Grondwerken – Bemaling

Questions: 5

Grondwerken omvatten het omploegen of opvullen van de grond voor wegen, paden, afvoeren en incidentele werken die anders zijn dan ondergrondse diensten. Daarnaast betekent dit ook tijdelijke drainage- en bodembeschermingsmaatregelen om permanente werken tijdens de bouw te beschermen en om schade aan de bouwplaats en de omringende gebieden als gevolg van bodemerosie te voorkomen.
Dit Formulier is specifiek bedoeld voor de rapportage van en onderzoek naar drainage en andere grondwerken en omvat tevens gerichte nalevingscontroles, zoals topografische vereisten, vergunningen voor grondwaterlozing, goedgekeurde berekeningen en werkplannen. Houd de QHSE-aspecten van uw drainagewerkzaamheden en grondwerk gerelateerde activiteiten in de gaten.

Soortgelijke checklists zijn wellicht interessant voor u door

Kwaliteit

Saneringswerken asbest

Asbestsanering, zoals beschreven in de wetgeving ter bestrijding van asbest,…
Kwaliteit

Aanwezigheidslijst

De aanwezigheidslijst verwacht dat de volgende informatie verstrekt wordt: de…
Kwaliteit

Klanten aanwerving

Beschikken over een zorgvuldig-uitgewerkt aanwerving checklist zal u verzekeren dat…
Menu