• Kunde

  Eurovia UK

 • Beliggenhed

  Storbrittanien

 • Industri

  Hovedentreprenører

 • Firma Størrelse

  1001+ medarbejdere

Share this story

Eurovia Contracting er en af de førende landevejsentreprenører i UK. I tæt samarbejde med deres associerede selskaber står Eurovias teams for at forbedre over 50.000 kilometer landevej i UK. Som specialist inden for landevejsnetværket i UK arbejder de blandt andet med strategisk vejnet, DBFO og motor- og hovedvej. 

Eurovias teams samarbejder med deres kunder og partnere på en kollaborativ måde. Self-delivery er grundstenen i deres forretningsmodel, og fokus er på landevejsforbedringer, som er med til at åbne op for bopæle og arbejdspladser til folk.

Renoveringen af den 117 år gamle Vauxhall Bridge er det projekt, som igangsatte samarbejdet mellem LetsBuild og Eurovia som afprøvning af konceptet. Efter succesen med Vauxhall blev afprøvningen udvidet til et projekt af en anden type og størrelse med Ashbourne-rundkørslen i Derbyshire, som åbner mange landområder i nærheden.

Sådan så kommunikationen på byggepladsen ud før og efter LetsBuild

Arbejdsstyrken i renoveringen af Vauxhall Bridge omfattede mange forsyningskædepartnere, hvorfor det i begyndelsen var svært at få alle til at bruge LetsBuilds system. Men efter disse partnere blev gjort opmærksomme på programmets fordele, tog de hurtigt imod det.

Målet var at opfordre teams på byggepladsen til at holde op med at bruge whiteboards under deres ugentlige samarbejdsmøder og i stedet gøre møderne interaktive med live data fra LetsBuilds GenieBelt-modul. Før LetsBuild blev introduceret, var den manuelle indsats, som fremdriftsrapportering krævede, et stort problem. Efter indførslen af LetsBuild forsvandt behovet for at ringe rundt eller fysisk tage ud på byggepladsen for at finde ud af, hvordan projektet skred frem. Overblikket over gennemførte opgaver blev bedre med informationer om hvor og hvornår, opgaven blev udført. 

”Før i tiden var det at fremstille fremadrettede tidsplaner en manuel proces, som foregik i regneark. Fremdriftsopdateringer fandt sted én gang ugentligt i stedet for nærmest dagligt, som det nu er tilfældet med LetsBuild. LetsBuild inspirerer folk til at interagere direkte med den fremadrettede tidsplan i stedet for at være afhængige af byggelederen til at identificere, indsamle og udsende fremdriftsopdateringer,” fortæller Duncan Jenkins, driftschef hos Eurovia Contracting South.

LetsBuild hjalp derudover også Eurovia med at øge underentreprenørernes engagement på Vauxhall Bridge-projektet, da alle forsyningskæder selvstændigt kunne tilgå deres opgaver og se, hvordan de passede ind i hovedtidsplanen.  

Ligesom i Vauxhall Bridge-projektet plejede medarbejderne på Ashbourne-projektet før i tiden at arbejde med kortsigtede Excel-baserede tidsplaner og månedlige opdateringer i en Primavera-tidsplan. Én gang om måneden afholdt de et møde med planlæggeren for grundigt at gennemgå tidsplanen og ajourføre den. 

”LetsBuild gør det meget mere regelmæssigt, tilbagevendende og enkelt i og med, at man ikke behøver sådan et dybdegående møde med sin planlægger. Nu tager det os kun et par timer i stedet for en hel dag. Vi har utvivlsomt sparet meget tid,” forklarer Jamie Muntus, byggeleder hos Eurovia Contracting North.  

Udover at planlæggeren nu sparer meget tid, oplever de også, at mængden af interaktion med tidsplanen er steget markant. Hele teamet begyndte at se på tidsplanen, og alle havde adgang til de samme, ajourførte informationer.

”Vi får nu hver måned en langt mere nøjagtig opdatering af vores tidsplan i forhold til, hvis vi kiggede på andre notater for at besvare ’hvornår gjorde vi det her?’, ’hvad tid blev det her færdigt?’, ’kan det passe?’. Nu bliver opdateringerne foretaget løbende, så vores tidsplan nærmest er levende,” tilføjer han.

”Det er skønt at have LetsBuild med som del af vores digitale strategi, og vi ser frem til fortsat at udvikle vores samarbejde med dem og til at vokse sammen.”
Philip Reid, Digital Construction Manager

Mindre administrativ byrde og en dynamisk tidsplan

Den nye arbejdstilgang betød, at Jamie kunne dele ansvaret for fremdriftsrapportering med andre teammedlemmer. Derudover kan han nu meget hurtigere generere en fremdriftsrapport, som derved tilmed er værdiskabende for kunden:

”Udover fremdriften er der også den ugentlige kunderapport. Jeg indtaster min opdatering, og den ugentlige rapport spyttes nærmest automatisk ud som et produkt af opdateringen. Før i tiden plejede jeg at bruge en halv arbejdsdag hver uge bare på at sammenfatte fremdriftsrapporter. Og kunden kan også bedre lide det nye format, fordi de får meget detaljerede informationer.”

Den administrative byrde blev lettet, og teamet var også glade for at se, at de indsamlede data blev mere dynamiske, og at de tilfører mere værdi til projektet. 

”Udover at mindske den administrative byrde sikrer LetsBuild også, at vores indsamlede data er brugbare. Tidsplanen er ikke længere en statisk størrelse.  Den er blevet til noget, som alle kan tilgå og interagere med,” fortæller Duncan Jenkins.  

I takt med at den administrative byrde blev mindre, blev beslutningerne bedre, og medarbejdere og ledere på alle niveauer engagerede sig mere i og tog ansvar for tidsplanen. 

Ugentlig rapportering og mere engagement som grundsten

Eurovia udpegede ugentlig rapportering og engagement på byggepladsen som de største fordele ved LetsBuilds software. 

”Jeg tror, at det er den ugentlige rapportering. Jeg skal stort set ikke gøre noget længere. Jeg opdaterer tidsplanen, og så får jeg rapporten,” forklarer Jamie Muntus.  

Denne hurtige og enkle metode til ikke blot at opdatere din tidsplan men også komme besværet med at generere en rapport fra bunden til livs har for Eurovia udmøntet sig positivt ved at spare dem for meget arbejdstid, ved at sikre dokumentation af alt, der foregår på byggepladsen, og ved at gøre det muligt for kunden at være holdt ajourført med detaljerede og udførlige rapporter.

I Vauxhall Bridge-projektet førte det større engagement fra medarbejderteamene i sandhed gode ting med sig.

”Vores største udfordring var at overbevise folk om at bruge det nye software. Så snart de gjorde det, så de sig dog aldrig tilbage igen. Byggepladsteamet begyndte at betragte fremdriftsopdatering som en måde, hvorpå de effektivt kunne kommunikere i teamet på, frem for som den pligt, det plejede at være,” tilføjer Duncan Jenkins.

Det kan Jamie Muntus nikke genkendende til:

”Der plejede virkelig at være en frakobling af personen, værktøjet og tidsplanen, men nu er vores medarbejdere blevet inddraget i hele processen. De kan nemt se det stykke arbejde, som de leverer, og hvilken indflydelse det har på den overordnede tidsplan. Det er opmuntrende for vores medarbejdere at kunne se, at deres arbejde gør en forskel, og det har ført til bedre samarbejde og i sidste ende bedre fremdrift på byggepladsen.”

”LetsBuild vækker din tidsplan til live!”

Jamie og Duncan er ikke i tvivl om, hvorvidt de vil anbefale LetsBuild til andre byggefirmaer.

”Jeg vil uden tvivl anbefale LetsBuild af de grunde, som vi har gennemgået. Det er som om, at det vækker ens tidsplan til live. Tidsplanen kommer med ud på byggepladen i stedet for kun at være en administrativ ting,” siger Jamie.   

Duncan tilføjer:

”LetsBuild får byggeledelsen til at opdatere tidsplanerne med vished om, at fremdriften vil være synlig for alle. Teams kan samarbejde på tværs af hele virksomheden ud fra de samme pålidelige informationer. De kan også engagere sig mere direkte i deling af fremdrift og rapporter, hvilket er en god ting. Jeg anbefaler kraftigt LetsBuild til virksomheder.”

Efter den vellykkede afprøvning af programmet har samarbejdet mellem vores to virksomheder vokset sig større, og som led i Eurovias digitale transformation, er implementeringen af LetsBuild blevet udvidet til at dække alle Eurovia Contractings arbejdsopgaver ved udgangen af 2021.  

”Det er skønt at have LetsBuild med som del af vores digitale strategi, og vi ser frem til fortsat at udvikle vores samarbejde med dem og til at vokse sammen,” fortæller Philip Red, Digital Construction Manager hos Eurovia UK. ”Til grund for vores digitale strategi ligger et mål om datalighed, hvor alle, hvad enten de er en del af arbejdsstyrken eller er administrerende direktør, har adgang til de samme informationer, og hvor de rette personer har adgang til de rette informationer når og hvornår de har brug for dem. LetsBuild hjælper os med at nå det mål.” 

Vi er hos LetsBuild meget stolte af, at vi har været en aktiv del af Eurovias digitalisering, og vi ser med stor iver frem til vores fortsatte samarbejde og fælles rejse imod en datadreven byggebranche med mere agile processer, mindre spild og en stærkere kultur med planlægningen i højsædet.

Klar til at se, hvordan LetsBuild kan hjælpe din virksomhed?