— KVALITET & SIKKERHED

Daglig journalføring i byggeriet

Registrer alle de vigtige hverdagsinformationer i jeres byggeri.

Book en demo Kom I gang

Spar tid med en automatisk byggejournal og koncentrér jer om det vigtige arbejde

Undgå at bruge tid på manuel journalføring af byggeaktiviteter – indsend jeres daglige journaler direkte fra byggepladsen. Hvad enten det drejer sig om journalføring af vejrforhold eller optegnelse af fremmøde eller fremdrift, bliver det alt sammen lagret i ét sammenhængende system.

  • Før automatisk log over vejrforhold
  • Data kan tilpasses
  • Før tilsyn med arbejdshold
  • Daglige journaler kan kobles til projektplanen
  • Træf bedre beslutninger

REGISTRER DETALJEREDE VEJRFORHOLD DIREKTE I JERES BYGGEJOURNAL

Med LetsBuild kan I automatisk eller manuelt tilføje information om vejret til jeres byggejournal. Registrer information om vejrforholdene på byggepladsen og tilføj det til jeres daglige journal for at holde øje med deres indflydelse på fremdrift på byggepladsen. Selv vejret bliver en del af jeres projekts historie.

TILPAS DE DATA, I ØNSKER JOURNALFØRT

Vælg selv de data, I ønsker registreret dagligt. LetsBuild gør jer i stand til at bogføre de aktiviteter og oplysninger, som I har brug for i jeres projekter, hvad enten det drejer sig om materialebeholdning, levering eller udstyrs stand.

FØLG MED I HOLDENES UDFØRTE ARBEJDE

Registrer dagligt fremmøde blandt arbejdsholdene, herunder timeantallet, hvilke opgaver, de arbejdede på, og den aktuelle fremdrift. Udover at være vigtige for den daglige planlægning hjælper disse oplysninger jer også til bedre at kunne administrere arbejdsgangene på byggepladsen.

KOBL DEN DAGLIGE JOURNAL SAMMEN MED PROJEKTPLANEN, SÅ ALLE OPLYSNINGER ER ÉT STED

Jeres byggejournal kan kobles til 3-6-ugers planen, så de detaljerede informationer om aktiviteter og begivenheder på byggepladsen holdes samlet på ét sted. Med LetsBuild kan systemet indstilles således, at I modtager de opdateringer og notifikationer, som I har brug for.

TRÆF BEDRE BESLUTNINGER MED DAGLIG JOURNALFØRING

Anvend de daglige realtidsjournaler fra byggepladsen til at markere problemer, identificere farer og skride til handling øjeblikkeligt. LetsBuild sikrer, at beslutningerne bliver truffet i tide og er velbegrundede, så I kan undgå fremtidige problemer.

Et ægte kvalitetsstyringsværktøj til opfølgningsaktiviteter på byggepladsen, der vil øge vores kunders tilfredshed og kapitalisere på de fremskridt, vi har opnået. Mulighederne er ubegrænsede.
Veronique Walle
Client experience manager , Bouygues Immobilier

Klar til at se, hvordan LetsBuild kan hjælpe din virksomhed?