KOMMUNIKATION

Kommunikér effektivt med projektets interessenter

Det kan være en belastende og tidskrævende opgave at formidle kommunikation mellem de forskellige hold og medarbejdere på et byggeprojekt. LetsBuild tilbyder en enkel løsning.

Kommunikationen mellem byggepladsen og kontoret er altafgørende for et projekts succes – LetsBuild får den til at flyde ubesværet.

Med LetsBuild kan projektets parter kommunikere og rapportere i realtid på en fælles digital platform, hvilket mindsker hyppigheden af fejl og misforståelser. Omsider kan alle jeres interessenter holdes informeret døgnet rundt.

Undgå fejl ved at forbedre jeres kommunikationsgange

Når kommunikationen vedrørende de forskellige processer på byggepladsen foregår i velorganiserede arbejdsgange og med ét fælles værktøj, bliver den mere transparent og meget mindre fejlbehæftet – så I får ro i sindet.

Find det, I søger, på ét centraliseret og let tilgængeligt sted

Når informationer er spredt over mange kilder, bliver det nødvendigt at bruge meget tid på at genskrive noter, opgaver og rapporter ind i e-mails og beskeder. Når alle derimod arbejder ud fra én fælles dataplatform, kan I spare meget tid og undgå fejl.

Ret al projektkommunikation mod de rette hold og personer

Organisér jeres kommunikation i “kanaler” for at sikre, at de rette personer får de rette oplysninger til rette tid. Dermed undgår I overdrevne informationsmængder og sikrer, at vigtige oplysninger når til de rette personer i tide, så I kan have ro i sindet.

Hvad er næste skridt?

mobile scheduling

Få overblik over projektets fremdrift og kommunikationen om projektplanen i realtid

Det kan være besværligt at indsamle alle oplysninger vedrørende fremdrift, forsinkelser og problemer, når der skal rapporteres til projektets forskellige interessenter. Dashboards, der opdateres i realtid, og opgavebaseret fremdriftsrapportering giver jer det fulde overblik, så I sparer tid og energi.

Undgå at indsamle oplysninger fra mange kilder og spar tid

På et byggeprojekt kan informationen flyde frem og tilbage mange steder, f.eks. over e-mail, SMS, WhatsApp, Messenger osv. Det er meget tidskrævende og indviklet at skulle sammenfatte så spredte oplysninger. Med LetsBuild foregår al kommunikationen på én fælles platform.

Bevar kontrollen over projektet med dokumentation direkte fra byggepladsen

Det kan være svært at danne sig et overblik over fremdriften på aktiviteterne i et projekt og at få øje på potentielle problemer. LetsBuild tilbyder overskuelige projektoverblik samt billeddokumentation fra byggepladsen, så I kan bevare kontrollen og samtidigt sikre jer et fyldestgørende revisionsspor.

Nu bliver kontorpersonalet gjort opmærksomme på det, det øjeblik et problem opstår. Det har betydet mindre nedetid og færre dyre omkostninger. I modsætning til tidligere applikationer bruger holdene på byggepladserne rent faktisk LetsBuild uden behov for konstant opfølgning, hvilket betyder at ledelsen altid har et opdateret overblik over hvert projekt.

timothy cocaro

Timothy Cocaro

Direktør, Rescon Builders

Hvad er næste skridt?

Menu