CUSTOMER STORY

Europees Parlement Gebruikt LetsBuild om een Succesvolle Digitale Transformatiestrategie te Illustreren

EP Logo

Klant

European Parliament

Locatie

België

Activiteitsdomein

Politiek

Share this story

Als onderdeel van een digitale transformatie strategie, maakt het Europees Parlement succesvol gebruik van LetsBuild doorheen de omgevingen van hun partners en aannemers voor vele jaren. Het gebruik betreft de processen van het accepteren en monitoren van de werfsites, zowel als het inspecteren en monitoren van onderhoudswerk.

In 2019 besloot het parlement om hun gebruik van LetsBuild te generaliseren en de hierboven-vermelde interne processen te standaardiseren. Daarnaast, ging het parlement op zoek naar overige waarde-toevoegingen die LetsBuild hun zou kunnen leveren dankzij de geavanceerde functionaliteiten van de software op het gebied van informatieverzameling en processing.

Project

Om LetsBuild in te zetten over drie plaatsen (Brussel, Luxemburg en Strasbourg) en hun return on investment te maximaliseren, heeft het Europees Parlement, in samenwerking met hun Professionele Services afdeling, LetsBuild ingezet ter ondersteuning van hun digitale transformatieproces.

LetsBuild’s aanpak is om voor de stakeholders van het Europese Parlement een harmonieuze aanpak te vinden die de logica van Tools, Processen en Mensen volgt.

LetsBuild organiseerde workshops om te identificeren welke processen geïmplementeerd zouden moeten worden, om de data werkstromen te discussiëren, om de migratiebehoeftes te bespreken, om de integratiebehoeftes met andere systemen zoals CMMS te definiëren en om de opvolging van de implementatie van LetsBuild te definiëren. Verschillende prototype projecten werden ontwikkeld om gebruikt te worden voor zowel tests als trainingen. Vervolgens lanceerde LetsBuild een veranderingsmanagementprogramma dat bestaat uit training, kennisevaluatie en het coachen van meer dan 110 toekomstige gebruikers bij de site van het Europees Parlement.

De volgende stap in het plan is om het prototype te verfijnen en zowel de processen als de systeem ondersteunende documenten bij te houden, de toekomstige administrators te trainen en het parlement te helpen met het organiseren van de support.

Discussies over integratieprojecten tussen LetsBuild en de parlementaire managementsystemen (zoals CMMS) zijn ook mogelijk om bepaalde datacodering problemen te voorkomen, om processen vlotter te maken en om de adoptie van het LetsBuild tool voor toekomstige gebruikers te faciliteren.

Uitdagingen

Er zijn meerdere uitdagingen voor LetsBuild in dit project
Allereerst, moet LetsBuild de technische nakoming met de veiligheidsstandaarden van het Parlement kunnen garanderen.

Ten tweede, is het essentieel dat de betrokken processen correct geïdentificeerd en gedocumenteerd worden, en dat de juiste werkwijze wordt gevonden en onderhandelt wanneer de gebruikersvereisten niet overeenkomen met de bestaande functionaliteiten van LetsBuild.

Tot slot, het is niet makkelijk om een veranderingsmanagementprogramma voor te bereiden en uit te voeren voor de drie sites, en om de specificiteit van elke site te adresseren om de optimale toekomstige adoptie van het systeem te verzekeren.

Oplossingen

Om deze problemen fatsoenlijk de adresseren, heeft LetsBuild gekozen voor de meest ervaren consultants om deze missie uit te voeren. We hebben extra veel tijd besteed aan het bespreken van de behoeftes van het Parlement, om enige bezwaren op te lossen en om de juiste middelen te kunnen besteden aan het management van het project.

Dit team wordt volledig ondersteunt door het gehele LetsBuild interne technische team en hun partners gespecialiseerd in verschillende technologieën.

Laat uw projectteams naadloos samenwerken

Ontdek hoe u, gewoon door uw processen op te volgen, projecten op tijd kunt afleveren, ZONDER achter updates te moeten zitten en ooit nog een projectrapport te moeten schrijven.