KRAVOVERHOLDELSE

Overhold gældende krav, undgå hændelser og besvær

Det kan være svært at få folk på en travl byggeplads til at foretage de nødvendige kvalitets- og sikkerhedstjek og følge op på dem. LetsBuild gør det nemmere for alle.

Ved at implementere moderne og digital kvalitets- og sikkerhedsprocesser kan I standardisere jeres procedurer for kravoverholdelse og gøre det lettere for alle at følge dem

Med LetsBuild kan I strømline kommunikationen mellem jeres kvalitetsafdeling og medarbejderne på byggepladsen ved at digitalisere og samle alle jeres processer relateret til kvalitet, sikkerhed og sundhed.

Udfør kvalitetskontrol på byggepladsen med et værktøj, som er skabt til… byggepladsen

LetsBuild er designet specifikt til byggepladsen, hvilket betyder, at alle de nødvendige værktøjer til at udføre kvalitetskontrol altid er lige ved hånden. Med LetsBuild er det ikke længere nødvendigt at bruge flere apps – hele processen er automatiseret og standardiseret, og opfølgning på afvigelser sendes automatisk til ledelsen gennem ét digitalt værktøj.

Få sikkerhed for, at tjek udføres efter gældende regler

Med LetsBuild er det jeres formularer og workflows, der styrer processen og afgør de næste skridt. Det bliver ikke kun gjort lettere for jer at standardisere jeres processer – I sikrer også, at interne regler, kontraktlige aftaler og gældende regulativer overholdes.

Forebyg og undgå ulykker ved at styrke jeres sikkerheds- og sundhedsprocedurer

Med LetsBuild indbygges tiltag for sikkerhed på arbejdspladsen direkte i projektplanen, og dermed kan I opbygge og understøtte en sikkerhedskultur i firmaet. Når arbejdet med sikkerhed og sundhed automatiseres, bliver det en naturlig del af den daglige rutine. Derved øges opmærksomheden, og antallet af hændelser nedbringes.

Hvad er næste skridt?

Kom overflødigt administrativt arbejde til livs

LetsBuild giver jer et samlet overblik over jeres aktiviteter i relation til kravoverholdelse, så I ikke længere er nødt til at spilde tid på at stykke fragmenterede og forældede oplysninger sammen.
Det bliver lettere for arbejderne på byggepladsen at udføre kvalitets- og sikkerhedskontroller, og I undgår at bruge tid på at opsøge andre for at få oplysninger.

Få vished for, at tjek udføres efter bogen

Med LetsBuild kan kontrolopgaver skrives direkte ind i projektplanen. Når en opgave færdiggøres, bliver de ansvarlige medarbejdere og teams underrettet, og den pågældende tjekliste eller formular bliver automatisk genereret og tildelt som opgave.

Få overblik over hvor og hvornår kontroller skal udføres

LetsBuild gør jer i stand til at dele projektets hovedplan op i detailplaner af 3-6 ugers længde, så aktiviteter, kvalitetstjek, opfølgningsopgaver og materialer mere nøjagtigt kan planlægges og forbindes. Derved sikrer, at det altid er tydeligt hvilke tjek og og arbejdsopgaver, der kommer, og hvad deres individuelle status er.

Hos Besix oplevede vi, at vi med implementeringen af LetsBuild fik en proces, der er enkel at overholde, og derigennem opnåede mere struktur og ro i sindet takket være øget kontrol.

Jeroen Honig

Projektleder, Besix

Hvad er næste skridt?

Menu