— PRODUKTIVITET PÅ BYGGEPLADSEN

Lean planlægning

Kortsigtet planlægning er lige blevet en hel del smartere.

Book en demo Kom I gang

Del hovedplanen op i håndgribelige og uddelegerede opgaver

LetsBuild fører byggeplanen direkte ud på byggepladsen. Den tid er forbi, hvor meterlange regneark skulle printes ud og var forældet med det samme.

  • Planlægning i realtid
  • Samarbejd ud fra opgaver
  • Koblet til hovedplanen
  • Styring af materialer og ressourcer
  • Automatiseret kravoverholdelse

PUST LIV I JERES BYGGEPLAN MED OPDATERINGER I REALTID

Uanset om I bruger værktøjer fra tredjeparter eller I vælger at bruge LetsBuild som løsning til jeres planlægningsbehov, vil I se jeres kortsigtede tidsplaner komme til live med vores software til projektstyring. Alt, der foregår på byggepladsen, afspejles øjeblikkeligt i tidsplanen. Med LetsBuild er det byggearbejderne, som opdaterer projektplanen i realtid fra deres mobiltelefoner. Derved undgås fejlkommunikation, unødvendige telefonopkald og de frustrationer, som ellers normalt er forbundet med daglig opdatering af planen – nu gør medarbejderne det for jer.

OPGAVEBASERET KOMMUNIKATION SAMLET PÅ ÉT STED

Med LetsBuild er det opgaven, som er omdrejningspunkt for kommunikationen. Alle kommentarer, dokumenter og opdateringer om fremdrift handler om opgaven og bliver synkroniseret med hovedplanen. Det betyder, at I undgår at spilde tid på fragmenterede e-mailtråde, at kime folk ned eller at blande dokumenter og billeder sammen i forskellige arkiver. Al samarbejde foregår strømlinet og på ét centralt sted.

LEAN PLANLÆGNING KOBLET TIL HOVEDPLANEN

LetsBuilds funktion til lean planlægning tillader jer at dele hovedplanen op i delplaner af 3-6-ugers varighed, således at I kan udbygge planen med de nødvendige detaljer. Når aktiviteter færdiggøres eller ændres, fremgår det øjeblikkeligt af hovedtidsplanen, så I er bedre rustet til at træffe de rette beslutninger.

PLANLÆG MATERIALEORDRER OG -LEVERINGER

Det sker alt for ofte, at byggematerialer bliver leveret det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Med LetsBuilds lean planlægning kan I planlægge levering af materialer, så det stemmer overens med jeres arbejdsplan. I får et tydeligt overblik over hvilke bestillinger, der skal lægges hvornår, så I kan forsikre jer om, at jeres materialer ikke kommer i vejen eller går tabt.

AUTOMATISERING AF KRAVOVERHOLDELSE

Opret automatiske opfølgninger på kravoverholdelse i forbindelse med arbejdsopgaver. Når en milepæl nås, f.eks. hvis en eller flere opgaver bliver løst, kan LetsBuilds funktion til kravoverholdelse automatisk udløse en øjeblikkelig kvalitetssikringsformular og give byggepladsens kontrollør besked på at følge op. Da alle informationer holdes ajour og synkroniseres med hovedplanen, er det let for jer at få øje på, hvor og hvornår problemer opstår, samt hvem de ansvarlige og status er.

Det er blevet den rene “barnemad” at administrere min detailplanlægning, efter alle de vigtige aktiviteter er blevet samlet i ét værktøj.
Guillaume Vanderhauwart
Byggepladsleder, Willemen

Klar til at se, hvordan LetsBuild kan hjælpe din virksomhed?