4D BIM: Vijf manier waarmee dit uw project kan transformeren

Written by LetsBuild

Follow us

img

Share this story

4D BIM (bouwordening): Duiken in de details

Een tijd geleden hebben we in detail uitgelegd wat de significante voordelen van 5D BIM zijn voor de bouwindustrie. Nu is het tijd om een dieper kijk te nemen naar hoe 4D BIM het bouwproces kan revolutioneren.
4D BIM, ook gekend als bouwordening, kan beschreven worden als het proces van het toevoegen van een extra laag schematische data aan een projectinformatiemodel. Deze extra dimensie van informatie kan toegevoegd worden aan verschillende project componenten welke gebouwd zijn naarmate het bouwproces ontwikkelt. Op deze manier, is een stap-per-stap visualisatie van de projectvoortgang mogelijk.

In andere woorden, 4D BIM faciliteert de visualisatie van elke projectfase doorheen de combinering van 3D modellen met het bestaande projectschema. Op deze manier, krijgen stakeholders de mogelijkheid om een gedetailleerd overzicht te zien van het gehele proces en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op de werf.

Simpel gezien, 4D BIM kan extreem voordelig zijn voor het managen van mensen en materialen op de werf. De reden is dat de tijd gerelateerde data betrokken wordt, die gelinkt is aan de verschillende informatiemodellen componenten.

Op deze manier worden de verschillende onderlinge afhankelijkheden met andere elementen of werkgebieden van het project fatsoenlijk gevisualiseerd en geven ze de mogelijkheid tot een bouwproces waar alle stakeholders goed-geïnformeerd en voorbereid zijn voor alles wat er nog aankomt.

De betrekking van tijd gerelateerde informatie kan de stakeholders een nauwkeurige voorstelling geven van de manier waarop de gebouwstructuur en de werf zullen verschijnen gedurende elke stap van het proces. Dit kan de productiviteit verhogen en leiden tot een veiliger en meer doordacht planningsproces.

De logische en meer efficiënte ordening van taken op de bouwwerf kan een echte game-changer zijn met betrekking tot het budget voor bouwprojecten. Om specifieker te zijn, de vroege illustratie van de opkomende projectfases kunnen leiden tot waardevolle feedback wat kan zorgen voor een vermindering in herwerken en vertragingen.

Het is belangrijk om te onderlijnen dat de opkomst van 4D BIM niet aanduidt dat planners geen belangrijke rol meer spelen in een project. Integendeel, met de hulp van 4D BIM kunnen ze hun werk juist beter uitvoeren, met meer precisie. In plaats van dat bouwschema’s worden opgesteld terwijl de voorstellen worden samengesteld, kunnen deze nu op een veel eerdere fase van het project worden gemaakt. Door hun vertrouwen te leggen in digitale werkstromen, kunnen planners nu hun eigen rol spelen in het transformeren van het bouwproces.

Vijf krachtige voordelen van 4D BIM

We hopen dat het nu wel duidelijk is dat 4D BIM (bouwordening) een katalysator kan zijn voor een essentiële verandering in de manier waarop we bouwprojecten ontwerpen, managen en ontwikkelen. Het is geen overdrijving om te zeggen dat dit een kleine voorstelling geeft van de toekomst van de sector.

In een poging om meer duidelijkheid te geven over hoe 4D BIM voordelig kan zijn voor uw project, presenteren we hier beneden vijf manieren waarop het uw werkwijze kan veranderen op de werf.

1. Planning

Allereerst, kan 4D BIM erg waardevol zijn op het gebied van tijdsindeling en planning. In één zin, het kan dubbelzinnigheid en onzekerheid uit het project sluiten. En hoe kan dit? Het antwoord is door een digitale werkstroom.

Gebaseerd op de toevoeging van schematische data aan het project informatiemodel, kunnen de stakeholders beschikking krijgen over een uitgebreide verbeelding van het project, van het designproces tot de voltooiing, vanaf een zeer vroege fase. De gedetailleerde illustratie van de projectontwikkeling kan helpen in het management van het team om fouten te vermijden, clashes te ontdekken en hun plan aan te passen naargelang de toegevoegde informatie.
4D BIM
We hebben het dan over een bouwproces waar elke projectagent ten alle tijden minstens één stap vooruitdenkt over wat er gebeurt op de werf. Daarbovenop, is er een duidelijk begrip van wat er aankomt en wat de hiervoor de bijkomende behoeften zijn. Op deze manier, heeft iedereen het vertrouwen dat de juiste tools en materialen op het juiste moment aanwezig zullen zijn op de werf, en dat niemand zonder reden rond de werf zal dwalen.

2. Alle beroepen op dezelfde lijn

Iedereen up to date houden met de meest recente aanpassingen in een bouwproject is moeilijker dan het klinkt. Het resultaat is dat, in vele gevallen, langdurige vergaderingen en vermoeiende telefoongesprekken een standaard worden in het dagelijkse leven van de werf- en kantoormedewerkers.

4D BIM kan waardevolle ondersteuning bieden met het minimaliseren van het aantal en de looptijd van deze vergaderingen. Dankzij het visualiseren van de projectvoortgang die 4D BIM modellen brengen, worden zaken plots veel duidelijker wanneer de verschillende stakeholders samenkomen om ideeën te delen en de huidige voortgang van het project te bespreken.

Het is vanzelfsprekend dat deze sterkere connectie tussen de werf en de backoffice samensmelt met een beter begrip tussen de verschillende projectagenten ook kan leiden tot een vermindering in de geschillen.

3. Projectmonitoring

Onafhankelijk van het type en de grootte van een project, kan het soms moeilijk zijn om een oogje te houden op alles dat er gebeurt op de werf. Voornamelijk wanneer we het hebben over constructie op een grote schaal, kan dit praktisch onmogelijk zijn.

Dit komt omdat er simpelweg gewoon te veel aspecten zijn van het bouwproces waar rekening mee gehouden moet worden vooraleer een projectmanager kan constateren dat hij/zij de volledige controle heeft over de voortgang op de werf en dat alles naar wens verloopt.
4D BIM
Projectmonitoring kan zelfs nog uitdagender worden wanneer een managing team beslist om te vertrouwen op pen en papier methodes om hun voortgang bij te houden. Daarom, kan bouwordening animering erg waardevol zijn in dit soort gevallen. Alle activiteiten en materialen op de werf kunnen getraceerd en opgenomen worden op een simpele en duidelijke wijze.

Deze opname kan vervolgens verstuurd worden naar het kantoor waar het toegevoegd kan worden aan het bestaande 4D model. Nog belangrijker, het kan vergeleken worden met het initiële design zodat het eenvoudiger is voor de stakeholder om enige verschillen op te merken van het vooraf goedgekeurde plan.

4. Conflictvermijding en resolutie

Het is geen geheim dat geschillen een van de grootste bottlenecks en duurste is waar de bouwsector tegenaan loopt. Desalniettemin, het bestaan van een gedeeld informatiemodel voegt een bepaalde transparantie en verantwoording toe aan het gehele project.

In simpele woorden, enige toevoeging of aanpassing aan het ontwerp kan eenvoudig getraceerd worden naar de persoon die hier verantwoordelijk voor is. Oftewel de architect of een ingenieur, het is onmiddellijk zichtbaar voor het gehele team of de verantwoordelijke supervisor.

Dankzij dit kan niemand de verantwoordelijkheid meer van zich af schuiven naar een andere teamgenoot gedurende het bouwproces. Daarnaast, in situaties waar er twee verschillende voorstellen zijn voor hetzelfde probleem, kan de werkstroom cash herkend worden en vervangen worden door een alternatieve oplossing.
Het resultaat hiervan is dat geschillen niet langer de nummer één zorgen zijn voor het projectteam.

5. Veiligere data en bouwwerven

Het gebruik van een constructie animatieordening voor het monitoren van de voortgang op de werf kan vele voordelen opleveren voor de veiligheid van het project, zowel op het gebied van databescherming en werfincidenten.

Ten eerste, door het bewaren van alle schematische data in een projectinformatiemodel, voelen project stakeholders zich een beetje veiliger met betrekking tot het beschermen waardevolle projectinformatie aangezien het veel moeilijker is om essentiële data te verliezen of stelen.

Als laatste, met betrekking tot de bouwveiligheid, kan 4D BIM een overtuigende stap vooruit zijn voor een veiligere werkplaats. Dat is de natuurlijke uitkomst van het beschikken over volledige controle over uw project. Door bewust te zijn van elk detail over de locatie of materialen, de werktuigen en werknemers, kan het managementteam hun elementen begeleiden en genieten van de beste, data-gedreven besluitvorming om iedereens veiligheid te garanderen.

Tot slot!

Tot slot, het wordt duidelijk dat 4D BIM een echte game-changer kan zijn voor de bouwindustrie. De mogelijkheid om een gedetailleerd overzicht te hebben van de projectvoortgang is extreem krachtig en kan de sector waardevolle middelen besparen op het gebied van tijd en budget.

Topics: