Testimonial | Project Manager | Client assistant DA

Written by LetsBuild

Follow us

img

Share this story

”Mit mål er at bevare den oprindelige tidsplan samtidigt med, at jeg kan skifte til en parallel tidsplan, hvor jeg kan foretage ændringer og drøfte dem med de parter, der bliver påvirket.”