Ga verspilling tegen en werk productiever

Een overzicht van lean principes voor professionals in de bouw

Traditioneel worden bouwprojecten gekenmerkt door een silo-aanpak waarbij individuele teams hun taken apart toegewezen krijgen en zonder veel interactie met de andere teams en project stakeholders.

Deze aanpak druist in tegen alle Lean principes omdat het niet collaboratief van aard is. Integendeel, het voedt een cultuur van schuld en vermindert de voorspelbaarheid.

Ontdek via dit e-book hoe je…

  • Identificeer uw belangrijkste inefficiëntiebronnen
  • Microzonering toepassen om het gebruik van hulpbronnen te maximaliseren
  • Ontwikkel teamwork door te focussen op 3 fundamentele aspecten
  • Gebruik digitale hulpmiddelen die Lean kunnen ondersteunen
  • Stapsgewijze uitvoering van gezamenlijke planning
  • 8 sleutelpunten voor een sterke start