— PRODUKTIVITET PÅ BYGGEPLADSEN

Jeres planlægningsværktøj i realtid

Slut med forældede projektplaner – få tilbagemeldinger fra byggepladsen i realtid.

Book en demo Kom I gang

Opdater planen i realtid,
direkte fra byggepladsen

Importer jeres projektplan i LetsBuild og pust liv i den med dynamiske realtidsfunktioner. Tidsplanen bliver opdateret med oplysninger direkte ude fra byggepladsen – I behøver ikke længere at opsøge folk via telefon, e-mail eller andet.

  • Brug jeres foretrukne planlægningsværktøj
  • Komplet kontrol over tidsplanen
  • Undgå at drukne i information
  • Tydelig og rettidig information
  • Indviklede Gantt-skemaer gemmes til kontoret
  • Samarbejd ud fra planen

FORTSÆT MED AT BRUGE JERES FORETRUKNE PLANLÆGSNINGSVÆRKTØJ

LetsBuild kan gnidningsfrit integreres med industriens førende planlægningsværktøjer, så I kan fortsætte med at arbejde på den måde, I er vant til. Planer kan importeres fra og eksporteres til Asta Powerproject, MS Project eller Primavera til og fra LetsBuild med et enkelt klik.

BEVAR KONTROLLEN OVER PLANEN

Med LetsBuild kan I selv vælge, hvilke oplysninger, der skal ind i planen, og hvilke der skal deles med andre. I har altid kontrollen.

AVOID INFORMATION OVERLOAD

LetsBuild gør jer i stand til at filtrere og fjerne unødvendige oplysninger fra jeres rapporter, så I i stedet kan fokusere på det, der betyder noget.

FRA INDVIKLEDE GANTT-SKEMAER TIL HÅNDGRIBELIGE OPGAVER

Lav indviklede Gantt-skemaer om til håndgribelige og overskuelige opgaver, som direkte uddelegeres til den ansvarshavende person på byggepladsen. LetsBuild lader jeres medarbejdere gøre det, de er bedst til, mens I kan koncentrere jer om selve planlægningen.

TYDELIG OG RETTIDIG INFORMATION

LetsBuild indsamler data direkte fra holdene på byggepladsen, som løser opgaver og rapporterer om fremdrift. Derved undgås mellemmænd, fejlkommunikation, forsinkelser og fejl. Undgå at opsøge folk eller at arbejde med forældet information.

FRA KAOTISK KOMMUNIKATION TIL SAMARBEJDE UD FRA PLANEN

Med LetsBuilds software til projektstyring foregår al samarbejde ud fra de planlagte opgaver og aktiviteter – det betyder ingen forvirrende e-mailtråde, telefonopkald eller noter på papir eller whiteboard.

“I vores branche er tidsplanen den vigtigste hjørnesten. Hvis ikke vi leverer til tiden, koster det os mere, eller det koster i hvert fald nogen mere.”
Matt Ghinn
Projektdirektør – VolkerFitzpatrick

Klar til at se, hvordan LetsBuild kan hjælpe din virksomhed?