LetsBuild for rådgivere

Software til byggebranchen der letter arbejdet med tilsyn og rapportering.

Læs mere

BRANCHENS FØRENDE VIRKSOMHEDER HAR TILLID TIL OS


Strømlin alle tilsynsprocesser og drag nytte af rapportering i realtid for datadrevne løsninger

Opret og del rapporter på ingen tid

Gør afleveringsprocessen effektiv

Bevar kontrollen over projektets fremdrift

Få revisions- og godkendelsesprocesser til at forløbe hurtigere


Opret og del rapporter på ingen tid

 • Alle tilsynsdata er lige ved hånden, fra tegningsgodkendelse til endelig overdragelse
 • Kommunikér mere effektivt med standardiserede rapporter, der kan deles øjeblikkeligt
 • Sammenfat og fordel rapporter til samarbejdspartnere og interessenter
 • Tilgå nemt rapporter på tværs af alle jeres projekter


Gør afleveringsprocessen effektiv

 • Generér og fordel nemt fyldestgørende afleveringsrapporter
 • Dokumentér mangelregistreringer, handlinger og kommunikation
 • Bevar overblikket over status for hver registreret mangel
 • Synkronisér med jeres filhåndteringssystem (Brycsis, Dropbox, …)


Hjælp bygherre ved at have fuld kontrol

 • Dashboards og overblik på tværs af projekter giver jer fuld kontrol
 • Følg projektets fremdrift og få hurtigt øje på problemer
 • Kommunikér med entreprenørerne i realtid
 • Rådgiv bygherre bedre med aktuelle informationer fra byggepladsen


Få revisions- og godkendelsesprocesser til at forløbe hurtigere

 • Tilpas jeres formularer, så I kan udføre tilsyn ud fra forskellige standarder
 • Skab overensstemmelse med de forskellige certificeringers
 • Nyd fordel af transparente og standardiserede arbejdsgange ved tilsyn
 • Sørg for, at kontraktlige forpligtelser overholdes
 • Standardisér tjeklister og arbejdsgange på tværs af projekter

Vores arkitektkontor har brugt LetsBuild i et år, og vi opdager stadig nye muligheder… En stor fordel er, at man altid har alle sine dokumenter og tegninger med sig i digitalt format på en tablet – vi behøver ikke længere at have tunge ringbind med ud på byggepladsen. Derudover er alle dokumenter let tilgængelige via skyen…. Det er et uundværligt værktøj til at holde styr på nutidens hurtige kommunikation.
Sarah Staessen
Arkitekt, A2D
USE CASE

Effektiv afleveringsproces

Den administrative byrde, der følger med at generere den endelige afleveringsrapport på et projekt, er enorm. Processen besværliggøres af de mange forskellige informationskilder og -kanaler, opgaver og statusopdateringer som flyver frem og tilbage og kræver mange koordineringsmøder. Det gør det til en besværlig og tidskrævende proces i de fleste tilfælde.

Med LetsBuild kan arkitekter og andre rådgivere:


 • Identificere fejl ved at inspicere byggepladsen sammen med bygherre
 • Registrere mangler ved at oprette “Observerede” punkter i appen
 • Sende dem til entreprenøren, som uddelegerer opgaver til underleverandører
 • Modtage underretning når opgaver er fuldførte og mærke dem som “Lukket”
 • Hurtigt printe og uddele afleveringssrapporten til projektets interessenter

USE CASE

Effektivisér processen for godkendelse af tegninger

Der kan være mange grunde til, at projekttegninger ændres. Tekniske forespørgsler, design- eller materialeændringer, kundeønsker osv. kan føre til, at nye tegninger udsendes.

Uanset hvad skal tegningerne godkendes af den rådgivende ingeniør, og flowet af forskellige versioner frem og tilbage kaster en masse administrativt arbejde af sig og kan føre til forvirring og fejl.

Med LetsBuild kan ingeniører:


 • Elektronisk modtage en tegning til godkendelse fra designerne
 • Tjekke den nye tegning og udstede anvisninger til designerne om nødvendigt
 • Ændre status til “Lukket”, når den ændrede tegning er blevet godkendt
 • Øjeblikkeligt fordele den nye tegning til entreprenørerne
 • Nemt oprette en kontrolrapport

USE CASE

Del dokumenter effektivt

Det kan være udfordrende at dele forskellige versioner af dokumenter og tegninger og endnu mere besværligt at sikre sig, at alle arbejder ud fra den samme version.

LetsBuild gør arkitekter i stand til let at dele nye versioner af tegninger uden at bekymre sig om, hvorvidt byggepladsarbejderne eller andre af projektets parter arbejder ud fra en forkert version.

Med LetsBuild kan arkitekter:


 • Elektronisk udsende en tegning og få den fordelt med det samme
 • Automatisk underrette bygherren eller projektlederen om ændringer
 • Dele nye versioner i realtid – versionerne kan sammenlignes i appen
 • Lade entreprenører downloade tegninger til brug offline
 • Være trygge ved, at dokumenterne kun kan tilgås med de nødvendige adgangsrettigheder

Tiden er kommet til at gennemføre jeres projekter i realtid

Book en demo