Elimineer verspilling, verhoog de productiviteit - Een korte handleiding voor Lean-praktijken voor bouwprofessionals

Laat het me zien

Wat zijn BIM-objecten en hoe kunnen ze voordelig zijn in bouwmanagement?

Written by LetsBuild

Follow us

img

Share this story

BIM of Bouwinformatiemodellering is de toekomst van constructie. Door BIM te gebruiken, kan u de muren afbreken die u weerhouden van een samenwerkende omgeving – waardoor informatie vlotter zal stromen tussen de verschillende stakeholders.

BIM heeft het doel om informatie toegankelijk te maken, onmiddellijk en voor alle betrokken stakeholders. Dankzij de sociale media factor van BIM, heeft iedereen toegang tot informatie, kan iedereen inputs geven en worden potentiële conflicten vermeden – welke zouden kunnen leiden tot geschillen of zelfs wettelijke acties. 

Wat zijn BIM-objecten?

Het bouwen van een informatierijk en bouwklaar BIM-model is veel moeilijker dan het bouwen van een visueel verfijnd designmodel voor een klantenpresentatie. 

Het oude gezegde, “VIVU – Vuilnis in, Vuilnis uit” past goed in de BIM-filosofie. Om een echt bruikbaar model te bouwen dat de actuele werfomstandigheden simuleert, moet u nauwkeurige informatie invoeren van verschillende stakeholders. Het bouwen van een BIM-model is een pijnlijk en herhalend proces. 

BIM-objecten – de bouwblokken van een BIM-model zijn datarijk, intelligent en gevuld met geometrie. 
Behalve visuele en productdata, bewaren BIM-objecten ook functionele data. Dit geeft BIM Objecten de mogelijkheid om daadwerkelijke productprestaties te simuleren.

Wanneer een constructie stakeholder enige veranderingen maakt aan een BIM-object, worden deze aanpassing onmiddellijk gereflecteerd in het model.

Laten we een kijkje nemen naar de verschillende voordelen van BIM en BIM-objecten in:

  • Planning
  • Constructie
  • Faciliteitenmanagement

BIM-objecten in planning

Visuele communicatie

Laten we beginnen met het meest duidelijke voordeel van BIM – betere visuele communicatie. Dit is zeker en vast het laagst hangend fruit.

De bouwmanager kan een BIM-model ook delen met de eigenaars in plaats van enkel de stakeholders. Levensechte visualisatie of virtuele mock-ups geven stakeholders en klanten een beter inzicht tot de geplande stappen. De eenvoudigheid waarmee u informatie kunt weergeven maakt BIM een betere optie tegenover 2D plannen en blauwdrukken. Hellingen en gecompliceerde bouwfuncties die uitdagend zijn om te visualiseren in 2D, kunnen eenvoudig gevisualiseerd en begrepen worden in een 3D BIM-model. 

Daarnaast, wanneer opkomende en krachtige technologieën, zoals drone mapping, geïntegreerd worden met BIM, is het eindresultaat een levensecht en nauwkeurig model. 

BIM Objecten geven de mogelijkheid om een realistisch model te maken zonder er daadwerkelijk een te bouwen. 

Simulatie en optimalisatie

Door BIM-Objecten te gebruiken, kunt u levensechte omstandigheden in uw model simuleren. Ontwerpt u een energie-efficiënt gebouw? Functioneert uw bouwisolatie naargelang uw designbehoeftes? Zijn er specifieke plekken die zouden kunnen leiden tot energieverlies? Wanneer u gebruik maakt van beschikbare BIM-Objecten, wordt het eenvoudiger om verschillende producten te testen om zo tot de beste optie te komen.

Clash detectie and resolutie

Clash detectie en resolutie worden eenvoudig wanneer onderaannemers details kunnen visualiseren in een levensecht model. 

Op welke locaties precies is er een clash tussen de elektrische stopcontacten en de loodgieterij uitrusting? Zal uw geplande fundering clashen met bestaande ondergrondse structuren? Bezitten over dit soort actiegerichte inzichten op voorhand zal toekomstige design veranderingen vermijden. En wanneer u gebruik maakt van BIM-objecten, zal de kwaliteit van uw data enorm stijgen.

BIM-objecten in constructie

Hoe kan u BIM opnemen?

Het implementeren van uitgedachte systemen en processen is cruciaal voor het bouwen van een nauwkeurig BIM-model. Zonder deze systemen, is het niet mogelijk om de juiste werfsomstandigheden te simuleren. 

Om te beginnen moeten barcodes toegevoegd worden aan alle werktuigen, uitrusting en bouwcomponenten om deze te catalogen en tracken. De werfmanager moet alle werktuigen scannen zodra ze op de werf toekomen en zelfs wanneer ze geïnstalleerd zijn. Zodra dit tracking system gereed is, kan overige informatie zoals werktuiginstructies, verzendingsdatum, etc… ook ingevoerd worden in de database. 

Ideate BIMLink is a erg nuttige Revit plugin die u de mogelijkheid geeft om elementen uit een Excel bestand te linken aan elementen in uw BIM model.

Deze informatie kan vervolgens geüpload worden naar de cloud zodat het werfpersoneel toegang kan krijgen tot deze informatie via iPads of andere tablets. 

Het bouwen van een nauwkeurig BIM model vereist ook intensieve en voortdurende onderaannemer training. Als een projectmanager moet u uniforme standaarden opstellen doorheen het project. Bijvoorbeeld, een veelvoorkomend probleem op de bouwwerf is dat verschillende onderaannemers verschillende referentiepunten gebruiken. Door BIM te gebruiken, kunnen deze onduidelijkheden vermeden worden vanaf het begin. 

Constructie design en detaillering

Laten we ervan uitgaan dat u de structurele details van een gebouw aan het modelleren bent. Na het modelleren van deze details, kunt u eventueel een aantal details ontvangen over overliggende elementen zoals pakkingsplaten en connectors van de fabrikant. Zodra u deze gebouwd heeft in uw BIM model, zal uw MEP aannemer veel meer inzichten hebben over wat waar moet en hoe hij het beste te werk kan gaan. 

Nu, door BIM-objecten te gebruiken die gespecificeerd zijn door de fabrikant, kunnen de designers nuttige inputs krijgen van de fabrikant. Dit verzekert een collaboratief designproces. 

Quantity take-off

Bouwmanagers kunnen aanzienlijke tijdsbesparingen realiseren wanneer ze BIM-modellen gebruik voor quantity take-off. Daarnaast, zal het gebruik van BIM leiden tot veel nauwkeurigere schattingen. Bijvoorbeeld, laten we een gebouw met variërende hoogte in beeld houden. Dit vereist honderden unieke kolommen met variërende dimensies. 

De normale (en onnauwkeurige) manier om dit uit te voeren zou zijn door het gemiddelde te vinden van deze kolommen. Echter, met BIM, is het mogelijk om de kwantiteit van elke kolom te schatten en een totale som te berekenen. Dit resulteert in een veel nauwkeurigere kwantiteit en kostenschatting. 

Constructie coördinatie

Uw bouwschema vastbinden aan uw model heeft meerdere voordelen.  Dit geeft u de mogelijkheid om een 4D filmachtige simulatie te maken.

De mogelijkheid om de sequentie visueel te zien, helpt de onderaannemer met het begrip over hoe zijn werk past in het globale bouwschema. 


Laten we bijvoorbeeld ervan uitgaan dat u de scope van uw werk en constructie sequenties moet uitleggen aan uw glaswerk onderaannemer. Door BIM te gebruiken, kunt u eenvoudig een filmachtige simulatie creëren waar verschillende sub-fases van het glaswerk worden aangegeven in verschillende kleuren.

Prefabricage

Het gebruik van BIM-modellen resulteert ook in meer constructieve veiligheid. Aangezien bouwmanagers een nauwkeurige schatting kunnen maken over kwantiteiten en dimensies, kunnen ze veel meer gebruik maken van prefabricage.

Naarmate meer werk wordt uitgevoerd in een veilige en gecontroleerde omgeving van een magazijn, zijn er minder mensen nodig op de werf – wat resulteert in veiligere uitvoeringen. Ook, door het gebruik van fabrikant-specifieke BIM-objecten, kunt u verzekeren dat de prefab structuur perfect past. 

BIM-objecten in faciliteitenmanagement

Naast het plannen en het daadwerkelijk bouwen, kan BIM ook efficiëntie aandrijven en kosten besparen in faciliteitenmanagement.

Het primaire gebruik van een BIM-model kan zijn in het onderhoud – zowel preventief als noodzakelijk. Door BIM te gebruiken, kan u middelen linken aan training video’s, project afbeeldingen en uitvoeringshandleidingen voor elk component. Wanneer de faciliteitenmanager wordt overvallen door een breakdown, kan hij snel en eenvoudig de benodigde data opvragen via slechts enkele handelingen. 


Meer controle over Retrofits en Renovaties is nog een goede reden om BIM in de werkstroom te voegen. Bijvoorbeeld, laten we ervan uitgaan dat een chemische fabriek hun boiler capaciteit moet upgraden van 5T naar 25T. Nu, om dit te bereiken moeten ze het gebouw verhogen en de fundering verstevigen. Wanneer de chemische fabriek gebouwd wordt met BIM, zou het veel eenvoudiger zijn om dit project uit te voeren. 

Door BIM-objecten te gebruiken, zou het eenvoudiger zijn om kwantiteiten te schatten, kosten toe te wijzen en een schema op te stellen voor het gehele project. 

Conclusie

  • Het bouwen van een informatierijk en bouwklaar BIM-model is een traag, ingewikkeld en herhalend proces, wat input nodig heeft van meerdere stakeholders.
  • BIM-Objecten maken het mogelijk om te simuleren, testen en optimaliseren. 
  • Het implementeren van BIM vereist ondersteunende hardware en software. Daarnaast, moet de bouwmanager ook strenge systemen en processen implementeren die de collaboratie zullen realiseren, om zo het maximale voordeel uit BIM te halen. 
  • BIM heeft enorme voordelen doorheen de gehele projectlevenscyclus – planning, constructie en faciliteitenmanagement. 
  • Een aantal van deze voordelen van BIM includeren eenvoudigere visuele communicatie, clash detectie, gestroomlijnde bouwcoördinatie en middelen en kosten optimalisering.
Topics: