LetsBuild for underentreprenører

Software til byggebranchen der øger produktiviteten og mindsker spild.

LeLæs mere

ANVENDES AF BRANCHENS FØRENDE VIRKSOMHEDER


Få det meste ud af dagen med god aktivitetsplanlægning, ordrestyring og effektiv kommunikation mellem de forskellige teams

Undgå tidsspilde med færre møder og mindre administrativt arbejde

Få detaljeret og rettidig information og få lettere ved at sammensætte hold

Få fuld dokumentation og rapportér nemt om fuldførte opgaver

Undgå at spilde tid og kræfter på at vedligeholde flere systemer


Mindre administrativt arbejde, mere tid

 • Effektiv kommunikation betyder færre møder
 • Undgå at tage ud til til byggepladsen forgæves
 • Få information i realtid og forøg produktiviteten
 • Undgå at spilde tid på dobbeltarbejde og fejl


Detaljeret information til tiden – bedre bemandingsplanlægning

 • Planlæg jeres bemanding forud
 • Spild ikke tid på at tage hen på kontoret for at hente tegninger
 • Modtag print af jeres teams ugentlige opgavelister
 • Planlæg materialeleverancer og spar tid på byggepladsen


Enkel dokumentering og rapportering

 • Send opdateringer om opgaver direkte fra byggepladsen i appen
 • Vedhæft billeder for at dokumentere fremdrift eller færdiggørelse
 • Al dokumentation gemmes i revisionssporet
 • Få et komplet indblik i arbejdet på byggepladsen


Få alle fokuseret på at bygge – ikke på systemer

 • Vores mobile apps er udviklet til byggepladsarbejdere
 • Det er nemt at få medarbejderne til at bruge systemet
 • Intet behov for oplæring i mange systemer
 • Enkelt at bruge – medarbejderne kan koncentrere sig om deres arbejde


Systemets enkelhed og brugervenlighed gør, at vi kan komme videre med vores arbejde uden at skulle tænke for meget over det, når vi gerne vil have enkle opgaver udført.
James Alderson
Direktør, Mulbury
Alle vores håndværkere kan finde ud af LetsBuild, selv en platfodet IT-bruger med den billigste smartphone. Systemet er bare så ekstremt enkelt og ukompliceret, og hver måned implementerer vi LetsBuild på flere og flere projekter.
Tommy Nielsen
Administrerende direktør, Juul & Nielsen
USE CASE

Strømlin jeres materialeordrer

Det kan hurtigt blive en tidsrøvende opgave at bestille materialer til en stor byggeplads.

Ikke alene risikerer I at forskellige personer på byggepladsen bestiller de samme materialer samtidig, den administrative byrde forbundet med at håndtere og holde styr på ordrer kan derudover være enorm. Ved at digitalisere jeres ordreprocesser med LetsBuild kan de forskellige teams nemmere koordinere med hinanden, hvilket kan reducere den tid, der bruges på administrativt arbejde, med op til 40%.

Med LetsBuild kan underentreprenøren:


 • Oprette en registrering af hvert materiale, der er bestilt, og ændre status til “I gang”
 • Få besked om tilgængelighed, når lageret ændrer status til “Ordre OK”
 • Få besked om utilgængelighed, når lageret ændrer status til “Ukendt forsinkelse” eller “Blokeret”
 • Ændre status til “Ordre leveret”, når varerne modtages

USE CASE

Undgå tidsspilde og dokumentér jeres arbejde

De fleste underentreprenører har oplevet, at deres arbejde er blevet afbrudt – enten fordi byggepladsen ikke var klar i tide eller på grund af usikkerhed om hvilke arbejdsopgaver, der skulle udføres hvornår.

Undersøgelser viser, at kun omtrent 30% af tiden på en byggeplads bliver brugt på egentligt bygningsarbejde. LetsBuild kommer det til livs med mere detaljeret planlægning, effektiv kommunikation mellem teams og hurtig fremdrifts- og opgaverapportering. Derved sparer I en masse tid og undgår forvirring, og alle fuldendte opgaver kan dokumenteres med billeder og noter.

Med LetsBuild kan underentreprenøren:


 • Modtage detaljerede opgave, lokaliseret på projekttegningerne
 • Rapportere fremdrift og fuldførelse af opgaver direkte i appen
 • Vedhæfte billeder, dokumenter og noter som dokumentation
 • Blive underrettet om forsinkelser, så de ikke dukker op forgæves

USE CASE

Gør det nemmere at foretage tilsyn på byggepladsen

Det kan være besværligt for en travl underentreprenør at skulle håndtere tilsyn på byggepladsen. Mangelfuld kommunikation mellem forskellige aktionærer kan ofte føre til forvirring eller dobbeltarbejde.

Med LetsBuild er det den tilsynsførende på byggepladsen, som opretter registreringer, der så bliver uddelt til de rette underentreprenører. Underentreprenøren får alle sine opgaver i appen, udfører dem og rapporterer tilbage, når arbejdet er færdiggjort. Derved får I et tydeligt overblik over arbejdsopgaverne og sikring for, at der er et fyldestgørende revisionsspor for alle opgaver.

Underentreprenører anvender LetsBuild til at:


 • Modtage arbejdsanvisninger lokaliseret på projekttegningerne
 • Udføre arbejdet og melde opgaverne som “Fuldført af underentreprenør”
 • Blive underrettet om godkendelse eller afvisning af hver opgave
 • Få fuld dokumentation for fuldført og godkendt arbejde

Tiden er kommet til at gennemføre jeres projekter i realtid

Book en demo