Testimonial | Volker | We were using it that weekend and we got great returns | DA

Written by LetsBuild

Follow us

img

Share this story

Jeg blev introduceret til platformen en onsdag og konkluderede, at den var fantastisk. Vi fik sat det hele op om torsdagen. Jeg briefede teamet om fredagen. Vi brugte programmet den weekend med virkeligt gode resultater.