ANVENDT AF FØRENDE BRANCHEFOLK

Enkelt forebyggende og reaktivt software til facility management

Vores løsning gør jer i stand til at tilføje registreringer af fejl og mangler, generere rapporter, berige registreringerne med billeder og facilitere effektivt samarbejde mellem projektets parter.

Afvigelser

Med LetsBuild kan I let indsamle de nødvendige informationer til jeres processer, så I kan sikre jer, at I overholder kontraktlige forpligtelser og branchekrav. Med et velstruktureret system er I altid beredt på ekstern revision.

Kvalitet

Indrapportér mangler og problemer i rette tid, så I følger jeres vedligeholdsplan. Med LetsBuild er alle vigtige data organiseret og lettilgængelige. Dermed gør det meget nemmere at udføre regelmæssige kvalitetstilsyn, så I altid er beredt på intern og ekstern revision.

Digitalisér jeres arbejdsgange for større effektivitet

Samarbejde

Koordinér og strømlin de aktiviteter, som jeres interne og eksterne teams udfører på byggepladsen. Uddel opgaver, tildel ansvar og spor alle aktiviteter med standardiserede arbejdsgange, som lægger op til samarbejde og informationsdeling på tværs af teams.

Rapportering

Med få klik kan I generere standardiserede tilsynsrapporter med data, der er indsamlet i realtid via appen. Rapporterne kan nemt deles med de relevante personer og teams. Derved skæres der yderligere ned på administrativt arbejde, og jeres rapporter holdes altid ajour.

Analyse

Realtidsdata præsenteres på en overskuelig og tydelig måde, så I nemt kan vurdere, hvor effektive jeres processer er, hvad enten det drejer sig om opdagelsen af kritiske problemer til kontrollen af deres endelige løsning.

Klar til at se, hvordan LetsBuild kan hjælpe din virksomhed?