking met alle verschillende projectmedewerkers?
 •        Is er een complete en gedetailleerde lijst van de vele projectwerken? Zijn de specifieke taken toegewezen aan de project stakeholders in een duidelijke en begrijpbare manier?
 •        Heeft u een effectieve manier van vooruitkijkende dataplanning opgezet (bv. tijdsplanning, budgets, etc…)?
 •        Worden project tekortkomingen en beperkingen succesvol geïdentificeerd en geanalyseerd
 •        Is er een gedetailleerd en uitgebreid standaarden en kwaliteitsrapport gebouwd?
 •        Is er een effectieve project risicomanagement strategie bepaald?

b) Over het inkoopproces

 •        Welk betaal model (bv. Forfaitaire, gegarandeerde maximumprijs, kost-plus, prijs per eenheid) is gekozen?
 •        Is het consultant selectieproces (bv. Ingenieursconsultants) compleet?
 •        Worden alle klant-consultant afspraken fatsoenlijk uitgevoerd?
 •        Worden alle betalingen naar consultants zorgvuldig bijgehouden?
 •        Heeft u al de benodigde materialen en service benodigdheden van de klant en project stakeholders verkregen? Worden deze benodigdheden vermeld in het projectschema?
 •        Zijn alle projectrapporten (bv. haalbaarheidsonderzoek) en tekeningen (bv. sketches) voltooid, gecheckt en goedgekeurd?
 •        Is het project contract nagekeken en ondertekend?
 •        Worden de bezoek vereisten van de consultants voldaan?
 •        Worden de aannemers dusdanig geïnformeerd over deze bezoek vereisten?

c) Over de kosten van het project

 •        Wordt er een TKE (Totale Kost van Eigendom) uitgevoerd en gemanaged?
 •        Worden enige kosten kostenproblemen tijdelijk aangepakt?
 •        Worden project stakeholders tijdig geïnformeerd over deze kostenproblemen?
 •        Worden contract betalingsopdrachten tijdig uitgevoerd?
 •        Is er een functioneel alternatief plan om het budget van het project te beschermen in het geval dat er een kostendruk opkomt.

d) Over de tijdsindeling

 •        Is het project programma gevestigd en gedetailleerd geanalyseerd door het projectteam?
 •        Wordt de voortgang van het project nauwkeurig bijgehouden en worden enige vertragingen tijdig gemeld?
 •        Is er een functioneel alternatief plan om het project vlot te laten doorlopen in het geval dat takenvertragingen opkomen?

e) Over het communicatieproces

 •        Hebben alle teamgenoten een duidelijk begrip van hun rol en taken gedurende het project?
 •        Is realtime communicatie met de overige project stakeholders mogelijk?
 •        Vinden er voortgangsgesprekken plaats op een regelmatige basis? Zijn de notulen van deze gesprekken beschikbaar voor het gehele team?
 •        Is er een goed gevestigde en duidelijke hiërarchie doorheen het gehele bouwproces?
 •        Worden voortgangsrapporten gegenereerd en regelmatig uitgedeeld?
 •        Heeft het projectteam een efficiënt en eenvoudige tool voor tijdsindeling beschikbaar?
 •        Is er voldoende samenwerking met de lokale autoriteiten (bv. het project verloopt volgens lokale bouwregulaties)?

Dat was het! 35 vragen die uw bouwmanagementprocessen kunnen omtoveren naar een succes. Maar we zijn nog niet klaar. Blijf lezen om uit te vinden wat de beste boeken en universiteiten zijn voor constructie management.

Top 5 constructie managementboeken

U zou kunnen denken dat boeken over constructie projectmanagement ouderwets zijn, echter is het zo dat boeken hun waardevolle bron van kennis blijven behouden. Met dit in gedachten, hebben wij de bibliotheken afgezocht en presenteren we de top 5 beste boeken over constructiemanagement:

 1. Contract en Commercieel Management – De Operationele Gids (IACCM Series. Bedrijfsmanagement)

De Internationale Associatie voor Contract en Commercieel Management (IACCM) hebben een fantastisch boek gepubliceerd over hoe u contractuele relaties kan managen op een slimme en productieve manier. Als u waardevolle kennis wilt opdoen over hoe u efficiënt kan communiceren met project partners, klanten, leveranciers en onderaannemers, dan is dit boek de perfecte keuze voor u.

 1. Fundamentels van Bouw Constructie: Materialen en Methodes

Onze volgende keuze is een boek geschreven door Edward Allen en Joseph Iano. Het geeft de lezers een duidelijk overzicht van de verschillende bouwmaterialen en de beste manieren om ze te gebruiken. Leer een aantal slimme tips over thermale insulatering, metselwerk en cement. Maar dat is niet alles, want het boek heeft ook een aantal sterke ideeën over materiaal- en gebouwmanagement.

 1. Een Succesvol Bouwbedrijf Runnen (Voor Pro’s, Door Pro’s) van David Gerstel:

David Gerstel heeft hier een fantastisch werk verricht. Dankzij zijn jarenlange ervaring in de bouwindustrie, heeft hij een routekaart uitgestippeld voor bouwbedrijf management. In zijn boek, kan u tips en informatie vinden over hoe u een bouwbedrijf runt op een proactieve en winstgevende manier.

 1. Bouw en Constructie: Project Management, Bouwadministratie Tekeningen, Specs, Gedetailleerde tips, Schema’s, Checklists en Geheimen die Niemand Anders met je Deelt

Op de tweede plaats in onze Top 5, hebben we gekozen voor een boek geschreven door Gang Chen. Dit wordt beoordeeld als een van de meest waardevolle kennisbronnen voor constructiemanagement. De auteur biedt de lezers een inzicht aan tot in bouwsector. Hij weergeeft een aantal essentiële tips en principes over hoe u problemen en onvoorziene omstandigheden kan managen die opkomen tijdens het bouwproces.

 1. Constructiemanagement JumpStart: De Beste Eerste Stap Richting een Carrière in Constructiemanagement

Dit is een ‘must-have’! Barbara J. Jackson begeleid u door het gehele constructiemanagementproces en legt duidelijk de verschillende fases van een bouwproject uit. Meer analytisch gesproken, het boek focust zich op onderwerpen zoals kostenbegroting, het winnen van een bouwproject, veiligheid, risicomanagement en tijdsindeling. Tot slot, het vertelt ook over BIM en de veranderingen die hiermee zullen gaan gebeuren binnen de industrie.

Top 50 Bouwkunde Scholen

Boeken zijn fantastisch, maar om een goede bouwmanager te worden, heeft u waarschijnlijk ook een universiteitsdiploma nodig. Het vinden van de juiste bouwkundeschool kan ingewikkeld blijken, maar maak u maar geen zorgen.
Het wordt de laatste tijd steeds populairder om een online bouwkunde management diploma te behalen. Sommige van deze bouwkundescholen bieden deze mogelijkheid ook aan.
Als u een carrière wilt maken in de bouwkunde, dan raden wij u aan om een kijkje te nemen naar opties voor een master in bouwmanagement.
Hier zijn de 50 beste bouwkunde scholen en universiteiten.
De selectie was gebaseerd op de zes volgende criteria:

 •       Internationale studenten ratio
 •       Academische reputatie
 •       Faculteit/studenten ratio
 •       Werkgever reputatie
 •       Internationale faculteit ratio
 •       Citaties per faculteit

Eindwoord

Al bij al, het is duidelijk dat projectmanagement in de bouw redelijk pijnlijk en veeleisend kan zijn. Bouwmanagers zouden te allen tijde voorbereid moeten zijn om hun team te leiden door moeilijke situaties en te verzekeren dat elk aspect van een project vlot voorgaat naargelang het plan. Hopelijk zal dit artikel u wat waarde aanbieden voor in de bouwindustrie en onze lezer helpen in het oplossen van een aantal van hun dagelijkse problemen.

Written by

Topics: Projectbeheer
Get your copy

Hand-picked related articles