RAPPORTERING

Enkel rapportering og altid ajourførte projektoplysninger

Hold projektets interessenter ajourført med dashboards og automatiserede rapporter, som altid er opdateret.

Hold alle interessenter ajour om projektudførelse og -status

LetsBuild gør det let for jer at holde projektets parter informeret ved hjælpe af automatisk genererede rapporter og dashboards i realtid, der indeholder data og informationer, der kommer direkte fra arbejderne på byggepladsen.

Sammendrag rapporter på få sekunder ud fra én enkelt datakilde

Når alle data ligger i ét værktøj betyder det, at alting i rapporten er kædet sammen og nemt kan spores tilbage til en specifik opgave, milepæl eller arbejder. Med LetsBuild tager det kun et par sekunder at generere aktuelle rapporter, som så kan deles – I sparer simpelthen tid og anstrengelser.

Find ud af, hvorfor projekter bliver forsinket og overskrider budget

Dokumentér fremdrift på byggepladsen med automatiseret rapportering om kvalitets- og sikkerhedsrelaterede aktiviteter og opfølgningsopgaver i realtid. Med LetsBuild kan I være sikre på, at alle aktiviteter nøje bogføres, og at I kan indrapportere problemer, når de opstår, ud fra data, som I kan referere til og stole på. Jeres arbejdsbyrde bliver lettet, og I ved, at oplysningerne er korrekte.

Ikke flere rodede Word- eller Excelrapporter

Det er nemmere end det lyder at generere flotte og veludførte rapporter. LetsBuilds software har indbygget en automatisk PDF-generator, hvor I kan vælge fra en bred vifte af skabeloner, som kan tilpasses efter jeres behov. Det har aldrig været nemmere at lave flotte rapporter.

Hvad er næste skridt?

Kend jeres status og vid, hvor projektet bevæger sig hen

Ved at koble detailplanlægningen direkte sammen med hovedplanen gør LetsBuild jer i stand til øjeblikkeligt at se detaljer vedrørende status på alle aktuelle aktiviteter på byggepladsen samt hvilken indflydelse, de har på hovedtidsplanen.

Tag luppen frem, når forsinkelser eller problemer opstår

LetsBuild byder på mere end bare en smart PDF-generator. Med vores løsninger bliver byggepladsen og kontoret forbundet helt gnidningsfrit. Takket være opdateringer i realtid om fremdrift på byggepladsen får I det øjeblikkeligt at vide, når et problem opstår. I projektets dashboard kan I let dykke ned i problemet og finde ud af, hvad der er gået galt, og hvem der har ansvaret.

mobile scheduling

Lær af jeres erfaringer fra tidligere projekter

Med informationerne fra alle jeres byggeprojekter samlet ét sted kan I let identificere og dokumentere, hvad der gik godt og mindre godt på tidligere projekter. LetsBuild samler alle data fra jeres byggeprojekter og gør jer altså i stand til at identificere mønstre, dokumentere erfaringer og undgå at gentage tidligere fejltagelser.

LetsBuild sparer os tid, fordi der automatisk genereres rapporter over de informationer, der er i systemet. Så vi har bestemt set fordelen ved det, og det betyder, at folk har mere tid til at få en idé om, hvad deres arbejde er og levere sikkerhed på byggepladsen.

Matt Ghinn

Projektdirektør - VolkerFitzpatrick

Hvad er næste skridt?

Menu