Conditionals – Melding onveilige/veilige situatie / SOR

Questions: 25

Het melden van onveilige situaties en het vereisen van veiligheidswaarnemingsrapporten (SOR) betrekt werknemers en voorziet een methode voor het identificeren van zowel onveilige als veilige handelingen en omstandigheden op de werkplek.
Met dit formuliersjabloon kunt u de details van een incident melden, inclusief corrigerende maatregelen of acties. Gebruik het sjabloon om uw eigen observaties en de oorzaken van een situatie vanuit uw eigen perspectief te rapporteren. Andere belanghebbenden, zoals het preventieteam, kunnen hun eigen aantekeningen toevoegen. Voorkom risico’s, verbeter uw HSE-communicatie en samenwerking tussen stakeholders en verbeter uw algehele QHSE.

Soortgelijke checklists zijn wellicht interessant voor u door

Kwaliteit

Werflogboek

Genereer informatie over de dagelijkse voortgang van een project, zoals…
Kwaliteit

Klanten aanwerving

Beschikken over een zorgvuldig-uitgewerkt aanwerving checklist zal u verzekeren dat…
Kwaliteit

Dagelijkse Tijdsindeling

Dit sjabloon geeft u de mogelijkheid om uw werknemer activiteiten…
Menu